nahoru

Budou dvojí Literárky? Obojí z Kocourkova?

VLADIMÍR NOVOTNÝ 20. července 2005 • 01:04

Už to ví každý: Literární noviny už dávno nejsou literární. Občas v tomto týdeníku nevyjde literární materiál skoro žádný, občas něco ano, leč těžiště tohoto periodika tkví ve všem možném (v politice, v osobních ambicích, ve snaze vytvořit "levicovou" obdobu a konkurenci "pravicovému" Respektu), jenom v literatuře nikoli. A před časem došlo v redakci LN k občanské válce, takzvaní kulturní redaktoři byli hozeni přes palubu - a Literární noviny začaly vycházet v Brně jako společenský týdeník. Zvláště když jim Ministerstvo kultury z nešťastného rozhodnutí nemocného ministra Dostála přidělilo solidní státní subvenci.


To se však již pohnuly ledy: propukl spor mezi Společností pro Literární noviny, která je právnickou osobou vydávající "Literárky", a mezi okleštěnou redakční neliterární "juntou" vedenou ambiciózním Jakubem Patočkou. Spor propukl právě o peníze a vyústil v rozhodnutí, že Literární noviny budou vycházet - ale ještě jedny. Leč s jakým názvem? Kdo si ponechá původní logo, Patočkovy neliterární Literární noviny, anebo příští, údajně víc literární "Takéliterární" noviny, které si prý našly movitého mecenáše a hodlají již na podzim vydat první "literární" číslo?
V redakci připravovaných podzimních "Literárek" mají pracovat (snad až na vynikajícího filmového kritika Jiřího Cieslara) ti "kulturní" redaktoři, kteří spolupracovali dlouhá léta s Patočkou a svým způsobem mu (spolu s vedením Společnosti pro Literární noviny) kryli zády: poskytovali mu alibi, že se v těchto novinách dbá s ohledem na ministerské dotace i na literaturu! Jenže té bylo v týdeníku tak málo, tak malinko, že nutno bráti s podivem, proč si teď staronové redaktoři troufají vydávat celý literární týdeník! Leda že by nakonec zhola nekráčelo o týdeník, ale o pololiterárního kočkopsa, ve kterém by literární materiály sousedily s nějakým zajímavým čtením, třeba o našem Kocourkově.
Otázkou ale zůstává, zda si nový "literární týdeník" nebo nové literární periodikum najde čtenáře či takřečenou cílovou skupinu čtenářů. Čtrnáctideník Tvar, který teď po odchodu publicistů a příchodu básníků do redakce znovu nabývá na kvalitě, má náklad necelé tři tisíce výtisků. Měsíčník Host, který stejně jako Tvar úspěšně plní roli celorepublikového literárního periodika a snaží se o popularizaci literární tvorby a literárního života, má náklad zhruba třináct set výtisků. Patočkovy "Literárky" výši nákladu úzkostlivě tajily, neutajily však, že rapidně klesá.
Pokud se nyní "literární" nové Literární noviny budou chtít uchytit ve spektru našeho literárního časopisectva, nepůjde o cestu růžovou zahradou. Lze jim sice držet palce, k podobné redakční protipatočkovské odluce však mělo dojít už před několika lety. Pokud ovšem už i tehdy nebylo pozdě.

VLADIMÍR NOVOTNÝ