nahoru

Inovativní ScioŠkoly připravují děti na život

Prezentace klienta 30. srpna 2016 • 16:49
• foto: 
Scio

Mnoho rodičů v současné době řeší, jak připravit své děti pro spokojený a úspěšný život v současném, rychle se měnícím světě světě. Soudobý systém klasického základního vzdělávání je zastaralý a staví převážně na získávání vědomostí. Kde ale děti tedy mají získat dovednosti, které uplatní v moderním světě, který klade velké požadavky zejména na měkké dovednosti? Řešení nabízejí například inovativní ScioŠkoly, jejichž cílem je připravit děti na život.

Většina rodičů si přeje pro děti to nejlepší. Když se podíváme na klasické školy, které se často jen málo liší od toho, co jsme my rodiče zažili na vlastní kůži, říkáme si: „Tak takhle ne.“ Doba pokročila, technologie jsou na jiné úrovni, pracovní trh i způsob života se změnil. Jen systém školství se více méně nezměnil a děti se učí meorovat nazpaměť naučené znalosti nebo nevybočovat příliš z řady. Přitom děti v životě v současném světě potřebují například mít schopnost učit se novému, řešit problémy, spolupracovat nebo umět prezentovat svou práci. „Nyní se svět mění tak rychle, že nevíme ani, co bude za pět let, až současní páťáci dokončí školu, natož za čtyřicet, až současní prvňáci budou na vrcholu sil. Máme-li tedy děti připravovat na život, musíme je především připravovat na změny. Jen těžko ale můžeme někoho připravovat na změny v prostředí, které se nemění, tak jako většina tradičních škol. Proto jsme vytvořili ve ScioŠkolách proměnlivé, variabilní, učící se prostředí. Zároveň se lišíme tím, že pracujeme téměř výhradně s vnitřní motivací k učení. Víme, že každé dítě má svou individualitu, jedinečnou strukturu osobnosti, své silné i slabší stránky, své zájmy a potřeby a cíle bereme ho jako jedinečného člověka. Také si zakládáme si na dobrých vztazích napříč školou,“ říká Ondřej Šteffl, zakladatel společnosti Scio a ScioŠkol.

Foto Scio

Inovace ve výuce je potřeba, aby děti látce rozuměly

Schopnost reagovat na změny a aktivně utvářet svůj život vyžaduje neustálé učení se novému. Důležité je například, aby se děti učily studijní autonomii, tedy uměly samostatně plánovat studium a efektivně a s radostí se učit. Pak určitě nemusíme řešit obavu, která stále trápí rodiče. Připraví uvolněnější styl výuky děti dostatečně na přijímačky na střední školu? „Mnoho lidí má podivnou představu, že v tradičních školách děti umí to, co je předepsáno. Neumí. Třeba jen necelá třetina sedmáků chápe, že všechno, i chléb či řízek, se skládá z atomů, a to se testovalo krátce poté, co byla ve škole probrána „skladba hmoty“. Myslím, že naše děti na tom budou mnohem lépe. Když něco budou umět, budou tomu i rozumět, a tak když jednou porozumí skladbě hmoty, jistě budou vědět, že i řízek se skládá z atomů,“ vysvětluje Ondřej Šteffl. „A pokud jde o přijímačky, tak děti zde nebudou připravené o nic hůře, než z běžné školy. I tam se v deváté třídě nastavují hodiny dodatečné přípravy na přijímačky. Naše děti ale budou mít něco navíc. Studijní autonomii, a když budou chtít, naučí se cokoliv, třeba i na testy k přijímačkám, rychle a efektivně,“ doplňuje.

I když se otevírají nové ScioŠkoly, zájem je o další

ScioŠkoly se snaží přinášet inovace, které čerpají jak v zahraničí, tak z praxe společnosti Scio, která se věnuje vzdělávání už více než dvacet let. Zájem o založení ScioŠkol projevují rodiče z mnoha měst v České republice. Letos se otevírají školy na Praze 9, v Brně a Olomouci. Všechny přijímají přihlášky i nyní, a to do 1. – 6. třídy. Přestup je možný kdykoli v průběhu roku.  Více informací o školách, koncepci a možnosti přihlášení najdete na www.scioskoly.cz