nahoru

Ústavní soud: MUDr. Shahram Zadeh byl šikanován státem a jeho zadržení pro vydání do Iránu byla chyba

LeT10. října 2016 • 16:20
Ústavní soud: MUDr. Shahram Zadeh byl šikanován státem a jeho zadržení pro vydání do Iránu byla chyba
foto: archiv

Ústavní soud konstatoval, že postup Krajského státního zastupitelství v Brně a Policie ČR byl napraven následným rozhodnutím Krajského soudu v Brně, a tudíž není zásah Ústavního soudu nezbytný a stížnost odmítl. Přesto ve svém nálezu Ústavní soud potvrdil názor stěžovatele pana MUDr. Shahrama Zadeha, že byl šikanován státní mocí. Zadeh proto podal trestní oznámení na hlavní aktéry zneužívání pravomoci úřední osoby a žádá odškodné.

Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 13.9.2016 přímo uvádí, že při popisu rozhodných skutečností nelze přehlédnout určitý šikanózní rozměr celého případu a lakonicky dodává, že nezbývá, než se smířit s faktem, že každý sofistikovaný systém generuje určité množství chyb. Tímto výrokem ÚS přímo potvrzuje, že se jednalo o šikanu a že se v případu pana Zadeha stala chyba.

Shahram Zadeh upozornil, že takové jednání státních zástupců a soudce Aleše Novotného, by pak bylo možno vnímat jako únos a psychické mučení realizované s cílem ho „zlomit“. I podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) se podobné praktiky kvalifikují jako mučení, nebo přinejmenším nelidské zacházení, které ESLP definuje jako zacházení, jež působí, buď „přímo ublížení na zdraví“, nebo „intenzivní fyzické a psychické utrpení“.

V listopadu 2015 Vrchní soud v Olomouci (VSO) rozhodl, že kauce je přípustná a začalo být zřejmé, že Zadeh bude v brzké době propuštěn z vazby. Po tomto rozhodnutí VSO měl soudce Aleš Novotný dle zákona bez zbytečného odkladu rozhodnout o výši kauce, což je v běžných případech během jednoho týdne. Státní zástupce Jiří Kadlec tvrdil, že po doručení rozhodnutí VSO musel zahájit předběžné šetření na základě telefonického pokynu z Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), ač v dřívější komunikaci s ministerstvem spravedlnosti opakovaně učinil závěr, že se žádný trestný čin nestal a žádost o vydání nesplňuje zákonné požadavky.  

„Soudce Aleš Novotný dělal umělé průtahy v řádech měsíců a po zaplacení kauce mě držel ve vazbě celý týden, aby Kadlec dokázal zařídit další šíkanózní příkaz k zadržení,“ říká Shahram Zadeh. „Měl jsem štěstí a prostředky, které mi umožnily bojovat proti státní moci, a proto jsem podal trestní oznámení na JUDr. Jiřího Kadlece, Aleše Sosíka a soudce Aleše Novotného. Ti stojí za většinou nezákonností, jež můj případ provázejí,“ uvádí Zadeh. 

„Vzhledem k tomu, že všechny státní orgány jsou vázany rozhodnutími Ústavního soudu, žádáme Nejvyššího státního zástupce o transparentní vyšetřování s cílem dovést všechny zúčastněné v této trestné činnosti k zodpovědnosti,“ říká bývalý náměstek NSZ a odborník na ústavní právo doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Sharam Zadeh se domnívá, že šikanu výše jmenovaných státních zástupců kryje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které je už nyní vyšetřováno parlamentní komisí v jiných, ale podobných případech. Tuto komisi vede bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek. „Celé to působí jako organizovaná prokurátorská mafie, která se vzájemně kryje a která se neštítí porušovat a ohýbat zákony tak, aby mohli za každou cenu vykázat jakýkoliv úspěch na poli boje s organizovaným zločinem,“ říká rozhořčeně Shahram Zadeh.

„Jak můžete věřit orgánům činným v trestním řízení, když police zfalšovala důkazy za účelem prodloužení vazby a poté, co byly použity bez vědomí obhájců, je státní zástupce ukradl ze spisu? To se může dít jedině kvůli tomu, že to celé toleruje a kryje soudce Aleš Novotný, z jehož stolu se dokumenty ztratily,“ upřesňuje Zadeh.

Shahram Zadeh byl 22 měsíců držen ve vazbě, z níž měl být 1. 2. 2016 propuštěn. Namísto propuštění, po provedení výstupní lékařské prohlídky a dalších procedur, byl ještě ve vazební věznici znovu zadržen policisty na základě souhlasu se zadržením, který vydal dne 28. 1. 2016 právě JUDr. Jiří Kadlec, státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně, kvůli žádosti o vydání do Íránu z měsíce března roku 2015.

 

MUDr. Shahram Zadeh MUDr. Shahram ZadehFoto archiv

Dne 3. 2. 2016 podal Jiří Kadlec návrh na vzetí Zadeha do vazby. Podaný návrh na předběžnou vazbu ovšem KS v Brně usnesením ze dne 4. 2. 2015 zamítnul. V rámci odůvodnění usnesení soud uvedl, že: „Ministerstvo spravedlnosti České republiky doposud neobdrželo oficiální žádost o vydání Shahrama Zadeha k trestnímu stíhání. Ačkoliv Krajský státní zástupce výslovně žádal, aby se Ministerstvo spravedlnosti obrátilo na íránskou stranu o doplnění informací včetně doručení oficiální žádosti o vydání, bylo sděleno, že toto učiněno nebude. Z dostupných podkladů k vydávacímu řízení je zřejmé, že skutek, jehož se měl Zadeh dopustit, nenaplňuje znaky žádného trestného činu podle trestního zákoníku. Nehledě na skutečnost, že by český občan Shahram Zadeh musel s vydáním souhlasit, ten však výslovně uvedl, že se svým vydáním do Íránské islámské republiky nesouhlasí.

Zadeh byl tedy 4. 2. 2016 konečně propuštěn na svobodu. K tomu ovšem došlo až poté, co strávil takřka 72 hodin v cele předběžného zadržení a v nejistotě, co se s ním dál bude dít a zda má být, přestože je českým občanem, vydán do země, která představuje jeden z nejvíce tyranských a lidská práva pošlapávajících režimů. Aby poukázal na nezákonnost postupu OČTŘ, držel Zadeh od 1. 2. do 4. 2. 2016 hladovku.

Známý aktivista a předseda spolku Šalamoun John Bok srovnává šikanu státních zástupců a soudce Aleše Novotného s praktikami bývalé STB a komunistické prokuratury.

„V tomto stádiu procesu už nejde jen o mě a na mě páchaném bezpráví, ale o zabránění dalšímu bezpráví vůči jiným českým občanům, kteří se neumějí nebo nemůžou tak účinně bránit jako já, a proto jsem se rozhodl podat žádost na odškodnění, a celou částku věnuji na pomoc lidem, kteří se ocitli v rukou této prokurátorské a soudcovské mafie,“ říká Shahram Zadeh a dodává, že bude po státu požadovat náhradu škody ve výši 330.000 korun za nemajetkovou újmu.

 

 

 

 

 

LeT
Diskuse ke článku