Dominik Duka

Dominik Duka Zdroj: Nguyen Phuong Thao / Reflex

Dominik Duka
Dominik Duka
Dominik Duka
Dominik Duka
Dominik Duka
6
Fotogalerie

Lepší umřít ve válce než být buzerant, tvrdí Dominik Duka

Kardinál Dominik Duka, který kráčí po boží cestě a proslýchá se, že je jeden z mála spravedlivých, přišel se zajímavou myšlenkou, kterou mu měl vnuknout sám Bůh.

„Znovu je to tu. Znovu jsou křesťané a židé perzekuováni a pronásledováni. Nyní ale ne nacismem nebo komunismem, ale homosexuálním lobby. Je nad slunce jasné, že všichni židé a křesťané jsou proti homosexuálům. Nejen proti homosexuálním sňatkům, ale proti homosexuálům samotným. Jak totiž praví Bible – nevsuneš penis svůj do otvoru bližního svého byv bližní ženou jest – Matouš 3.19,“ obeznámil Dominik Duka veřejnost se svou vlastní verzí Bible.

„Sám Bůh mi osobně řekl, že homosexuálové jsou špatní lidé. Víme to všichni, vědí to i samotní homosexuálové. A právě proto je mi líto, že pokud se v dnešní době někdo postaví za správnou věc, a tedy že odmítne podpořit homosexuální sňatky, stává se vyvrhelem a je perzekuován.

Copak si židé a křesťané nevytrpěli dost? Copak musí být ještě vláčeni bahnem za to, že nemají rádi buzny?“ zeptal se kardinál Duka při bohoslužbě.

„Válka na Ukrajině je špatná věc, ale ještě horší jsou stejnopohlavní manželství. Je lepší a čestnější zemřít ve válce než být buzerant. Alespoň tak to vidí Bůh a já s ním souhlasím.

Vždyť není nic horšího než dítě, které nemá rodiče. Ano, někteří rodiče umřou ve válce, ale horší jsou rodiče, kteří neumřou ve válce a přitom jsou to homosexuálové. Mít dva otce je horší než nemít žádného. Tak pravil Bůh,“ roztáhl kazatel Duka ruce a obrátil svůj zrak směrem vzhůru, jako by mluvil přímo s Bohem.

„Jak samotný Bůh, tak i já osobně jsem zklamán tím, že židé a křesťané, kteří podporují manželství mezi mužem a ženou, jsou perzekuováni a napadáni stejně jako za nacismu.

Za nacismu totiž byli židé rovněž napadáni za podporu manželství mezi mužem a ženou, plus samozřejmě i za pár jiných věcí. Už tehdy nesli židé a křesťané ten pomyslný prapor tradiční rodiny, proti které brojil režim i široká veřejnost.

Stejně jako tehdy i teď jsou židé a křesťané vláčeni bahnem a kdo ví, možná i fyzicky likvidování za svůj názor a postoj.

A to není správné. Není to křesťanské. Již několikrát jsem o tom hovořil s Bohem a ten mi dává za pravdu,“ ukončil Dominik Ducha svou trochu nezvyklou bohoslužbu.

Všichni židé a křesťané se k názorům Dominika Duky i Boha zatím nevyjádřili, ale podle Duky s ním souhlasí, protože jedině tak je to správné.

Divoký kačer je fake news o skutečných událostech, které se sice nestaly, ale mohly by, jakkoliv znějí neuvěřitelně. Skutečností ale například je vyhrocená předvolební kampaň na Slovensku.

Audioknihy Dominika Landsmana si můžete zakoupit a poslechnout v našem Ikiosku >>>