Musíme být nesmiřitelní v boji proti ideologii islamismu, ale nedémonizovat náboženství jako takové.

Musíme být nesmiřitelní v boji proti ideologii islamismu, ale nedémonizovat náboženství jako takové. Zdroj: Nguyen Phuong Thao

Migrační politikou nacvičují špičky EU sebevraždu, říká britský politik Nigel Farage

Britský politik Nigel Farage (53) je jedním z nejhlasitějších kritiků současných poměrů v Evropské unii. Založil a donedávna vedl britskou Stranu nezávislosti Spojeného království (UKIP). Jak uvažuje člověk, jenž je pokládán za hlavního strůjce britského odchodu z Evropské unie? 

Jste velkým kritikem masové migrace. Kancléřka Merkelová ráda opakuje: „Co jiného jsme mohli dělat tváří v tvář lidské tragédii? Přece jsme nemohli do nešťastníků střílet z kulometů nebo vodních děl?“ Co byste jí odpověděl?

Jak nestoudným divadelním patosem zavánějí tato slova! Za nimi je neschopnost přiznat a možná i pochopit, že postoje a rozhodnutí evropských lídrů v posledních desetiletích byly od základu falešné. V případě Německa za tím stojí naprosto nepřekonaný a nezpracovaný komplex viny z minulosti. Od samého počátku krize jsem tvrdě kritizoval nesmyslnou představu, že ten, kdo došlápne na evropskou půdu, už na ní smí zůstat. Vždy jsem volal po tom, aby Evropa vypracovala jasnou definici toho, kdo je a kdo není uprchlíkem, a zřídila pro potřebné záchytná centra na území severní Afriky nebo Blízkého východu.

Takže australský model přijímání uprchlíků?

Bohužel současní evropští lídři nejsou schopni pochopit ani smysl australského poselství, které spočívá v tom, že kdo se dostane do země protizákonně a bez potřebného povolení, má nulovou šanci tam zůstat. Evropský způsob uvažování je pravým opakem. Je to nacvičování sebevraždy. Čas mi dal za pravdu: 70 až 80 procent přistěhovalců absolutně neodpovídá klasické definici uprchlíka. Ve zdrcující většině se jedná o mladé fyzicky zdatné muže přicházející ze všech koutů světa v touze najít novou šanci, nové příležitosti, lepší život. Neumím si představit horší rozhodnutí než otevření hranic a ztrátu kontroly nad jejich proudem.

Mám tomu rozumět tak, že evropská civilizace je ztracena?

Zadělali jsme si na problémy, s nimiž budeme žít dlouhá desetiletí. Než dojde ke zlepšení, věci se budou zhoršovat. A tímto slzavým údolím si musíme projít. Ptáte-li se mě, zda už nevidím žádnou šanci na přežití, odpovídám jasně, že šance tu stále je, ale Evropa musí jednat mnohem rozhodnějším a zároveň chytřejším způsobem.

Jak z pohledu politika hodnotíte islám?

Někdy slyším hlasy, že islám je sám o sobě zlo, je to náboženství nenávisti a agrese. Takto by problém neměl být formulován. Je pravda, že na mnoha místech Evropy, včetně Británie, podíl muslimského obyvatelstva stále roste. Je absolutně nemožné zavřít do vězení tisíce a tisíce podezřelých z vyznávání islámu. Nesmyslný je už samotný požadavek a já s ním nemohu souhlasit. Značná část muslimského obyvatelstva je schopna začlenění do domácí většiny. Mnozí muslimové udržují dobré sousedské vztahy, posílají své děti do školy atd. Tím, že budeme démonizovat celé náboženství, poštveme proti sobě i ty umírněné v něm.

Co nabízíte?

Jsem pro přísnou kontrolu přicházejících, pro bezvýhradné trvání na křesťanských hodnotách, které tvoří základ naší civilizace, jsem pro vymahatelnost stejného práva pro všechny a pro bezpodmínečné dodržování našich zákonů a zvyklostí všemi. Musíme být nesmiřitelní v boji proti ideologii islamismu, ale nedémonizovat při tom náboženství jako takové.

Celý rozhovor s Nigelem Faragem si přečtěte v novém tištěném Reflexu, který vyšel ve čtvrtek 5. října.

Reflex 40/2017. Reflex 40/2017. | Archív