Sídlo ČEZ na Praze 4

Sídlo ČEZ na Praze 4 Zdroj: Archív ČEZ

Rekultivace někdejší výsypky u zaniklých severočeských Radovesic
Rekultivace někdejší výsypky u zaniklých severočeských Radovesic
2
Fotogalerie

Společenská odpovědnost firem - trend dnešní doby, nebo nutnost? Jak k tomu přistupuje ČEZ

Skupina ČEZ, největší výrobce elektřiny v ČR, se v červenci minulého roku začala věnovat problematice společenské odpovědnosti firem a ESG více, a především systematičtěji než dříve. Tehdy přišla na pozici Chief Sustainability Officer Kateřina Bohuslavová, která aktivity Skupiny ČEZ přibližuje.

Proč nazrál čas pro vyčlenění samostatného oddělení právě loni v létě, po bezmála třiceti letech existence firmy?

ČEZ je v oblasti udržitelnosti v Česku průkopníkem a lídrem – jen jsme o tom teď začali více mluvit, vyčlenili na problematiku ESG oddělení o dvanácti lidech a vše formalizovali a systematizovali. Společnost vznikla jako akciovka roku 1992 a od prvopočátku je korporátní CSR naší součástí. Nadace ČEZ podporující veřejně prospěšné projekty letos slaví dvacet let, jsme jedním z největších firemních dárců v Česku, máme nejlepší dobrovolnický program rozprostřený ve všech regionech, který funguje patnáctým rokem. Strategie CSR a ESG byla definovaná a plnila se souběžně se strategií byznysu. Dnes se vedle úvah environmentálních a nad bezpečností práce čím dál víc klade důraz na sociální aspekty, a to nejen na filantropii a charitu. Chartu diverzity, zavádějící diverzitu, flexibilitu a inkluzi na evropský pracovní trh, ČEZ podepsal roku 2014, ke klimatickým závazkům Pařížské dohody jsme se přihlásili v roce 2015. ČEZ tohle všechno, včetně transparentního a etického řízení společnosti, považuje za svůj strategický zájem, ale aby to fungovalo, nemůže tato linie jet paralelně s byznysovou – musejí být propojené.

V dokumentu Vize 2030: Čistá energie zítřka slibujete snížit podíl elektřiny vyráběné z uhlí v elektrárnách ČEZ z 39 % v roce 2019 na 25 % do roku 2025 a na 12,5 % do roku 2030. Jakými zdroji ji hodláte nahradit? A je jádro s ohledem na válčící Rusko bezpečná alternativa?

Odstavování uhelných elektráren a tepláren a uzavírání dolů jsou pro nás samozřejmě velké téma. Je jasné, že situace na Ukrajině je komplikace, ale my jsme se zavázali odejít od uhlí nejpozději do roku 2038 dávno před ruskou invazí. Na našem plánu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 se také nic nemění, naopak vše chceme posunout na bližší datum. Náš generální ředitel Daniel Beneš odhaduje, že je možné dosáhnout nezávislosti na ruském zemním plynu, jejich ropě a jaderném palivu do roku 2027, je to podle něj reálné i pro celou Evropskou unii, když se začne pracovat hned. Musíme tedy urychlit výstavbu obnovitelných zdrojů, zvlášť pokud jde o energii ze slunce. Nemáme totiž větrné moře jako Německo. Jadernou energii považujeme z pohledu ekologie, soběstačnosti i nezávislosti na Rusku stále za velmi vhodnou. Uran se jako vstupní surovina ve velkém těží i ve svobodných, stabilních zemích, třeba v Austrálii nebo v Kazachstánu, a dá se jednoduše převážet nejen lodí, která vám může zůstat viset v Suezu. Je méně závislý na transportní infrastruktuře než ropa a plyn, lze jej skladovat na dlouhou dobu dopředu.

A co bude se zrušenými uhelnými doly?

Na to jsou velmi podrobné plány; jejich rekultivace je zákonná povinnost, díra v zemi skutečně nezůstane. Od roku 1994 jsme rekultivovali a společnosti navrátili na šest tisíc hektarů zemědělské půdy a lesů, vysázeli jsme na té ploše dvaadvacet miliónů stromů a keřů. Na dalších šestnácti stech hektarech probíhá rekultivace. Inspiraci hledáme po celé Evropě i u konkurence, od uhlí teď pochopitelně ustupují všichni. V Německu třeba vznikla krásná jezera, v severočeské uhelné pánvi si užíváme rekreačních oblastí kolem jezer Milada nebo Most. Na výsypce mezi Bílinou a Kostomlaty máme přírodní laboratoř, kde dnes žije 57 druhů chráněných rostlin a živočichů. Spolupracujeme s vědci z České zemědělské univerzity, Jihočeské univerzity i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Držíte si pozici jednoho z nejatraktivnějších českých zaměstnavatelů pro absolventy i současné zaměstnance. Nebojíte se, že se to změní v momentě, kdy budete muset propouštět zaměstnance, kteří řeší energetiku spojenou s uhlím?

