První československý ministr financí Alois Rašín.

První československý ministr financí Alois Rašín. Zdroj: ČTK

První ministr financí Rašín se objeví na nových českých stokorunách, staré zůstanou v oběhu

Česká národní banka v roce 2019 vydá limitované množství stokorun s portértem prvního československého ministra financí Aloise Rašína, které připomenou sté výročí zavedení naší měny. Právě Rašín v roce 1919 úspěšně provedl měnovou reformu. Na rubové straně stokoruny pak patrně bude budova prvního Bankovního úřadu ministerstva financí ČSR, takzvaný Schebkův palác (dnes Národohospodářský ústav Akademie věd ČR), případně současné sídlo České národní banky Na Příkopě.

Česká národní banka vypsala soutěž na návrh nové zlatožluté stokoruny s portrétem prvního československého ministra financí Dr. Aloise Rašína. Stávající bankovky s Karlem IV. zůstanou v oběhu (původně jsme uvedli, že budou Rašínem nahrazeny).

Roku 1919 Češi ještě neplatili bankovkami, tedy oběživem vydávaným národní bankou, nýbrž státovkami. Ty emitovalo právě Rašínovou ministerstvo financí. Naše první státovka, shodou okolností také stokoruna, byla vydána 15. dubna 1919. Platidlo s grafikou Alfonse Muchy se však objevilo v oběhu až 7. července. Symbolicky v předvečer pádu první československé vlády a tím i ministra Rašína. 

První skutečná bankovka byla emitována teprve v roce 1926, bezprostředně po vzniku Národní banky československé. Jednalo se o dvacetikorunu věnovanou právě Rašínovi. Rašín se ostatně na česká platidla krátce vrátil ještě jednou, v emisi porevolučních federálních desetikorunových mincí.

Na stokorunách byli doposud vyobrazeni jen tři Češi. V první sérii, v roce 1927, se na zelené stokoruně objevil prezident Masaryk. Naopak v poslední československé sérii patřila stokoruna velmi nepodařenému portrétu Klementa Gottwalda. Současná česká stovka je pak od roku 1993 spjata s Kulhánkovým portrétem Karla IV. 

Bankovky plnily od samého počátku nejen roli prostředku směny a znaku státní suverenity. Byly vždy také vlastivědným a uměleckým dílem, se kterým se všichni denně setkáváme. Vždyť jen stokorun je dnes v oběhu téměř 60 milionů kusů. Návrh nové bankovky po zesnulém Oldřichu Kulhánkovi ovšem staví každého grafika před nelehký úkol. Česká národní banka proto oslovila především zkušené autory poštovních známek – Evu Haškovou, Jana Kavana, Zdeňka Netopila a Karla Zemana. Jak bude nová stokoruna vypadat, se dozvíme na začátku příštího roku. 

Bankovka s portrétem Aloise Rašína bude emitována pouze v menším množství, k platbám bude proto podle České národní banky nadále používána „císařská“ bankovka s Karlem IV. Dva paralelně používané vzory byly použity u české desetikoruny a dvacetikoruny (vzor 2000), či u dvoueurové mince vydané při příležitosti letních olympijských her v Athénách. Uvádění nových vzorů českých bankovek bylo doposud spojeno výhradně se zaváděním nových ochranných prvků. Jelikož ale ČNB vydá Rašínovu stokorunu jen v omezeném množství, do normálního oběhu se nedostane – každý si takovou vzácnost raději nechá.

Zvláštní emise bankovek připomínajících významná výročí u nás sice zatím nemá tradici, zahraniční centrální banky je však provádějí. V letošním roce tak například kanadská centrální banka vydala zvláštní verzi desetidolarové bankovky k 150. výročí nezávislosti Kanady. 

Nesmlouvavé heslo Aloise Rašína znělo „Pracovat a šetřit!“ Snad tedy nová výroční stokoruna povede k české domácnosti k pracovitosti a šetrnosti i po celé druhé století samostatné české měny.


V původním článku jsme uvedli mylnou informaci, že stokoruny s portértem Aloise Rašína nahradí dosavadní bankovky s Karlem IV. Mylná informace se bohužel objeví i ve čtvrtek v tištěném Reflexu. Tímto náš omyl uvádíme na pravou míru. ČNB novou bankovku opravdu vydá, nenahradí ovšem současné stokoruny a vytisknuta bude jen v omezeném množství. Čtenářům se za původní informaci omlouváme.