nahoru

Kriminalizace výchovy: „Plácnutí“ dítěte se ve Skotsku stává trestným činem

Tereza Stonišová 7. října 2019 • 09:55
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
• foto: 
Pixabay

Skotsko se stává první zemí Velké Británie, která kriminalizuje i výchovné plácnutí dítěte. Tak i facka nebo plesknutí přes zadnici budou nově moci být způsobilé stát se trestným činem. Zákon má své odpůrce, rovněž ale statistické opodstatnění.

V současnosti platí, že rodiče a opatrovníci mohou při výchově dětí využívat „rozumných prostředků“ k usměrnění výchovy. Skotský parlament se však rozhodl rozšířit ochranu dětí a připravil novelu, na níž panuje široká shoda zelených a labouristů. Přestože o zákonu ještě nebylo řádně hlasováno (mělo by se tak stát ve čtvrtek odpoledne), jeho přijetí se již považuje za jisté. V tomto smyslu se vyjadřují rovněž britská média, která o trestněprávní změně nyní informují. Jádro novinky je v tom, že se ti, jimž je svěřeno dítě do péče (rodiče, opatrovníci) již nově nebudou moci vyvinit z trestného činu, pokud prokážou, že pohlavky či fyzické tresty využívají z rozumných a ospravedlnitelných důvodů. Toto přitom až dosud bylo možné.

Návrh změny vzešel z per poslanců skotských zelených a labouristů. Jeden z autorů návrhu zákona, poslanec strany Scottish Greens John Finnie, uvedl, že chce rozšířit ochranu těch nejzranitelnějších, na nichž mohou tyto neuvážené výchovné metody zanechat celoživotní následky. Finnie dále uvedl, že pro tento návrh má ve straně širokou podporu. Důležitá je také skutečnost, že děti nemají ve skotském trestním právu stejnou ochranu jako dospělí. Ti ji mají silnější. Mohou se totiž vyvinit z trestného činu, pokud prokážou, že vůči dítěti mladšímu 16 let použili fyzický trest z „obhajitelného a rozumného důvodu“. To se nyní změní.

Názory veřejnosti na tento zákon však ukazují, že se zdaleka nesetkává s takovou podporou. Podle průzkumů se většina Skotů vyjádřila, že současná legislativa je dostatečná a není proto nutné zavádět nová specifika. Existuje také obava, že zákon pak může postihnout dobré rodiče, kteří tuto metodu výchovných plácanců nevyužívají běžně.

Soudy v současnosti berou v potaz mnoho individuálních faktorů daného případu, jehož meritem je fyzický útok proti dítěti. Soud zkoumá délku útoku, jeho trvání, ale rovněž příčiny a následky tohoto útoku. Rovněž zkoumá, jaké účinky na dítě tento útok měl. Ze statistických šetření vyplynulo, že fyzické tresty ve Skotsku užívá až 80 procent rodičů. Více než 50 zemí světa se rozhodlo zpřísnit postih rodičů, které bijí své děti.

Diskuse ke článku