Terralóna

Terralóna Zdroj: SDGs

Soutěž, která mění svět k lepšímu. Přihlaste svůj projekt do Cen SDGs 2021, čas máte do konce března

Asociace společenské odpovědnosti v letošním roce pořádá již pátý ročník Cen SDGs, které pravidelně oceňují inovativní projekty, jež naplňují globální cíle, a mění tak Česko i svět k lepšímu. Letošní ročník nově přinese mimo jiné také bezplatný vzdělávací program v rámci Akademie SDGs, jenž představí sérii vzdělávacích eventů se špičkovými odborníky.

Do Cen SDGs 2021 je možné se přihlašovat od 1. do 31. března na webové stránce a-csr.cz. Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku se letos bude udělovat v kategoriích Byznys, Veřejná sféra, Mladí lídři, Reporting a Vzdělání. Součástí Cen SDGs bude opět také Cena České rozvojové agentury za významný přínos k naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce. Chybět nebude ani speciální ocenění pro inovativní projekty s potenciálem tzv. vystřelení na Měsíc, ve spolupráci s iniciativou Moonshot bude vybrán vítěz, který postoupí do světového finále Moonshot Awards v New Yorku. Ceny SDGs 2021 budou předány na slavnostním galavečeru na Ministerstvu zahraničních věcí v Černínském paláci ve čtvrtek 16. září 2021.

„Stejně jako v předchozích letech hledáme zajímavé a inovativní projekty, které pomáhají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), není jim lhostejná naše planeta a mění svět k lepšímu. Ideálně takové, které přispívají k tomu, aby bylo Česko lepším místem a k udržitelnosti se snaží inspirovat i ostatní. Není totiž náhodou, že se Česká republika stala vůbec první zemí na světě, kde se ceny začaly udělovat. Přihlášení do letošního ročníku je skvělou příležitostí nejen pro velké globální firmy, ale i pro malé a střední podniky z regionů, včetně neziskových organizací, škol i měst či obcí, aby ukázaly, jak pomáhají svým podnikáním a činností naplňovat principy udržitelného rozvoje,“ říká Lucie Mádlová z Asociace společenské odpovědnosti, která Ceny SDGs pořádá.

Ceny SDGs budou vzdělávat i bavit celou rodinu

Základním stavebním kamenem každé vyspělé společnosti je kvalitní vzdělávání jako proces učení a získávání znalostí, dovedností i hodnot přesvědčení a návyků. „Mezi dlouhodobé mise Googlu v Česku patří inovace internetu, podpora českého byznysu a vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti. Rok 2020 nám všem ukázal, že právě digitální dovednosti jsou pro naši budoucnost naprosto klíčové. Proto budeme i letos vzdělávací aktivity zaměřovat převážně na ně. S tím souvisí i naše každoroční podpora Cen SDGs, které budou i v letošním roce hledat inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnost,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka české, slovenské, maďarské a rumunské pobočky společnosti Google, která je i zároveň SDGs ambasadorkou pro kvalitní vzdělávání. 

Právě na vzdělávání se bude vedle zmiňované samotné soutěžní kategorie soustředit také letošní doprovodná kampaň. Ve spolupráci s Impact Hub ČR a dalšími partnery Cen SDGs vznikne Akademie SDGs, která bude otevřená veřejnosti v podobě interaktivní online knihovny se záznamy z akcí a dalšími vzdělávacími materiály. Program Akademie SDGs odstartuje 22. dubna 2021 na Den Země online akcí na téma Jak přispět k obnově planety.

Součástí Cen SDGs budou i další zajímavé aktivity, jejichž hlavním cílem bude zábavnou formou přiblížit Cíle udržitelného rozvoje široké veřejnosti včetně těch nejmenších. K pátému ročníku Cen SDGs totiž vznikne výpravná pohádková kniha pro děti i dospělé od autorek Báry Nesvadbové a Lucie Mádlové s ilustracemi od Renáty Fučíkové. Příběh bude také ztvárněn do audiovizuální podoby formou videomappingu na budovu Černínského paláce v rámci slavnostního předávání Cen SDGs v září. Poté bude videomapping u příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje zpřístupněn také veřejnosti.