Comenia Script

Comenia Script Zdroj: ČTK

Nikdo nesmí žáky přeučovat na psací písmo, říká Radana Lencová, autorka písma Comenia Script

Radana Lencová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, a v rámci doktorandského studia navrhla písmo Comenia Script. Toto písmo se může od příštího roku používat ve školách. Budou se naše děti učit psát tiskacím písmem? Autorka odpovídala v online chatu Reflexu.

 

Nejdříve je třeba upozornit na důležité slovo: „může“. Nemusí se používat. Pokud školy budou chtít zůstat u klasického psacího písma, je to jejich volba. „Nové písmo Comenia Script bylo schváleno jako alternativa k běžnému psacímu písmu. To znamená, že by nemělo nahrazovat původní psací písmo. Rodiče se jistě budou moci dotazovat na nové písmo ve své škole, zde záleží také na učiteli, zda bude ochoten výuku s novým písmem realizovat a toto písmo se naučit,“ říká Radana Lencová. Zjednodušený Comenia Script byl navržen právě proto, aby se „dobře psal a byl čitelný“. Také rychlost psaní je podle Radany Lencové srovnatelná: „Zjistilo se, že psaní Comenia Scriptem je srovnatelné se psaním běžným spojovaným písmem. Pro některé děti bylo psaní Comenia Scriptem i rychlejší… Podle mě je rychlost písma individuální, někomu vyhovuje nespojité a někomu spojité. Mám ovšem zkušenost, že kdo se naučí od začátku nespojité, může ho psát rychle a je ji čitelnější.“

 

Co když ale vznikne třída, ve které se bude polovina dětí (nebo jejich rodičů) chtít učit klasické písmo, a druhá polovina Comenia Script? Ani to nemusí být podle Radany Lencové problém: „Učitel samozřejmě může vyučovat 2 různé psací abecedy ve stejné třídě, což se stalo několika učitelům v pokusném ověřování. Má to své výhody i nevýhody. Výhodou je, že se žáci navzájem naučí číst jiný styl psaní. Nevýhodou může být náročnější příprava učitele na výuku a samozřejmě i časová prodleva - psaní nacvičovat vždy dvakrát. Podle mě by bylo ideální vyučovat pouze jednomu typu psaní ve třídě. To se dá realizovat nejlépe na školách, které má více prvních tříd a žáky do tříd rozdělí podle volby rodičů.“

 

Co ale s dětmi, které se naučí jedno písmo a ne to druhé? Nebude jim to vadit? Co když třeba přejdou na jinou školu, kde se bude používat jiné písmo? „Při výuce psaní Comenia Scriptem se samozřejmě počítá i se čtením běžného psacího písma, ale až poté, co si žáci dobře osvojí psaní Comenia Scriptem. Při čtení běžného psacího písma by se také mělo postupovat individuálně s ohledem na schopnost žáka. Při přestupu žáka na jinou školu se nesmí stát, žeby ho pak někdo přeučoval na běžné psací písmo,“ říká Radana Lencová. To je samozřejmě velice omezující podmínka, která dětem může velmi zkomplikovat případné začlenění do dalšího studia. Zvláště v okamžiku, kdyby se Comenia Script učil na pouze omezeném počtu škol a v několika třídách. I když autorka sama svému dílku věří, a má proto to i konkrétní důkazy: „Velká většina škol, kde ověřování probíhalo, pokračuje s písmu Comenia Script i nadále. Také se zde dělaly ankety pro učitele a rodiče a vyplynulo z nich, že mají s písmem Comenia Script dobré zkušenosti a se stejným typem písma by i pokračovali.“ Jak ale všichni víme, i dobrý úmysl se může zvrtnout: „Rozhodně se nedá konstatovat, že každé zjednodušené písmo má v praxi dobré výsledky, hodně záleží právě na detailech (poměr abecedy, sklon, jednotlivé tvary atd.) a celkové didaktické koncepci,“ říkáí Radana Lencová. Vzhledem k tomu, jak rychle se mění v současné době situace na politické scéně, můžeme jen doufat, že zvolená didaktická koncepce bude pro Comenia Script příznivá.

 

Ne všichni jsou ale z nového písma nadšení. Rodiče a ředitelé škol poukazují na velmi drahé pomůcky k tomuto písmu. Radana Lencová se tomu však brání: „Monopol na písmo Comenia Script neexistuje. Produkty s novým písmem nabízejí v současnosti čtyři nezávislé firmy.“ Nezbývá než věřit v neviditelnou ruku trhu, která snad – pokud bude písmo oblíbené – stlačí ceny na únosnou míru. Dalším protestujícím je Česká grafologická komora. Ta se od počátku vyjadřuje k celému projektu negativně. Někteří odborníci tvrdí, že dojde k narušení vývoje jemné motoriky, a že zjednodušené písmo nemusí být tak výhodné, jak si ho autoři představují. Je tedy projekt Comenia Script vhodný k plošnému nasazení? Navíc když sama autorka dodává: „Já se nesnažím dělat standardy. Každé písmeno by jistě mohlo mít mnoho tvarů, já však volím ten, kterým se dětem dobře píše a vypadá čitelně.“ Opakem standardu je alternativní písmo. Mělo by se tedy Comenia Script učit jako jediné písmo? Myslím tím, pro určité žáky – teď opravdu nemyslím na dysgrafiky, pro které to bude bezpochyby ulehčením. Ale většina dětí dysgrafici nejsou.

 

Jisté je jen jedno – od září budou moct školy vyučovat Comenia script místo psané klasiky. Věřme tomu, že při posuzování vhodnosti nasazení tohoto písma nebude hrát roli „odpor proti vrchnosti“, ale že zvítězí racionální argumenty – které mohou hovořit pro i proti. Věřme také tomu, že toto písmo – kromě toho, že se bude dětem dobře psát – bude pro ně také užitečné.