Zealandia, nový kontinent
Zealandia, nový kontinent
Zealandia, nový kontinent
Zealandia, nový kontinent
3
Fotogalerie

Sedm, nebo osm kontinentů? Vědci objevili nový světadíl, jmenuje se Zélandie

Mysleli jste si, že má Země sedm kontinentů? Takhle se to učíme již desítky let ve školách, stejně jako naši rodiče i naše děti. To se nyní ale možná změní. Mezinárodní tým vědců totiž přišel s tím, že možná objevil nový kontinent.

Prestižní americký časopis, zabývající se geologií a přírodním bohatstvím, The Geological Society of America zveřejnil závěry mnohaleté snahy vědců, kteří docházejí k závěru, že je třeba, aby se přehodnotilo dosavadní vnímání ohledně počtu kontinentů.

Je totiž nesporné, že novozélandská pevnina, která se nachází nad úrovní Tichého oceánu, je pouhým zlomkem mnohem rozlehlejší části, kterou je podle týmu vědců nutné považovat za kontinent. Vědci mají pro kontinent i jméno – říkají mu Zélandie.

Své závěry vědci opírají především o složení rozsáhlého podmořského útvaru, který napovídá, že obsahuje všechny obdobné složky jako ostatní kontinenty. Zélandie má rozlohu pět milionů kilometrů čtverečních a pouhých 6 procent této plochy vyvěrá nad zemský povrch. Článek uvádí, že obecně se složení zemského povrchu dělí na dvě skupiny – oceánského a pevninského typu. A právě Zélandie je mnohem blíže pevninskému typu, přestože se nyní nachází hluboko pod hladinou oceánu.

V geologické studii je také velmi barvitě popsán vývoj pohledu na to, jak postupně vědci popisovali složení půd jednotlivých kontinentů a charakterizovali, čemu se říká kontinent. Od raných pohledů z konce 19. století, kdy se zemský povrch dělil jen podle toho, zda se nachází pod či nad hladinou oceánů, až po současný stav přesných měření zkoumající složení půdy, její pohyb a také proměnu.

Vědci také zdůrazňují, že Nový Zéland a pod ním ležící Zélandie nebyly nikdy součástí Austrálie, jak se dříve mylně geologové domnívali. Tvoří zcela samostatnou a oddělenou část s vlastními krátery, horami, puklinami a hlavně pohořími, které v podstatě tvoří Nový Zéland.

Do budoucna bude nutné vyřešit, jak s tímto novým kontinentem, rozprostírajícím se pod hladinou Tichého oceánu, naložit z hlediska výuky – bude nutné vést debatu, zda přepsat učebnice a říci, že kontinentů je osm, nebo se naučit říkat, že Nový Zéland je vlastně součástí většího kontinentu zvaného Zélandie.