Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) během rozhovoru pro Blesk (6. 1. 2022)

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) během rozhovoru pro Blesk (6. 1. 2022) Zdroj: Blesk:MICHAL PROTIVANSKÝ / CZECH NEWS Michal Protivansky/CNC

Vlastimil Válek.
Jednání vlády nejen o covidové situaci:  Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) (19.1.2022)
Jednání vlády nejen o covidové situaci: Premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), ministr školství Petr Gazdík (STAN) (19.1.2022)
Jednání vlády nejen o covidové situaci: Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) (19.1.2022)
11
Fotogalerie

Novela pandemického zákona je legislativní paskvil šitý horkou jehlou

Od Fialovy vlády se očekávalo, že mimo jiné zaujme i daleko střízlivější postoj k legislativnímu řešení koronavirové krize. Tyto naděje bohužel zůstávají zatím nesplněny.  Vláda sice nakonec po delším váhání odpískala vyhlášku o povinném očkování, vrchovatě si to ale vynahradila novelou pandemického zákona.

Platné znění umožňuje mimořádným opatřením omezit činnosti obchodní nebo výrobní provozovny. Novela ale rozšiřuje okruh nařízení, která budou moci omezit všechny činnosti, při jejichž výkonu dochází k přímému osobnímu kontaktu. Z uvedeného vyplývá jasná snaha umožnit mimořádným opatřením omezovat téměř veškerou podnikatelskou činnost. Není jasné, co se ale bude považovat za přímý kontakt. Pod tak vágní pojem se vejdou v jedné řadě nevěstince a třeba benzínky, kde zaplatíte a za pár vteřin jste pryč.

Naprosto bez soudnosti je i rozšíření omezení na venkovní sportoviště a venkovní koupaliště. Pohybové aktivity na čerstvém vzduchu jsou přitom rizikem pro přenos nemoci naprosto minimálním, i s ohledem na to, že k těmto aktivitám dochází hlavně v letních měsících, kdy je epidemie prakticky na nule. 

Novela rovněž brutálně rozšiřuje omezení výuky. Dnes je možné omezení výuky u vysokých škol, zatímco novela kromě zbývajících škol vyjmenovává i dětské skupiny, zařízení péče o děti do 3 let věku, zařízení pro výchovu, výuku anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku nebo jiné obdobné zařízení. Jak je to dlouho, co se dnešní vládní a tehdy opoziční politici zaklínali, že jakékoli omezení dětských aktivit nedopustí. Lhali už tehdy, nebo až teď?

Stejně je tomu i v případě testování. Podle platné úpravy platí, že mimořádným opatřením lze přikázat testovat zaměstnance a jiné pracovníky. Ovšem novela má umožnit přikázání testování i všem výše uvedeným školám a dětským zařízením, a to jak antigenními, tak PCR testy. „V současnosti přitom k plošnému testování studentů nedochází a studenti ani plošně nemusí prokazovat svou bezinfekčnost. Do budoucna by však toto bylo umožněno, takže kromě stresu z nadcházející zkoušky by se studentům mohl ještě přidat stres z toho, že si musí zajistit testování,“ komentuje advokátka Denisa Sudolská. Opatření je o to absurdnější, že tam, kde testy probíhají již nyní, byl záchyt pozitivních žáků a studentů zcela marginální. 

Další absurditou je, že bude možné mimořádným opatřením přikázat osobám, které podstoupily antigenní test s pozitivním výsledkem, zdržovat se odděleně od ostatních po dobu, než bude prokázáno, že nejsou nakaženy, přičemž toto omezení může trvat nejdéle 72 hodin od podstoupení antigenního testu. „Není jasné, co tento termín pro dotyčného znamená, a navíc v práci může docházet k řetězení této doby, přičemž ze zákona nevyplývá, jakým způsobem mu bude hrazena náhrada ušlé mzdy či platu,“ říká advokátka Vladana Vališová.

Za naprosto neslýchaný lze považovat požadavek, aby kdokoli, kdo po stanovenou dobu pobýval na území cizího státu, pokud je tento stát z epidemiologického hlediska relevantní, poskytnul hygienickým stanicím své identifikační a kontaktní údaje, informace o místě a délce pobytu, o datu a způsobu překročení státní hranice, použitém dopravním prostředku při návratu do ČR, o místě pobytu v České republice po stanovenou dobu od návratu a „další epidemiologicky významné údaje“, přičemž není jasné, co se takovými údaji míní. Nemluvě o tom, že takový dotazník nápadně připomíná doby, kdy něco podobného vyplňoval občan za bolševika pro StB, když se vracel z nepřátelské kapitalistické ciziny.

Problematický je i návrh, aby hygiena namísto dosavadní povinnosti nařídit karanténu nebo izolaci písemně, ji mohla nařídit i ústně, například telefonem nebo sms zprávou. V současnosti musí být o karanténě nebo izolaci rozhodnuto pouze podle správního řádu, tedy písemně a s odůvodněním takového rozhodnutí. Proti telefonickému oznámení se dotyčný nemůže následně bránit ve správním řízení, protože postup podle části druhé a třetí správního řádu novela výslovně vyloučila. Může jen požádat o prošetření důvodnosti nařízení, ale lhůtu k prošetření novela neobsahuje.

Strany současné koalice se před volbami i v programovém prohlášení dušovaly transparentností a respektováním kvality legislativního procesu. Novela pandemického zákona byla nicméně do sněmovny propašována jak bečka rumu za americké prohibice. Nevíme, kdo s novelou přišel, zda ji ministr Válek zdědil od svých předchůdců, nebo zda je z jeho hlavy. 

Nadto je nepřijatelné, aby se o novele rozhodovalo ve stavu legislativní nouze, pro kterou nejsou splněny žádné zákonné podmínky, bez skutečně rozsáhlé odborné diskuse napříč profesním spektrem. „Nelze rovněž přehlédnout, že předkládaná novela, jak vyplývá z důvodové zprávy, vychází především z epidemiologické situace na jaře 2021 a naposledy pracuje s variantou delta. V současnosti však v naší zemi, podobně jako ve zbytku světa, naprosto převažuje varianta koronaviru označovaná jako „omikron“, která je epidemiologicky srovnatelná s chřipkovým onemocněním,“ komentuje návrh advokát Tomáš Nielsen, předseda iniciativy Pro Libertate, která sdružuje právníky, kteří odmítají dosavadní restriktivní politiku.

Epidemická situace v ČR není tak závažná, aby umožňovala tak bezprecedentní omezování občanských práv. Řeči o tom, že musíme být připraveni, protože co kdyby, nejsou ničím jiným než prachobyčejným strašením a vydíráním společnosti.

Rok od přijetí současné podoby pandemického zákona měly koaliční strany na to, aby vytvořily skutečnou alternativu a celý ten paskvilní zákon převedly do běžného institutu, jakým je zákon o veřejném zdraví. Anebo mohli současnou verzi dotáhnout někam do května, až odezní omikron, a pak ho odpískat. Místo toho babrácky flikují něco, o čem se ještě před rokem zaklínaly, že zruší.  Zřejmě jediným ústupkem nakonec bude omezení platnosti do konce listopadu oproti původní, neomezené platnosti. Lze tomu ale věřit, když v té době už může nastoupit nějaká další vlna?