Video placeholde

Navzdory digitalizaci a automatizaci by mělo rozhodování zůstat v rukou člověka, říká Michal Fichtner z Continentalu

Závod společnosti Continental v Brandýse nad Labem se specializuje především na výrobu displejů do aut. Jaká je budoucnost tohoto oboru? A v čem nám roboti mohou pomáhat a kde je lidský prvek nenahraditelný? 

Vaše továrna byla nominována jako globální modelový závod pro digitalizaci. Co to přesně znamená a jak jste si to vysloužili?

Závod v Brandýse nad Labem spadá do byznysové oblasti nazvané „User experience“ ve společnosti Continental. Zabýváme se zde interiérovou elektronikou, a především displeji. Existuje několik takových závodů po celém světě. A my jsme byli nominováni jako „digital factory“ pro tuto naši byznysovou oblast. Hlavním důvodem bylo, že u nás se testují a zavádějí různé pilotní aplikace a novinky, které mají potenciál se osvědčit a přinést vyšší efektivitu. Pokud se tyto inovace osvědčí, jsou následně rozšířeny do dalších lokalit a my potom podporujeme tyto další závody v další implementaci.

Můžete uvést příklad novinek, jež se zavádějí ve vašem závodě?

Jednou z nejčerstvějších novinek je implementace privátní sítě 5G. To znamená, že veškerá zařízení ve výrobě budou mít rychlou komunikaci s našimi servery, což urychlí výměnu dat mezi zařízeními a linkami. Dalším příkladem je speciální systém reportingu pro sledování klíčových ukazatelů výrobní linky a projektů, který umožňuje každému ve vedení i na lince sledovat průběh projektů a dodržování KPI.

Je tato digitalizace běžná ve všech závodech Continentalu po celém světě, nebo je to něčím výjimečné?

Koncept digitální továrny je výjimečný a Brandýs byl prvním výrobním závodem, jenž ho implementoval v rámci celé divize Auto­motive společnosti Continental. Nyní se ostatní závody v této oblasti začínají inspirovat a ptají se na naše postupy. Hledají lidi, kteří by jim s digitalizací pomohli, protože digitalizace a automatizace zjednodušují práci a zvyšují efektivitu výrobního procesu, což přináší ekonomický zisk.

Takže lze říct, že digitální továrna v Brandýse slouží jako vzor i pro ostatní továrny Continentalu po celém světě?

Určitě. Naše digitální továrna slouží jako vzor nejen pro ostatní závody v rámci Continentalu, ale občas přijíždějí i zástupci našich partnerů či jiných výrobců, kteří se inspirují našimi postupy. Naše digitalizace se nezaměřuje pouze na digitalizaci výrobních linek, ale také na způsob, jak lidé pracují. Například nahrazujeme manuální tabulky v Excelu nástroji, které jim pomáhají efektivně sbírat data. Naším cílem je vytvořit ve firmě transparentnost a zajistit, aby všechny procesy byly datově řízené a nepodléhaly problémům, jako je ztráta nebo poškození souborů, různá zdrojová data apod.

Máte plány na další novinky v oblasti digitalizace nebo ­­­vy­užívání umělé inteligence?

AI již aktivně využíváme například při vyhodnocování kvality desek plošných spojů v rámci osazování SMT součástek. V rámci umělé inteligence vyvíjíme také projekt automatického výrobního plánování nebo predikce a optimalizace výrobního procesu na základě již dostupných dat. Dalším velkým projektem, na který se zaměřujeme, je již zmiňovaná implementace privátní 5G sítě.

Když hovoříme o digitalizaci a využití umělé inteligence, je to skutečně vždy v nejvyšší míře prospěšné pro zaměstnance, nebo existuje možnost, že někteří zaměstnanci přijdou o práci?

Máme jednu skvělou zásadu: čím více robotů máte, tím více potřebujete robot-doktorů. Náš cíl a směřování digitalizace je zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců. To znamená, že pracujeme s lidmi, kteří by již nebyli potřební a museli by být propuštěni, abychom jim pomohli zvýšit kvalifikaci. Poté jim můžeme nabídnout náročnější, kvalifikovanou práci a umožnit jim postupovat ve firmě. Je nejlepší interně promovat zaměstnance, které známe po mnoho let a víme, co umějí. Zvýšit jejich kvalifikaci a spolupracovat s nimi je pro nás mnohem výhodnější než hledat nové lidi na vyřešení problému. Například v mém týmu jsou lidé, kteří nemají vystudovanou datovou analytiku, ale získali tuto pozici. Interní kariérní postup vnímám jako dobrý příklad toho, jak do budoucna fungovat.

Jak dlouho trvá překvalifikovat zaměstnance na novou roli, například v datové analýze?

