nahoru

Jak doopravdy vypadali římští císaři? Umělec díky umělé inteligenci vytvořil realistické portréty antických vládců

Stella Ševčíková 31. srpna 2020 • 14:00
Jak doopravdy vypadali římští císaři? Umělec díky umělé inteligenci vytvořil realistické portréty antických vládců
foto: Daniel Voshart/Medium

Je známo, že sochaři a malíři byli nuceni císaře ve svých dílech zkrášlovat. Jak doopravdy vypadali římští vládci, nám v karanténním projektu ukázal designer Daniel Voshart. Za pomocí moderních technologií a uměleckého nadání autor vytvořil pravděpodobné podoby římských císařů.

Kanadský designer Daniel Voshart představil sbírku realistických portrétů římských císařů, které tvořil na základě fotografií, dochovaných soch a bust. Projekt dohromady obsahuje 54 římských panovníků z doby principátu včetně Augusta, Nera nebo Tita. Principát byla raná forma císařské vlády v antické římské říši, a přestože byl monarchií, zachovával stále řadu principů republikánského zřízení. Jeho součástí byl senát a řada státních orgánu, v jejichž čele stál císař, který měl rozhodující moc a zároveň úřad nejvyššího velekněze.

„Mým cílem nebylo císaře romantizovat nebo je zobrazovat tak, aby vypadali heroicky. Při výběru bust a soch jsem preferoval ty, které jsem jednak považoval za unikáty svého řemesla, ale hlavně ty, na nichž byl císař ošklivější, realističtější – jelikož jsem přesvědčen, že sochaři se je snažili zobrazovat dokonalejší, než doopravdy byli,“ napsal Voshart v úvodu svého příspěvku na Medium a ujasňuje tím, co bylo jeho hlavním cílem.

Snažil se portréty tvořit podle soch a bust, které vznikly za života vládců, a ne podle těch, které vznikly až po jejich smrti. V případě, že nebyly dosti zachovalé, porovnával je s jejich portréty na dobových mincích. Římské císaře autor v portrétech zachycoval ve věku, kdy zemřeli. Vlastní kompozity vytvořil i pro vládce, kteří sochy nebo busty neměli kvůli krátké vládě, a jejich kvalita a detailnost ani v tomto případě nezklamala.

Technologie, kterou Voshart použil, se jmenuje Art Breeder a je to částečná umělá inteligence, která je v kombinaci s jeho prací ve Photoshopu schopna vytvořit takto realistickou fotografii. Na projektu spolupracoval s řadou historiků, kteří realističnost portrétů potvrdili.

Stella Ševčíková
Diskuse ke článku