nahoru

Václav Havel – Prosím stručně

JANA DOLEŽALOVÁ 21. září 2006 • 09:26

Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty Pohlédnout na vlastní a navíc nedávnou minulost pohledem člověka, který se v rozhodujících okamžicích přeměny našeho státu ze socialistické v demokratickou republiku ocitl v hlavní roli, jež ho katapultovala do pozice prezidenta, může být zajímavé jen za předpokladu, že onen člověk bude ve svých sděleních poctivý, že disponuje osobitým nadhledem nad vlastní aureolou „nadčlověka“. Václav Havel naštěstí a k překvapení všech, kteří na něj vzhlíží z povzdálí, takovým v knize opravdu je.

Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty
Pohlédnout na vlastní a navíc nedávnou minulost pohledem člověka, který se v rozhodujících okamžicích přeměny našeho státu ze socialistické v demokratickou republiku ocitl v hlavní roli, jež ho katapultovala do pozice prezidenta, může být zajímavé jen za předpokladu, že onen člověk bude ve svých sděleních poctivý, že disponuje osobitým nadhledem nad vlastní aureolou „nadčlověka“. Václav Havel naštěstí a k překvapení všech, kteří na něj vzhlíží z povzdálí, takovým v knize opravdu je.

Pročítat se chytře poskládanou strukturou jeho vzkazů spolupracovníkům z dob vykonávání prezidentské funkce, deníků z pobytu ve Washingtonu v roce 2005 a rozhovorem vedeným s Karlem Hvížďalou, přináší nejen zajímavé, ale také poučné čtení z pohledu „z druhé strany“ na dění v naší zemi během posledních patnáct let.
Ukázka, kterou jsem z textů vybrala, možná zdánlivě nepatří k těm nejinformativnějším, ale dokládá nadhled Václava Havla na dějiny, v jejichž středu se ocitl a jeho schopnost přesně a s humorem pojmenovat skutečnost, přestože jde o realitu vysoké - v naší zemi nejvyšší - politiky.
Ukázka z pokynů psaných prezidentem svým spolupracovníkům a datovaným 17.2.1994:
(6) „Jak všichni víte, jsem hospodský člověk, jsem na všechno zvědavý, nic mne nešokuje. Proto když jsem kráčel tou slavnou avenue v Bangkoku, kterou všichni znáte, mne velmi bolelo srdce, když jsem míjel erotické uličky. Jak rád bych se tam jednou v životě podíval! Ale věděl jsem, že jsem hostem krále, že král je informován o každém mém pohybu a že si to prostě nemohu dovolit. Proč o tom ale mluvím: nepovažuji za šťastné, že téměř celá má delegace v čele s ministrem financí zmíněná místa navštívila (…) a že se tam nechala vyfotografovat.(…) Co si o tom myslí thajský král, nevím. (…)
Většina knihy se samozřejmě nese v důstojném duchu rozpravy o konání a jednání prezidenta v dobách přerodu naší země, o jeho konkrétních krocích. Ale právě proto, že ani v nich nechybí Havlova upřímná konstatování, jde o počtení překvapivě příjemné, nijak náročné na intelektuální či odborné zázemí čtenáře, přestože by se takové předpoklady daly u čtenářů textů tohoto typu předpokládat. Přečtení této knihy může dát (nejen)středoškolským studentům více než kapitoly z klasických učebnic o sametové revoluci a ekonomické transformaci.
Vydalo nakladatelství Gallery, 2006
Cena v knihkupectvích 365 Kč

JANA DOLEŽALOVÁ