nahoru

Mučení a mediální lež

Michal Komárek 17. května 2004 • 10:20

Snímky, které měly dokládat, že britští vojáci mučí irácké vězně, nebyly autentické. Britský list Daily Mirror se omluvil, šéfredaktor byl odvolán. Mají tedy pravdu ti, kteří naznačují či přímo tvrdí, že celá aféra s mučením vězňů je mediálně nafouknutá a zmanipulovaná? Má pravdu ministr Donald Rumsfeld, který říká, že noviny nečte, protože nepíší pravdu a jsou nefér?


Aféra Daily Mirror nahrává následujícímu výkladu skandálu v iráckých věznicích: ano, k pochybení došlo, ale týká se to několika řadových vojáků, vše bude řádně vyšetřeno, viníci budou potrestáni, americká armáda a politika jen opět prokáže svoji sílu, cit pro spravedlnost a demokracii, cíl ani průběh mise nemohou takto být zpochybněny, novináři jsou nezodpovědní lidé, kteří manipulují veřejné mínění, nechají se strhnout vidinou exkluzivního materiálu a sami jsou naivní, bohorovní, nesebekritičtí a snadno zmanipulovatelní.
Je to složitější. Jakkoliv je kritika médií oprávněná a jakkoliv je pochybení Daily Mirror vážné, nevyplývá z toho teze „Nevěřte novinám, věřte politikům a vojákům!“
V Británii se pochopitelně rozjela velká mediální diskuse. Je pozoruhodné, že řada novinářů z konkurenčních listů odvolaného šéfredaktora Morgana hájí. Říkají přibližně toto: Morgan byl určitě přesvědčen o tom, že snímky ukazují pravdu, jednal v dobré vůli, ve veřejném zájmu. Měl dvě věrohodná svědectví, nepochybně se je snažil maximálně ověřit a rozhodoval se s vědomím rizika. Není navíc dost dobře možné říci, že snímky pravdu neukazují, nebo že ji neukazují alespoň částečně. Je to paradox: snímky jsou podvrh, ale zároveň je to zřejmě rekonstrukce něčeho, co se skutečně stalo. Britské úřady totiž připouštějí, že selhání svých vojáků v iráckých věznicích vyšetřují. Totéž naznačují zprávy červeného kříže a Amnesty International. Svého druhu tedy řízená mediální provokace: podvrh obrací veřejné mínění k něčemu, co se úřady snaží zatajit.
Pozor: neříkám, že je to správný nebo oprávněný novinářský postup. Trvání na tom, že snímky jsou autentické, bylo neoddiskutovatelnou chybou. Nehájím ani média jako taková. Naopak, zcela se ztotožňuji s názorem, že jejich svět je prostoupen manipulací a neprofesionalitou v míře, která jejich důvěryhodnost povážlivě snižuje.
Říkám jen, že je to složité. Že platí teze „Nevěřte nejenom novinám, ale ani politikům a vojákům.“ Že v dnešním informačním mediálním světě je nesmírně obtížné vytřídit informace tak, abyste se o ně mohli opřít pro vytvoření vlastního odpovědného a odpovídajícího názoru. Ale rezignovat na to, znamená dát volný průchod mediálním i politickým lžím.

Michal Komárek