Volby

Volby Zdroj: ČTK

Volby do Senátu 2022 přehledně: Kdy proběhnou a v jakých obvodech se bude volit?

Spolu s komunálními volbami se letos 23. a 24. září konají také volby do Senátu. Jako obvykle se obměňuje jedna třetina horní komory Parlamentu České republiky. O týden později bude následovat druhé kolo senátních voleb. V článku jsme pro vás shrnuli všechny důležité informace o volbách do Senátu.

Volby do Senátu Parlamentu ČR jsou poměrně specifické. V horní komoře parlamentu sedí 81 senátorů. Jejich funkční období je 6 let, přičemž každé dva roky se volí jedna třetina Senátu – voliči v daných obvodech tedy z letošních kandidátů vyberou celkem 27 senátorů.

Jaký je přesný termín voleb do Senátu 2022?

Volební místnosti se otevřou v pátek 23. září ve 14 hodin. První den voleb můžete odevzdat svůj hlas do 22 hodin. Nestihnete-li dojít k volbám v pátek, máte šanci ještě v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin. Termín voleb do Senátu je stanoven prezidentem České republiky, který tak musí učinit nejpozději do 90 dnů před jejich konáním. K volbám musí dojít ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období senátorů.

Aktivní a pasivní volební právo

Kandidátovi do Senátumusí být nejméně 40 let. O pozici se může ucházet jako nezávislý kandidát nebo jej může navrhnout politická strana, hnutí či jejich koalice. Přihlášky do senátních voleb 2022 je nutné podat do 19. července letošního roku. O opětovné zvolení může usilovat i stávající senátor – v zákoně není nijak omezeno, kolikrát za sebou může na funkci kandidovat.

Volit může každý občan České republiky, který dosáhne nejpozději druhý den konání voleb plnoletosti. Jestliže se nezdržujete v místě trvalého bydliště, lze s předstihem zažádat o voličský průkaz a volit jinde. Díky voličskému průkazu se můžete senátních voleb zúčastnit také tehdy, pokud žijete v zahraničí.

Jak volit s voličským průkazem? >>>

Rozhodnout se nemusí hned v prvním kole

Volby do Senátu Parlamentu ČR probíhají na základě většinového volebního systému. Česká republika je ve volbách rozdělena na 81 podobně velkých volebních obvodů. V každém z nich se volí jen jeden senátor. Tím se stane kandidát, který ve svém volebním obvodu získá více než 50 % hlasů. Pokud se nikdo takový v prvním kole nenajde, koná se v daném obvodu o týden později druhé kolo. V něm se utkají dva kandidáti, kteří měli v prvním kole nejvíce hlasů.

Žádné upravování volebních lístků

Jak se volí do Senátu? Volební lístky jsou před volbami doručovány voličům na adresu trvalého bydliště. Každý kandidát je uveden na samostatném hlasovacím lístku. Poté, co si vyberete svého favorita, vložíte volební lístek s jeho jménem do obálky a vhodíte ji do volební urny. Volební lístek se nijak neoznačuje ani neupravuje. V případném druhém kole již nejsou volební lístky doručovány na adresu, obdržíte je přímo ve volební místnosti.

Video placeholde
Petr Sokol: Co je to senát? • Martin Bartkovský

Jak se stát členem volební komise? >>>

Kdy budou známy volební výsledky?

Konečné výsledky jsou většinou známy do několika hodin po uzavření volebních místností. Do té doby jsou zveřejňovány průběžné výsledky hlasování.

Volební obvody pro rok 2022

 • Obvod č. 1 – Karlovy Vary
 • Obvod č. 4 – Most
 • Obvod č. 7 – Plzeň – město
 • Obvod č. 10 – Český Krumlov
 • Obvod č. 13 – Tábor
 • Obvod č. 16 – Beroun
 • Obvod č. 19 – Praha 11
 • Obvod č. 22 – Praha 10
 • Obvod č. 25 – Praha 6
 • Obvod č. 28  - Mělník
 • Obvod č. 31 – Ústí nad Labem
 • Obvod č. 34 – Liberec
 • Obvod č. 37 – Jičín
 • Obvod č. 40 – Kutná Hora
 • Obvod č. 43 – Pardubice
 • Obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí
 • Obvod č. 49 – Blansko
 • Obvod č. 52 – Jihlava
 • Obvod č. 55 – Brno – město
 •  Obvod č. 58 – Brno – město
 • Obvod č. 61 – Olomouc
 • Obvod č. 64 – Bruntál
 • Obvod č. 67 – Nový Jičín
 • Obvod č. 70 – Ostrava – město
 • Obvod č. 73 – Frýdek-Místek
 • Obvod č. 76 – Kroměříž
 • Obvod č. 79 – Hodonín