nahoru

Kde pochytit vzorce chování?

JANA DOLEŽALOVÁ20. června 2005 • 01:04

Mladý člověk v naší zemi to má dnes, jako ostatně každý mladý, těžké. Potýkáme se s absencí, možná až zmatečností vzorců chování, a to především ve vztazích, ať už se týkají vztahů ve škole, v zaměstnání, nebo v rodině. Tento víkend jsem se zúčastnila setkání dávných přátel. Většina řeší, jak už to tak ve věku třicátníků bývá bydlení, starosti o prvorozené děti, svatby, upravení vztahů v rodinách. Už jenom rozdělení péče dvou mladých lidí, kteří spolu dosud chodili, žili a stýkali se, o společné malé dítě, se ukázalo být poučnou sociologickou sondou.

Zatímco jedna z kamarádek odjíždí dvakrát až třikrát v týdnu tlumočit do Bruselu a nechává rok a půlletého syna v péči partnera, druhá kamarádka striktně rozděluje dobu: partner v práci - starám se o dítě od partner z práce doma - mám absolutně volný čas. V třetím páru se žena stará o dvě děti nepřetržitě, bez jakéhokoliv odlehčení od partnera. Přitom nelze konstatovat, který z modelů chování je obecně správný, protože předávání modelů chování v rodině od rodičů a prarodičů jaksi nefunguje. Komunismus, ateismus a nepřehledný systém demokracie rozmetal jakékoliv záchytné body. Co platilo včera, dnes neplatí, není oč se opřít. Naši rodiče žili v jiném systému – co nás mohou o pravidlech života naučit? A teď prostě nežijeme ve společnosti, která má nastavená pravidla. Můžeme si říkat, že jde o přechodnou dobu, kdy z nás musejí vyžít socialistické vzorce chování, kdy se ustaví nový řád společnosti, ale jaký? Platí v moderní společnosti, že každý člověk je individualita, která se chová specificky, neočekávatelně dle své povahy a okolí? Je reálným výhledem do budoucna absence jakýchkoliv vzorců chování, takže si budeme moci pouze brát příklady z chování nám duševně blízkých lidí, a poté je přizpůsobit k obrazu svému? Jak se budeme dál chovat v rodinách, v partnerství? Může si vůbec moderní společnost vytvořit vlastní systém společensky uznávaného chování, nebo se musíme připravit na společnost absolutních individualit?

JANA DOLEŽALOVÁ


Kurzy měn
25,530
21,710
28,450
Nejčtenější komentáře
INFO.CZ
E15
Nejčtenější