nahoru

Po zásluze vyhozen [RX Diskuse]

24. února 2005 • 00:34

Odhady se pohybovaly kolem třiceti až pětatřiceti tisíc problémových uživatelů drog - především heroinu a pervitinu. Prokazatelný je už několik let sestupný trend a dnes je to pětadvacet tisíc problémových uživatelů. DISKUSE na téma: Souhlasíte s postojem KDU-ČSL k drogám?

Odhady se pohybovaly kolem třiceti až pětatřiceti tisíc problémových uživatelů drog - především heroinu a pervitinu. Prokazatelný je už několik let sestupný trend a dnes je to pětadvacet tisíc problémových uživatelů.

Foto
Mgr. JOSEF RADIMECKÝ (41) víc než šest let působil jako vládní komisař pro drogy. Snížil za tu dobu o dvacet pět procent počet problematických uživatelů tvrdých drog u nás a dosáhl významného snížení zájmu o heroin a pervitin. Drogová čísla v ČR jsou i jeho zásluhou jedna z nejlepších v EU, problémů s tvrdými drogami prokazatelně v naší zemi ubývá. Proto jej na konci loňského roku z funkce vyhodili, oficiálně pro tvůrčí vyčpělost. Při našem rozhovoru ve Slávii zatuchlinou ale rozhodně nečpěl.

Hned na začátku se Radimecký pochlubil několika esemeskami s citáty výroků politických činitelů na jeho adresu. Nejsou většinou publikovatelné - slovům jako „zmrd“, kterak Radimeckého hodnotil nejmenovaný represívně orientovaný koaliční politik, se novináři snaží obvykle vyhnout.

Sedmadvacátého února 2004 KDU-ČSL v Parlamentu vyhlásila válku proti drogám a její drogový expert, stavbyvedoucí Jiří Vacek, prohlásil, že marihuana je stejně nebezpečná jako heroin. Zasvěcení si mezi sebou ještě na té tiskovce říkali: Teď je otázka, kdy padne Radimecký. V prosinci vás skutečně odvolali. Kdy jste pocítil první tlaky?

Už na prvním jednání koaliční devítky, které jsem se 18. března loňského roku účastnil jako doprovod tehdejšího místopředsedy vlády Petra Mareše. Na tom jednání pan Kalousek požadoval moji hlavu, chtěl po místopředsedovi Marešovi, abych byl odvolán z funkce. Uváděl, že jsem hlavním představitelem „plíživé legalizace“ v protidrogové politice České republiky.

Petr Mareš vás podržel?

Nejen on, který byl mým bezprostředním nadřízeným, ale také tehdejší premiér Špidla. Spíš šlo o to, že útoky KDU-ČSL na dosavadní protidrogovou politiku nebyly věcně argumentovány. Vladimír Špidla požadoval, aby současně s požadavky KDU předložila konkrétní argumenty o tom, že je prozatímní protidrogová politika vlády špatná.

Ale vy jste snad byl odvolán proto, že byla dobrá ...

Důvodů zazněla celá řada. Že nejsem schopen nových námětů v protidrogové politice. Když to bylo vyvráceno, objevovala se další obvinění a to poslední, myslím, bylo, že jsem měkký k měkkým drogám. Nicméně pravda je, že dokonce i mí nadřízení, když mě propouštěli, například pan ministr Bureš, připustili, že alespoň ve vztahu k problémovému užívání drog, zejména heroinu a pervitinu, protidrogová politika slavila úspěch. Ale vadilo jim, že se nepodařilo zlepšit situaci, pokud jde o užívání marihuany a extáze.

To jsou přece spojité nádoby.

Od počátku jsme argumentovali, že nejde jen o „ilegální drogy“, ale především o „drogový problém“. A ten u nás z velké míry spočívá ve velmi snadné dostupnosti alkoholu a tabáku pro mladé lidi. Protože to jsou, jak dokazuje řada výzkumů, skutečně spojité nádoby. Snadná dostupnost alkoholu je dokumentována, až devadesát procent šestnáctiletých si naprosto bez problémů pořídí alkohol i tabák kdekoliv. Je to znepokojující stav. Pokud jde o ilegální drogy, těžko to může být jiné, když společnost nevytváří podmínky ani pro dodržování norem distribuce těch legálních.

Vy jste vypracoval současnou koncepci nové protidrogové politiky a pak vás za ni vyhodili. Údajně ji na ministerstvu pana Bureše pozměnili a vláda ji schválila. Četl jsem obě verze, ale nenašel jsem žádné rozdíly. Co bylo změněno?

Paradoxně jsem to ještě na pokyn pana ministra dopisoval já - jde o odstavec v tom smyslu, že česká protidrogová politika se bude i v budoucnu věnovat problémovému užívání drog jako doposud, ale - teď to nové - že zvýšená pozornost bude věnována užívání konopných drog a extáze a vláda se bude snažit ve zvýšené míře informovat o vědecky prokázaných rizicích užívání těchto látek. Jedinou změnou, kterou udělali poté, co jsem odešel, bylo vyškrtnutí formulace „vědecky podložené“. Takže „budou více poskytovány informace o škodlivých důsledcích“, ne tedy nutně ty informace, které jsou vědecky podloženy.