Měli jsme jednu zaměstnankyni, u níž proces překvalifikace na datovou analýzu trval pouze asi půl roku. Bylo to možné díky jejímu nadšení a přesvědčení o budoucnosti tohoto směru. Pracovali jsme s ní intenzívně a díky podpoře vedení jsme ji v této transformaci úspěšně podpořili. Je skvělé mít zaměstnance, které známe již deset let a rozumíme jim. A naopak oni mají velkou přidanou hodnotu v tom, že často v nějakém oddělení pracují řadu let a mají o něm obrovské povědomí. Když začnou postupně digitalizovat a pomáhat a digitálně transformovat procesy, jež dobře znají, je to win-win. To je lepší než najímat úplně nového konzultanta, kterému byste museli dlouho vysvětlovat fungování firmy a postupy. V našem případě jsme již měli všechny potřebné informace a integrace probíhala velmi rychle.

Jakým způsobem by Česko mělo dále posílit svou pozici v rámci znalostní ekonomiky?

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců a získávání nových pra­covníků s digitálními dovednostmi jsou klíčové pro další posun Česka směrem k znalostní ekonomice. V naší společnosti se snažíme podporovat digitalizaci tím, že investujeme do vzdělávání, zvyšování kvalifikace a poskytujeme zaměstnancům různé benefity, jako je flexibilní pracovní doba. Konkrétně ve svém digitálním týmu podporuji agilní plochou strukturu, bez výrazné hierarchie, kde všichni spolupracovníci mají možnost navzájem si pomáhat. Je to prostředí, kde neexistuje přísný vztah šéf–podřízený, ale spíše kolektivní přístup ke spolupráci. Věřím, že tímto způsobem vytvářím prostředí, jež je přitažlivé pro podobně smýšlející kvalifikované ­jedince.

Spolupracujete se školami, nebo plánujete spolupráci právě s některými vzdělávacími institucemi v této oblasti?

Pokud jde o získávání nových zaměstnanců s digitálními dovednostmi, je to v současné době složité. Snažíme se proto dávat příležitosti absolventům, protože si myslíme, že je lze dále vzdělávat, formovat a poskytnout jim potřebné dovednosti. Při tom využíváme i nástroje, které nejsou běžně známé v Česku, a spolupracujeme s různými vzdělávacími institucemi, jako jsou střední školy, ČVUT a další. S některými středními školami jsme již navázali spolupráci a nabízíme přednášky a možnost praxe v naší společnosti. Dokonce někteří členové našeho týmu jsou absolventy středních škol, kteří nyní pracují u nás na praxi.

Jak by podle vás měla vypadat továrna budoucnosti?

Ideální továrna by měla být plně digitalizovaná a řízená daty. Přesto by však rozhodování neměla zcela přenechávat umělé inteligenci, ale stále by mělo zůstat v rukou člověka. Všechny úrovně továrny by měly mít přístup k potřebným datům, včetně zaměstnanců na lince, kteří by měli přesné informace o časech, plánech, produkci a dalších relevantních údajích. Vedení by mělo mít přehled o celé továrně díky digitalizovaným prostředkům, například komunikaci s dodavateli a automatickému uskladňování materiálů pomocí robotů. Kompletní řešení by zahrnovalo digitální komunikaci s linkou a lidmi, kteří se starají o její fungování. Vize digitální továrny zahrnuje také celý ekosystém, tedy plynulý tok materiálu, plánování výroby, automatické přeplánování v případě poruch a další aspekty. Je sice důležité, aby všechny tyto procesy byly digitální, ale konečná rozhodnutí by stále měla být v rukou lidí.

Jak ovlivňují zásadní změny v automobilovém průmyslu, jako například rostoucí podíl elektromobilů, váš závod a plány do budoucna?

Naštěstí jsme významným dodavatelem pro řadu automobilových výrobců, což je pro nás velkou výhodou. Změny v automobilovém průmyslu, jako je tlak na zvýšený podíl elektromobilů v Evropě a celosvětově, nás ovlivňují. Náš produkt je ovšem hodně versatilní. Máme v plánu poskytovat displeje jak pro benzínová a naftová auta, tak pro elektromobily. V těch je stále větší trend používat velké displeje, aby řidič měl při jízdě přesná data v daný moment a spolujezdec nějaký vizuální zážitek, například sledování filmů nebo čtení novinek. Z našeho pohledu je tohle pozitivní, protože velké displeje přinášejí nové technologie a nové výrobní procesy. Dříve bylo jednodušší osadit desku s několika motorky a ručičkami do krabičky, ale nyní je třeba provádět složitější technologie, jako je například lepení speciálního displeje technologií Hybrid Bonding či složitější osazování elektroniky. Vzhledem k tomu, že tyto nové technologie jsou stále potřebné v každém autě, pro nás je to pozitivní výzva a přináší nové možnosti a věci, jež se můžeme naučit a na které se můžeme těšit.