Policie na objednávku?

Tento text neobsahuje žádná převratná odhalení, pouze se ohlíží za hlavními policejně-kriminálními událostmi letošního léta. Bohužel odstup dává ještě lépe vyniknout skutečnosti, že činnost a nečinnost naší policie určuje spíše než nebezpečnost nějakého jevu lenost policistů, kterou dokáže zlomit jen masívní objednávka politiků nebo veřejného mínění.

V polovině lŽta policie rozehnala bitím technoparty konanou na legálně pronajatém pozemku. Politickou poptávku takového postupu krátce předtím i v mediích ventiloval premiér Jiří Paroubek. Proto policie neváhala utratit víc než třicet miliónů, aby zmlátila neškodné lidi. Ihned po bití vznikla řada občanských protestů, protože nikdo - ani ministr vnitra - nedokázal vysvětlit, na jakém právním podkladě policie technoparty znemožnila.

CHCEME SLYŠET PARAGRAF!


Požadujeme, aby policie sdělila, kdo rozhodl o překročení pravomocí policie a překročení § 6 zákona o policii a zabránil tak pronajímateli louky panu Václavu Šroubovi a jeho hostům ve vstupu na jeho řádně pronajatý pozemek, přestože se prokazoval řádně notářsky ověřenou smlouvou, a kdo a na základě jakého paragrafu zákona o policii rozhodl brutálně vytlačit lidi z pozemků, na nichž se legálně nacházeli a které byly řádně pronajaty.
To byly první požadavky iniciativy Policejní stát a celé té skupiny protestujících proti rozehnání CzechTeku. Otázky nebyly nikým zodpovězeny dodnes. Obvinění z nejrůznějších trestných činů (hlavně kolem násilí proti policistům) bylo k polovině října sděleno 18 technařům, na dva lidi už podalo státní zastupitelství obžalobu. To znamená, že jdou před soud. Žádný z trestných činů, ze kterých technaře policie obviňuje, nebyl spáchán před tím, než policie party znemožnila a zablokovala vjezd. Zato vyšetřování policistů mlátících na Teku lidi do naší uzávěrky neskončilo.
Nový policejní prezident Husák poskytl mimořádně zajímavý rozhovor MF Dnes, ve kterém komentoval dvě z klíčových caus tohoto článku. K CzechTeku tam přes výše uvedené prohlašuje: „Jsem stále přesvědčen o tom, že na CzechTeku policie zakročila podle práva. Docházelo tam k trestným činům.“

HAJLUJTE V KLIDU!


Čtyřiadvacátého září v Křtěticích proběhl koncert pořádaný neonacisty. Za dohledu policie, která skrze okna přihlížela hajlování v sále a před hospodou pak neonacistům v klidu tolerovala pořvávání hesla „Cikáni do plynu!“. Na rozehnání nějakých nácků objednávka nebyla, a tak policie dala přednost klidu a pohodě v naději, že si koncertu nikdo nevšimne.
Již třetí nebo čtvrtý den poté, co si média díky občanským aktivistům koncertu všimla, ministr vnitra František Bublan i policejní prezident Vladislav Husák uznali chybu policie. Samozřejmě té jihočeské, neboť oni byli informováni, že ve vsi je vše O. K.
V této cause pan Husák MF Dnes řekl, že tam (ne)konající policisté mají jakýsi manuál, jak s nácky postupovat, leč nedrželi se jej. Kdyby ho četli, „vyhodnotili by si lépe informace, stejně tak i své síly a využili by dokumentační techniku. To se nestalo, a proto padly kázeňské tresty. Ono je to vždycky o odvaze konkrétního velitele, ale oni jsou destabilizováni, že když zakročí, je to špatně, a když nezakročí, je to také špatně.“ „Kázeňsky potrestáni“ byli dva důstojníci - zástupce ředitele krajské policejní správy Jan Bouchal a zástupce ředitele okresní správy ve Strakonicích Vojtěch Chlum. Sundali jim frčku (snížili hodnost o jeden stupeň) na rok. Zato - alespoň podle mých informací - nebylo za hajlování a genocidní hesla v Křtěticích dosud sděleno obvinění žádné konkrétní osobě.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL


