Činoherní studio

Činoherní studio Zdroj: Činoherní studio

Skandál na severu: Ústí nad Labem likviduje své Činoherní studio

Legendární Činoherní studio, proslulé divadlo se slavnou historií a průbojnou současností, píše po jednačtyřiceti letech možná poslední hodiny své historie. Na dnešek zve své diváky na „pohřeb“, poslední představení Romea a Julie a závěrečný večírek. Nemá peníze na další provoz a od 1. února ruší program. Radnice města navíc dala posledními kroky najevo, že o divadlo ověnčené řadou cen ve městě nestojí.

Situace se táhne delší dobu. Akcelerovala v posledních měsících, kdy město v říjnu odvolalo správní radu divadla, údajně za chyby v hospodaření, a zastavilo finanční toky, čímž se divadlo ocitlo na mizině. Nyní místo pravidelných 12 milionů korun pro roční provoz divadla magistrát vyhlásil pouze grantové řízení, v němž Činoherní studio může, ale také se musí získat další prostředky. Akce se děje na poslední chvíli v momentu, kdy už divadlo nemá peníze na výplaty za únor. „Nechci, aby herci hráli zadarmo, a proto rušíme další představeni“, uvedl ředitel divadla Vladimír Čepek.

Pro „studiové formy činoherního divadla“ je navíc v grantovém řízení vymezeno pouze 8 milionů korun, tedy částka, s níž by divadlo, hospodařící už tak s minimálními prostředky, vydrželo maximálně do září. Omezeny by byly i možnosti i na tvorbu nových inscenací.

Zbylé čtyři miliony jsou připraveny pro „činohru na velké scéně“, čímž se patrně myslí druhá městská scéna, Severočeské divadlo opery a baletu. Snahy o spojení obou institucí se táhnou již několikáté volební období. Spojení by ovšem s největší pravděpodobností znamenalo zánik samostatného Činoherního studia a jeho přeměnu v pouhou stagionu, tedy divadlo bez vlastního souboru, dramaturgie i původní tvorby.

Otevřená válka mezi magistrátem v čele se sociálním demokratem Vítem Mandíkem a divadlem, které je sice formálně na městě nezávislou obecně prospěšnou společností, ve skutečnosti však zřizovanou, financovanou a tedy i plně ovládanou městem, je však dílem až tohoto funkčního období. V roce 2011 muselo divadlo na nátlak z města vyměnit ředitele – dlouholetý principál divadla Jaroslav Achab Haidler totiž vedení města opakovaně kritizoval a dokonce si dovolil kandidovat v komunálních volbách. Divadlo o tom později uvedlo zdařilou a mimořádně úspěšnou inscenaci Nepřítel lidu v režii Filipa Nuckollse, kde hrál Haidler hlavní roli.

V březnu 2013 uvedl herec Činoherního studia Jiří Maryško představení, které prezentoval coby benefiční akci, jejíž výtěžek měl putovat na „Konto Č…k". Penězi chtěl pokrýt případné soudní výlohy, které by mu hrozily za zanechání sprostého vzkazu na primátorově záznamníku.

Činoherní studio v Ústí vzniklo v roce 1972 a jeho první období je spjato se jmény režiséra Ivana Rajmonta, dramaturga Leoše Suchařípy, dramatika Karla Steigerwalda a herci jako Jiří Schmitzer, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Karel Roden nebo Tomáš Töpfer. V devadesátých letech ho vedl režisér a dramatik Jiří Pokorný s ansámblem mladých herců, například Romanem Zachem nebo Martinem Fingerem. V současnosti v jeho čele stojí dvojice Vladimír Čepek Filip Nuckolls, která divadlo profiluje výraznou současnou dramaturgií, za něž sbírá řadu ocenění.

Ústí je z kulturního hlediska město dlouhodobě značně poddimenzované, navzdory tomu, že jde o stotisícové krajské město s vlastní univerzitou. Zánik stále činoherní scény, navíc s takovým kreditem, by byl nenahraditelnou ztrátou.