Veřejně jsme slíbili, že se o zaměstnance, kteří budou dotčeni odchodem od uhlí, postaráme. Vezměte si, že mnoho z našich zaměstnanců ví, že do roku 2038 přijdou o svou práci, ale musejí řešit, zda si vzít, či nevzít hypotéku nebo zda je moudré za těch okolností založit rodinu. Naše kolektivní smlouva, výjimečná tím, že platí až do roku 2027, slibuje všem, jež to čeká, školení a rekvalifikace, pokud budou mít zájem najít práci ve Skupině ČEZ. Pokud nebudou chtít, dostanou odstupné výrazně nad rámec nároků stanovených legislativou. Chceme být dobrý, společensky odpovědný zaměstnavatel – a víme, že to je závazek, který nelze vypnout výměnou manažerů nebo otočením knoflíku.

V debatě Lidových novin o ESG jste v souladu s tímhle tvrzením uvedla, že „celý náš byznysplán je investicí do ESG“…

Ano. Investice do bezemisních zdrojů jsou v řádu stovek miliard, většina půjde do obnovitelných zdrojů a údržby zdrojů dosavadních, obrovskou investicí bude dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Máme iniciativu na dekarbonizaci i na výstavbu obnovitelných zdrojů energie, ale nejde jen o investice do environmentální oblasti. V sociální oblasti investujeme do zaměstnanců z různorodých zázemí. Postupně zavádíme a zlepšujeme programy pro mladé maminky a tatínky na rodičovské, aby pro ně bylo jednodušší skloubit práci s péčí o rodinu, ale i programy pro neformálně pečující, pro ty, kteří se starají nejen o své děti, ale i o staré rodiče. Řešíme bezbariérovost i vstřícnost a přátelskost pracovního prostředí pro lidi s jakýmkoli handicapem. Diverzita není jen o rovnosti mužů a žen, nemělo by se to takhle zjednodušovat. Zintenzivňujeme etická školení, doplňujeme etický kodex – tohle je nikdy nekončící práce, požadavky doby se velmi dynamicky mění.

ČEZ také podporuje elektromobilitu. Jak přesně?

Patříme k největším provozova­telům dobíjecí infrastruktury v ČR – stabilně držíme asi padesátiprocentní podíl, provozujeme přes 390 dobíjecích stanic po celé republice. Síť s celkovým instalovaným výkonem téměř 26 MW je rozsahem srovnatelná s většími řetězci klasických čerpacích stanic a v jednu chvíli může zelenou elektřinou obsloužit až osm set aut. Letos e-auta u našich stanic načerpají přes čtyři milióny kWh, očekáváme tedy pětadvacetiprocentní meziroční nárůst, a do roku 2025 chceme zečtyřnásobit celkový výkon stanic v síti a dosáhnout osmi set provozovaných stojanů. Rozvoj české elektromobility podporujeme také formou zápůjček elektromobilů státním úřadům a institucím od ministerstev a pošty po Český statistický úřad, ale také neziskovým organizacím. Výrazný vliv na elektromobilitu bude mít připravovaný zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, jenž uloží veřejným institucím a sektorovým zadavatelům veřejných zakázek nakupovat určité procento těchto vozidel – u osobních aut má tento podíl u nově vyhlašovaných zakázek činit 29,7 % elektromobilů a plug-in hybridů.

A co váš firemní vozový park?

Cesta pro ČEZ vede přes elektromobily, nikoli přes hybridy, které nejsou považovány za bezemisní vozidla. Momentálně máme asi padesát elektromobilů a dál jimi budeme obměňovat zhruba třicet procent firemního vozového parku.

Vaším cílem je být do roku 2023 mezi dvaceti procenty nejlépe hodnocených energetických firem v Evropě, co se týče trvalé udržitelnosti. Jak toho dosáhnete?

Mimo jiné tak, že o sobě a o naší činnosti dáme lépe vědět. Reportin­gová část našeho týmu nyní píše zprávu o udržitelném rozvoji, kterou do třicátého června jako každoročně zveřejníme, a sbírá data pro ratingové agentury. Programová část oddělení zase zjišťuje, co nám v hodnocení chybí, co jsme nezmínili. Dobrá ukázka je třeba dětská práce: v dolech ČEZ a jejich partnerů samozřejmě nejsou zaměstnány děti ani otroci, to je v Evropě 21. století nemyslitelné, a my jsme tedy neměli potřebu tuto zjevnou pravdu sdílet. Jenže v globálním kontextu tomu tak není – musíme o tom informovat, aby nás ratingové agentury ohodnotily za ochranu lidských práv. Musíme jednoduše udělat velmi dobrý screening a dát vědět o tom, co děláme dobře. Většina ratingových agentur také pracuje s veřejně dostupnými zdroji, tudíž vše, co chceme deklarovat, musí být rychle dohledatelné na internetu, ne pohřbené v jeho hlubinách. Reporty se mimochodem zpracovávají i strojově, musíme je tedy specificky technicky připravit, dbát i na správně rozložená klíčová slova. Připravujeme také nové webové stránky v angličtině, orientované zvláště na ratingové agentury. Tyhle technické věci nám přinesou spoustu bodů za to, v čem vynikáme – jen jsme o tom neuměli dobře mluvit. Hlavní ale samozřejmě bude plnění našich ambiciózních cílů – ratingové agentury budou bedlivě sledovat, jak postupujeme a zda se nám to daří.