nahoru

Úkol: Zabít Vlasova! Jak zpravodajské služby Spojenců soupeřily na jaře 1945 o vliv v Československu

PAVEL ŽÁČEK27. května 2020 • 17:20
Úkol: Zabít Vlasova! Jak zpravodajské služby Spojenců soupeřily na jaře 1945 o vliv v Československu
foto: Archív autora

Zvláštní operace realizované v českých zemích na samém sklonku druhé světové války orgány lidového komisariátu státní bezpečnosti (NKGB) potvrzují skutečnost, že sovětským bezpečnostním orgánům nešlo o obnovu svobody a demokracie v Československu. Jejich hlavním úkolem byla likvidace protibolševické opozice a vytváření rozsáhlých agenturních sítí pro poválečné využití. Prostě příprava na převzetí moci.

Sovětský zájem o Československo byl na sklonku druhé světové války na rozdíl od západních Spojenců přímo úměrný množství a rozsahu zpravodajských, státněbezpečnostních a diverzních aktivit realizovaných příslušnými stranickými, vojenskými, bezpečnostními a partyzánskými orgány. Jejich činnost byla z účelových mocenských důvodů realizována samostatně, to znamená jen ve velmi omezené míře ve spolupráci s úřady československé exilové vlády.

Snad nejzajímavější a také nejméně známé jsou operace zvláštního určení IV. správy NKGB USSR podplukovníka státní bezpečnosti Ivana Daniloviče Sidorova, která již v prvním operačním období od srpna do října 1944 vysadila do okupovaného Československa minimálně čtrnáct a v březnu a dubnu 1945 dalších dvanáct operativně-čekistických skupin.

Na základě pokynu nadřízeného náčelníka IV. správy NKGB SSSR Pavla Anatoljeviče Sudoplatova byly počátkem roku 1945 stanoveny hlavní úkoly pro nadcházející jarní vlnu výsadkových operací do českých zemí: sledování vybraných antisovětských formací, zejména v Praze nedávno vzniklého KONR (Komitétu pro osvobození národů Ruska), ruského exilu, ukrajinských nacionalistů či kozáckých formací, infiltrace německých bezpečnostních složek, ale také českého odboje.

Orgány státní bezpečnosti měly na starost mimo jiné organizaci a provádění zvláštních operací, včetně fyzické likvidace různých zájmových osob, jak z řad nacistické okupační správy, tak zběhů ze sovětských mocenských orgánů, mezi nimi především předsedy Komitétu pro osvobození národů Ruska (KONR) a vrchního velitele Ruské osvobozenecké armády (ROA) generálporučíka Andreje Andrejeviče Vlasova (rozpracován jako „Voron“), a také představitele frakce ukrajinských nacionalistů Andrije Melnyka.

Za účelem infiltrace KONR byly v Kyjevě nezávisle na sobě sestaveny operativně-čekistické skupiny „Uragan“ v čele s Viktorem Alexandrovičem Kudrjavcevem (alias „Běljajev“) a „Sever“, vedená majorem Filippem Vasiljevičem Zacharenkem (alias „Zaporožec“), prověřenými funkcionáři státní bezpečnosti.

Jejich stěžejní úkoly byly stanoveny:

 

  • odhalit činitele KONR žijící v Praze, ustanovit jejich bydliště, pátrat po možném spojení se sovětským zázemím, systematicky sbírat materiály o antisovětské činnosti KONR a informovat o ní kyjevskou centrálu
  • prozkoumat možnosti k verbovce agentů ve vedoucích kruzích KONR a v jejich bezprostředním okolí, prověřit kanály, přes něž by bylo možné do něj infiltrovat speciálně připravenou agenturu NKGB USSR
  • připravit a uskutečnit plán fyzické likvidace předsedy KONR a vrchního velitele Ozbrojených sil KONR genpor. A. A. Vlasova.

Výcvik atentátníka

V průběhu března 1945 se centrála NKGB v Kyjevě zaměřila na intenzívní výcvik člena Komsomolu Michaila Alexejeviče Komissarova, agenta „Vladimirova“, také určeného zlikvidovat „Vorona“ (Vlasova). Po seznámení se zásadami pohybu a činnosti v týlu nepřítele byl vycvičen v nakládání s výbušninami, naučil se manipulovat s tužkovou a mechanickou kloubovou roznětkou. Na střelnici absolvoval praktickou střelbu z pistole Tokarev TT-30 a samopalu PPŠ-41 Špagin.

Premium

Přečtěte si pokračování článku s předplatným Premium

Získejte neomezený přístup již od 49 Kč měsíčně
Diskuse ke článku