nahoru

Kniha

19. února 2002 • 15:46

PETR KOVAŘÍK: KLÍČ K PRAŽSKÝM HŘBITOVŮM

NLN, 371 stran, 465 Kč

Publicista Petr Kovařík (1946) je autorem široce rozkročeným: v roce 1998 vydal knížku věnovanou studánkám a pramenům, tedy principu "životnému", a teď se vrhá v náruč smrti. K pečlivě sestavené knížce přidal i vlastní fotografický doprovod zachycující náhrobky i zelená zákoutí pražských hřbitovů. Jsou tu seřazeny všechny hřbitovy podle městských částí, nechybějí ani ty židovské. U každého hřbitova je popsána krátce jeho historie, jádro hesla pak tvoří seznam významných osobností, které jsou zde pochovány, je také přesně lokalizováno místo, kde na hřbitově leží. Protože jsou zde i plánky hřbitovů, může čtenář dotyčného slavného mrtvého lehce najít. Praha má dnes 70 hřbitovů, kde se pohřbívá.

AHA

FRANTIŠEK ŠMAHEL: HUSITSKÉ ČECHY

NLN, 759 stran, 395 Kč

František Šmahel (1934) je, co se týče husitství, jednou z největších autorit mezi českými historiky, je i autorem reprezentativního čtyřsvazkového celku Husitská revoluce. Tato knížka, s podtitulem Struktury/Procesy/Ideje, se podle autora rodila dvě až tři desetiletí a jejím cílem "nebylo ani zachytit děje, ani přehledně shrnout poznatky zachycující všemožné aspekty doby". Šmahel se snažil nalézt odpovědi na otázky související s přehlíženými jevy, šlo mu také o probádání navenek nepříliš zřetelných dlouhodobých dějinných procesů. Toto není populární výklad husitství, toto je skutečná vědecká práce. Poznámkový aparát a seznam literatury zabírají třetinu knihy.

AHA

JAROSLAVA STAŇKOVÁ, SVATOPLUK VODĚRA: PRAHA GOTICKÁ A BAROKNÍ

Academia, 224 stran

Knih na téma architektura Prahy vyšly stovky, a je tudíž hodně těžké přinést něco nového, popsat pražské paláce i domy jinak. Tato knížka si všímá hlavních pražských staveb z období gotiky a baroka s důrazem na jejich historický vývoj, popisuje proměny staveb. Nové informace ovšem čtenář najde vždy na konci statí: je tu vylíčen způsob, jakým byly stavby ve 20. století rekonstruovány, upravovány, uváděny do původního stavu. Tohle jsou nejzajímavější pasáže. Jinak tu jsou i častá vyobrazení budov, jejich půdorysy.

AHA

SAMUEL B. GRIFFITH II.: BITVA O GUADALCANAL

Paseka, přeložil Robert Müller, 272 stran

Autor, sám důstojník námořní pěchoty, čtenářsky přitažlivou formou popisuje rozhodující bitvu, jež vychýlila jazýček vah na tichomořském válčišti ve pro spěch Američanů a které se bezprostředně účastnil. Když se tento titul na našem trhu před mnoha lety objevil poprvé, znamenal opravdový hit. Neotřelým způsobem vyprávění a vzácným citem pro objektivitu, dávajícím náležité ocenění válečného umění nenáviděného japonského protivníka, jistě přitáhne i novou generaci čtenářů.Kurzy měn
25,310
20,530
28,540
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
Nejčtenější
Komentáře