nahoru

Rozděl exekuce a panuj

Formánek, Gebert19. února 2009 • 17:04
Rozděl exekuce a panuj

Zneužívá prezident Exekutorské komory svého postavení? AKTUÁLNĚ – PODKONICKÝ ODSTOUPÍ

ZNEUŽÍVÁ PREZIDENT EXEKUTORSKÉ KOMORY SVÉHO POSTAVENÍ? Exekutor má být podle zákona ve svém rozhodování nezávislý: nesmí volně podnikat, být něčím zaměstnancem a podobně.AKTUÁLNĚ – PODKONICKÝ ODSTOUPÍ
Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) vyzval dnes prezidenta Exekutorské komory Juraje Podkonického o svolání volebního sněmu komory, na kterém by bylo zvoleno její nové vedení. „Všech pět členů prezidia je zodpovědných za problémy v komoře, zejména nezvládnutí přípravy a spuštění centrálního registru exekucí,“ řekl ministr novinářům. „Celé prezidium bude na žádost ministra abdikovat,“ uvedl Podkonický. (ČTK)Reportéři Reflexu Ondřej Formánek a Jan Gebert však zjistili, že si šéf Exekutorské komory JUDr. JURAJ PODKONICKÝ spoluzaložil firmu, která odkupuje a vymáhá dluhy. „Je to jako kdyby si soudce založil s. r. o. obchodující s pohledávkami, které by pak ve prospěch tohoto svého s. r. o. soudil,“ říkají oslovení odborníci.

Z notářského zápisu v obchodním rejstříku, který najdete na oficiálním serveru českého soudnictví justice.cz, je jasně patrné, že prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Juraj Podkonický, PhD., spoluzaložil dne 8. 2. 2007 obchodní firmu GGN Inkaso CZ. Jedná se o akciovou společnost, která se zabývá obchodem s pohledávkami a na svých webových stránkách se chlubí sítí spolupracujících exekučních úřadů, pokrývající celou republiku.
Existuje tak důvodné podezření, že prezident Exekutorské komory, vlastník téměř poloviny akcií GGN, má z podnikání této firmy zisk. Dostává se tak do střetu zájmů a může se dostat i do kolize se zákony České republiky. Pokud by Podkonický pohledávky například sám vymáhal, jednalo by se o jasné porušení nezávislosti soudního exekutora, jak ji stanovuje exekuční řád. Vymáhal by totiž pohledávku, kterou sám vlastní. O jeho zákonem stanovené nepředpojatosti vůči dlužníkovi i věřiteli by tak nemohla být řeč.
Osoba prezidenta Exekutorské komory JUDr. Juraje Podkonického navíc figuruje v dalším zajímavém týmu: v občanském sdružení exekutorů, které vystupuje pod zkratkou BKP.CZ. Existuje podezření, že toto sdružení má s inkasní firmou GGN leccos společného ...

KOMPLETNÍ MATERIÁL NAJDETE ZDE (Reflex č. 8, vyšel 19. 2., na internetu dostupný od 26. 2. 2009).


Související články:

EXEKUCE, foto David Kraus

Jan Gebert: EXEKUCE (Reflex č. 38/2008)
Když v desetimiliónové zemi dochází k půlmiliónu exekucí za rok a jejich počet zřejmě poroste, není to úplně normální. Spíše to zavání jakousi šikanou posvěcenou státem. Exekuce sahají do života stále většího počtu Čechů. Jen za loňský rok jich bylo nařízeno skoro půl miliónu. Soudní exekutoři přitom tvoří poměrně uzavřenou skupinu právníků, nad níž má stát omezenou kontrolu ...
EXEKUČNĚ ZABAVENO

Reakce na článek Exekuce: EXEKUČNĚ ZABAVENO (Reflex č. 40/2008)

Formánek, Gebert