Existuje v Evropě drogový specialista, který by do kamery řekl to co Jiří Vacek? Že marihuana je stejně nebezpečná jako heroin?

Rozhodně není, to je naprostý nesmysl. Nelze zlehčovat riziko, které může představovat užívání marihuany, ale takové srovnání nepřipadá v úvahu.

Co se stane, když vládní preventivní programy začnou mladým o trávě lhát?

Především mladí lidé přestanou věřit politikům, ale oni jim nevěří už nyní, v tom velká změna nenastane. Těch lží vůči mladým je celá řada. Ale pokud jim budeme programově lhát v prevenci, tak na ni samozřejmě nebudou slyšet a budou se chovat spíše podle svých zkušeností. A ty mají bohaté, navíc mnohem snáze přebírají názory svých vrstevníků než politiků, kteří je chtějí poučovat. Už je známo, že v prevenci nefunguje, když jsou mladí poučováni, peskováni jako malé děti, když se s nimi nejedná jako s partnery. Dobrá prevence naopak staví na partnerském přístupu.

Jak se vyvíjely počty rizikových uživatelů od devadesátého osmého roku, kdy jste nastoupil do funkce?

Obtížná otázka. Na začátku jsme totiž neměli dost plnohodnotných informací a odhady se pohybovaly kolem třiceti až pětatřiceti tisíc problémových uživatelů drog - především heroinu a pervitinu. Prokazatelný je už několik let sestupný trend a dnes je to pětadvacet tisíc problémových uživatelů. Podstatné pro nás je ale také to, že v roce devadesát osm, kdy jsem nastoupil, přibývali mladí uživatelé heroinu, -náctiletí si injekčně aplikovali heroin. Dnes máme podloženo, že mladí lidé jednoznačně dovedou rozlišovat, a chtějí-li podstoupit experiment s drogou, sahají po marihuaně či extázi. Ty jsou výrazně méně rizikové, neaplikují se na rozdíl od heroinu a pervitinu injekčně, což vždy představuje obrovské riziko.

Vaše práce vedla k tomu, že se oddělila scéna konopných drog od scény drog s nepřijatelným rizikem. Co by se stalo, když by teď policie zvýšila tlak na samopěstitele konopí?

Máme řadu příkladů z historie. Když vláda sáhla k represi všeobecně rozšířené drogy s přijatelným rizikem, vždy to vedlo k nárůstu pokrytectví, ke kriminalizaci velkého počtu lidí. A konopná komunita je u nás rozsáhlá, jde především o mladé lidi. Ale také to vždy vedlo ke zvýšení zájmu o tu drogu a zvýšení poptávky. Lze očekávat, že pokud se zvýší poptávka po marihuaně na černém trhu, tak na to budou reagovat i překupníci drog typu heroinu a kokainu. A začnou nabízet i konopí, ale současně se samozřejmě i nadále budou snažit nabízet heroin a pervitin. Z jednoduchého důvodu - návyk na heroin a pervitin vzniká velmi rychle, a tak si mohou snadno zajistit nové odbytiště, nový zdroj příjmů. Prohibice alkoholu v USA i prohibice kouření opia v Číně v osmnáctém století vedly k upevnění pozic organizovaného zločinu spojeného s distribucí drog a v neposlední řadě i ke zhoršení zdravotního stavu lidí, kteří drogy užívají a přecházejí na ty rizikovější.

Působí to, že někdo potřebuje masívní drogový problém ...

To je samozřejmě iracionální hypotéza. Ale snadno se dá dokumentovat i jiná iracionalita v přístupu klíčových politiků ... Když jsme navrhovali, aby do protidrogové strategie bylo zapracováno i řešení problému užívání alkoholu a tabáku, tak to odmítli. Přestože užívání alkoholu prokazatelně škodí naší společnosti mnohem více ve všech možných ohledech než užívání ilegálních drog. Užívání alkoholu je sice více rozšířeno, je „normálnější“ -ale máme zhruba sto až sto padesát tisíc problémových uživatelů alkoholu! To je skutečný problém, jakému by se vláda měla věnovat, protože tito lidé, jak problémoví uživatelé alkoholu, tak problémoví uživatelé ilegálních drog - na rozdíl od rekreačních uživatelů marihuany - ohrožují svým chováním nejen ostatní lidi, ale společnost jako takovou.
Už Thomas Jefferson říkal, že vláda by se měla soustředit především na činnosti, jež ohrožují společnost nebo okolí jedince, a ne na ty, které ohrožují jen jeho samého. Ale my nechceme přiznat, že alkohol je droga, a řešit problém jeho užívání. Protože ten užíváme téměř všichni a velmi rádi jej mají i politici. Místo toho se zveličuje problém užívání ilegálních drog.

Už v den vašeho odvolání jsem slyšel, že o vás jeví velký zájem Evropská unie. Je to pravda?

Ne. Nedá se zatím říct „velký zájem“. Ale pravda je, že se objevily některé předběžné nabídky na spolupráci v rámci Evropské unie, které by teprve měly být upřesněny.
Otázka do diskuse:
Souhlasíte s postojem KDU-ČSL k drogám?