Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Zdroj: Blesk:TONDA TRAN

Očima libertariána: Až budu kandidovat na prezidenta...

Až budu kandidovat na prezidenta, bude mým programem zcela zneužít této funkce k omezení přebujelého státu a vrácení rozhodování o většině záležitostí lidem. Namátkou vybírám následující:

1. Po složení slibu ihned odvolám všechny členy vlády a jmenuji se premiérem i ministrem ve všech rezortech. Požádám o důvěru Poslaneckou sněmovnu, po jejím nesouhlasu pověřím sám sebe vedením všech rezortů do jmenování vlády nové. Což bude trvat. V rezortu financí, spravedlnosti, obrany a vnitra provedu co největší redukci funkcí a propustím nejméně 90 % úředníků, v ostatních rezortech zruším všechny vyhlášky, propustím všechny zaměstnance a poskytnu nemovitosti ministerstev k prodeji za nejvyšší nabídnutou cenu. Následně navrhnu novelu tzv. Kompetenčního zákona, který by ministerstva zrušil i de iure. Součástí tohoto plánu je samozřejmě i okamžité zastavení všech dotací.

2. Provedu změnu obranné politiky státu. Základem obrany státu bude nikoliv hrstka profesionálů bojující na zahraničních misích nebo jiná hrstka doma prosazující nákup zbytečné a předražené vojenské techniky, ale občané. Občané, kteří chtějí chránit sebe a své blízké, kteří mají v držení zbraně a umějí s nimi zacházet a kterým zákony takovouto obranu umožní. Garance, které nám poskytuje naše členství v NATO, doplníme o pořízení jaderných zbraní, které jsou nejlepším odstrašujícím prostředkem pro případného agresora.

3. Nepodepíšu žádný zákon rozšiřující pravomoci státu či zvyšující daně, naopak navrhnu ústavní zákon zavádějící trestní postih jakýchkoliv snah o rozšíření státní agendy či zvýšení daní. Součástí návrhu zákona bude i zákaz deficitních veřejných rozpočtů a osobní finanční odpovědnost těch, kteří utratí více veřejných peněz, než se od občanů vybere.

4. Nebudu přidělovat žádné medaile, ocenění či řády. Odměnou za dobrou práci či dobrý skutek musí být dobrý pocit, společenské uznání či finanční odměna, nikoliv blahosklonnost hlavy státu.

5. Omilostním každého, kdo se dopustí trestného činu vůči někomu, kdo bude navrhovat rozšíření státní agendy či zvýšení daní, neboť u každého takového návrhu jde o agresi vůči svobodě a majetku jiných.

6. Navrhnu zákon rušící všechny zákony kromě těch, které jsou nezbytné pro základní fungování společnosti. Ve zbylých zákonech navrhnu takové úpravy, aby v nich nezbyly žádné zbytné povinnosti pro občany či ustanovení omezující jejich svobodu.

7. Navrhnu zákon rušící veškeré daně a poplatky kromě DPH ve výši 10 %, která umožní financovat nezbytné funkce státu – zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, justici a elementární veřejnou správu.

8. Navrhnu zákon měnící systém sociálního zabezpečení tak, aby pomoc dostávali pouze potřební, a zaručující, aby občané, kteří nejsou schopni rozhodovat o svých záležitostech a jsou závislí na pomoci ostatních, nemohli rozhodovat o záležitostech společných. Financování a organizace této pomoci bude zcela oddělené od jiných činností státu.

9. Opětovně umožním volný vstup do areálu Pražského hradu.

10. Veškeré odměny, plat i doživotní rentu věnuji na charitu.

Jak je z výše uvedeného patrné, mám v případě svého zvolení v úmyslu provést úplnou debolševizaci společnosti. Nikoliv primitivním zákazem komunistické strany, ale odstraněním bolševických manýrů skrytých pod pláštík demokracie.

Důvodem, proč chci zneužít prezidentské funkce výše uvedeným způsobem, je fakt, že dnešní stát přebujelé demokracie je:

- Amorální. Vůči lidem si dovoluje to, co je trestným činem, udělá-li to obyčejný člověk.

- Asociální. Stát rozkládá společnost tím, že lidé „demokraticky“ soupeří o zdroje, které stát vezme všem. Každý chce společné peníze použít na uspokojení primárně svých potřeb.

- Ekonomicky neefektivní. Každá činnost státu, každé přerozdělování snižuje blahobyt občanů. Nebýt přebujelého státu, už dávno jsme mohli dosáhnout životní úrovně nejbohatších společností na světě. A stále tu šanci máme.

A teď dvě zprávy – špatná a dobrá. Ta špatná je, že nemám ani čas, ani peníze, ani tlupu dobrovolníků, kteří by nasbírali potřebné podpisy, abych mohl kandidovat. Ta dobrá zpráva je, že s mým programem může kandidovat kdokoliv jiný, rád jej zájemcům poskytnu.

Tak co, volili byste takového kandidáta?

Autor je zakladatelem Libertariánského institutu