Pachatelem vraždy Michala Velíška je podle vzorků DNA David Lubina. Causu zná celá veřejnost a tři týdny čekala, kdy policie vraha chytí. Stalo se. Policie má takového člověka dopravit před soud jako stroj, bez emocí a středověkých veřejných prezentací svého úlovku. Myslím, že zaslouží doživotí - ale má být do cely, ze které už nevyjde, dopraven jako člověk, ne odvlečen před zraky davu jako středověký čínský vězeň.
Celá republika viděla, jak byl pan Lubina vlečen v hlubokém předklonu hlavním vchodem do policejní budovy v Kongresové ulici a v poutech předváděn kameře TV NOVA. Přitom s ním neohrožený reportér Jan Tuna dělal interwiew.
Tak jsem kvůli vrahu Lubinovi napsal JUDr. Otakaru Motejlovi, veřejnému ochránci práv. Odpověděl mi:
Nesdílím Váš názor vyjadřující odsudek nad způsobem, jakým byl po svém zadržení předváděn pan Lubina pracovníky kriminální služby. Z fotodokumentace je zřejmé, že podezřelému panu Davidu Lubinovi byla především přiložena pouta a poté bylo přistoupeno k předvedení s použitím chvatů. Takový postup § 38, odst. 1 zákona o policii především připouští a jeho použití ponechává na použití policistů. Jejich povinností v tomto případě je vyloučit možnost útoku, útěku nebo sebepoškození předváděné osoby.
Vzhledem k poznatkům, které v daném okamžiku u pana Lubiny byly k dispozici, bude zřejmě nutno připustit, že obava, že předváděný se pokusí o odpor, útěk nebo jednání směřující k sebepoškození, byla přiměřená. Jde o chvat, který je nacvičován, tedy postup, který je standardizován nikoliv jen v naší policii, je používán při přemístění na krátké vzdálenosti. Poškození zdraví při jeho aplikaci bezprostředně nehrozí. Jde samozřejmě o polohu, která rozhodně není příjemná ani pro poskytování rozhovoru, ani pro komunikaci s okolím, čemuž mimochodem jsou oprávněni policisté při tomto úkonu bránit.
Bližší podrobnosti by Vám mohl poskytnou příslušný policejní útvar, neboť o takovém zákroku je vyhotoven úřední záznam, který je projednán s nadřízeným zakročujících policistů. Předpokládám, že v případě sebemenšího poranění nebo zdravotních potíží by byla zajištěna lékařská prohlídka, případně ošetření. Z těchto důvodů a za této situace nevidím žádný důvod, abych se z výkonu své funkce tímto zákrokem dále zabýval. Ani pan Lubina mě o šetření či zakročení nepožádal.

KUDY SE JDE DOVNITŘ?


Doktor Motejl odpověděl nejen ihned, ale dokonce tak, že jsem v jedné věci změnil názor: Ano - možnost, že by mohl pan Lubina vyskočit z okna nebo si těžce rozbít hlavu o zeď, by se bez chvatu, který policisté při jeho transportu použili, nedala vyloučit. Jiná věc bylo jeho okázalé předvádění na kameru. Proč?
Má budova, do níž byl eskortován pan Lubina, vjezd? Pokud ano -proč byl v poutech veden veřejným prostorem před zraky televizních kamer, a ne, jak by odpovídalo bezpečnostním požadavkům, převezen autem přímo do budovy policie? To byly dotazy, jaké jsem položil paní majorce Evě Brožové, tiskové mluvčí pražské policie.
„Omlouvám se, že nemůžeme okamžitě odpovědět. Bohužel tento dotaz ze strany novinářů nezazněl na pořádané tiskové konferenci, jež následovala po zadržení, a proto nemohu okamžitě odpovědět. Informace jsem zjišťovala u kolegů, kteří mají případ na starost, ale momentálně není ani jeden z nich k dispozici.“
Druhý den mi její kolegyně sdělila, že Lubinu vedli hlavním vchodem proto, že bylo po úředních hodinách a u vchodu by neměly být žádné cizí osoby, což je víc než vachrlaté ...
Na rozdíl od tiskové mluvčí policie se nemusím vykrucovat a mohu pravdu sdělit na plnou pusu.
Vraha na řetězu předváděli policisté televizním kamerám proto, aby se zvedla image policie. Tento úřad totiž stále méně jedná podle společenské nebezpečnosti nějaké činnosti, ale spíše dbá na to, zda je na zákrok či pachatele politická či společenská objednávka a zda je s ním možné blýsknout se v televizi. Když tomu tak není, převládne lenost jako v Křtěticích, i když se hajluje a vyzývá ke genocidě.
Co si o práci policie myslíte vy?