Srovnávat Mohameda a Ježíše je nesmysl. Mohamedovým protějškem je nelítostný válečník Mojžíš | Reflex.cz
nahoru

Srovnávat Mohameda a Ježíše je nesmysl. Mohamedovým protějškem je nelítostný válečník Mojžíš

Jan Jandourek7. dubna 2016 • 09:22
Srovnávat Mohameda a Ježíše je nesmysl. Mohamedovým protějškem je nelítostný válečník Mojžíš
foto: Pixabay

Podle některých lidí je Mohamed válečný zločinec a inspirátor vražd. Navíc posedlý ďáblem. To je ovšem úvaha zjednodušená tak, až je to historický nesmysl.

Několikrát (to znamená často) jsem narazil na srovnávání Mohameda a Ježíše. Z tohoto srovnání vychází Ježíš samozřejmě mnohem lépe. Problém je v tom, že nejde o dvě postavy, které stojí na stejné úrovni z hlediska jejich postavení. O Mohamedovi nikdo neříká, že je Božím synem, ale je považován za proroka. Proto je třeba ho srovnávat s proroky, v tomto případě židovskými. Nejlépe s takovým, který měl podobnou historickou roli vůdce, zákonodárce a sjednotitele a to v podobném typu společnosti. Tady je jasným kandidátem biblický Mojžíš.
Může existovat liberální islám? Může, pokud muslimové naloží se svou tradicí jako kdysi…
Mojžíš a Mohamed se samozřejmě liší dobou svého působení.
Podle judaistické tradice žil Mojžíš v letech 1391 - 1271 před Kristem a dožil se 120 let. Jiní autoři uvádějí 16. století před Kristem. Jiní soudí, že byl mytologickou postavou. Mohamed žil nejspíš v letech 570 - 632 po Kristu. Dělí je tedy možná až tisícovka let. To je dlouhá doba pro nás, dnes žijeme rychleji a všechno se mění po desetiletích. Dřív to tak však nebylo. Středověk například v některých odlehlých oblastech Německa trval do 18. století. Prostředí kmenové tedy můžeme považovat za podobné v obou případech.
Je také třeba vědět, co znamená pojem prorok v biblickém pojetí. Je to něco jiného než dnešní světec. Prorok je "vidoucí" a může a nemusí mít ctnosti přičítané světcům. Někteří ani nijak příkladní nebyli, třeba poměrně ustrašený a egocentrický prorok Jonáš.
Papež se setkal s migranty. Poklekl před nimi a omyl jim nohy
Pokud dnes antiislamisté mluví o Mohamedově násilí a sexuální morálce, můžeme říci, dobře, s tím by dnes neobstál. Ale není o nic horší než srovnatelný Mojžíš. V něčem je dokonce lepší.
Aby bylo jasno, nejde o morální hodnocení historických postav, o kterých víme ve skutečnosti mizivě málo, ale o porovnání jejich obrazů, jak se zachovaly v tradici.
Příkazů ke zničující válce proti jiným národům je v Bibli dostatek.
V knize Deuteronomium (20, 17) se píše, co bylo řečeno Bohem Mojžíšovi: "Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh."
Bible ospravedlňuje genocidu příslušníků jiných náboženství, a to z obavy, že by se mohli Izraelité obrátit na jejich náboženství. Izraelští muži totiž, když měli sexuální vztahy s ženami od Midjanitů a Moabitů, přecházeli na stranu Baalova kultu.
Převratná myšlenka z muslimského světa: Bangladéš zvažuje zrušení islámu jako státního…
Rozdíl mezi Mojžíšem a Mohamedem je v jedné věci zřejmý:. Mojžíš nechal zabíjet ženy, děti a nemocné dospělé. V knize Numeri (31, 17-18) Mojžíš dává pokyn: "Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním. Všechny děti ženského pohlaví a ženy, jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.
Mohamed výslovně zakázal v mnoha případech útočit na civilní obyvatelstvo. "Nezabíjejte nebohého starého muže, kojence, dítě nebo ženu." (Tak to uvádí ve své knize sebraných hadís Abú Dáúd, autor z 9. století. Z 500 000 jich vybral 4 800 a uznávají je sunnitští muslimové.
Střet civilizací je teď a tady. Podcenil ho i Huntington
Viliam Buchert 30. března 2016 • 15:58

Střet civilizací je teď a tady. Podcenil ho i Huntington

Nejde jen o zabíjení nepřátel z cizích kmenů. V knize Exodus (32, 26-29) čteme, jak dopadli sami Izraelci, kteří se provinili tím, že si ulili pro svou modloslužbu sochu zlatého býčka, když se k nim Mojžíš dlouho nevracel z hory, kde dostával Boží přikázání.: "Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: 'Kdo je Hospodinův, ke mně!' Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: 'Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.' Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.
Protože tehdy ještě nebylo žádné gay hnutí, dopadli špatně i ti, kteří se provinili homosexuálním stykem. V knize Leviticus (20, 13) se píše: „Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.“A tak dále, ten výčet krutostí vyžadovaných Hospodinem a Mojžíšem by byl svým způsobem nudný. Pro nás, protože se nás to netýká.
Rusko má nového hrdinu – zpívajícího pravoslavného mnicha. A je to jízda
Životopis Mojžíše a Mohameda se obtížně rekonstruuje kvůli povaze pramenů, ze kterých čerpáme. Jejich hodnověrnost je problematická. Oddělit historické od nehistorického není dost dobře možné. Německý znalec islámu Harald Motzki píše: „V současnosti je studium Mohameda, zakladatele muslimské komunity, zjevně ve dvojím dilematu. Na jednu stranu není možné napsat historickou biografii proroka bez toho, aniž by byl autor obviněn, že s prameny zachází nekriticky, na druhou stranu když se prameny použijí kriticky, není možné takovou biografii kriticky napsat."
Když to řekneme jednoduše, o obou postavách nevíme nic moc, aspoň pokud jde o historické skutečnosti.
Dobyjme Evropu imigrací, vyzývá muslimský duchovní
Lukáš Lhoťan 30. března 2016 • 17:11

Dobyjme Evropu imigrací, vyzývá muslimský duchovní

Aby bylo jasno, když používám výraz prorok, nechávám stranou veškerou teologii. Jen prostě říkám, co to slovo znamená. Pouštět se do sporů, jestli byl Mojžíš pravý prorok a Mohamed od ďábla, je věcí teologie. I tam jsou takové spekulace pochybné. Chci jen poukázat na určitý styl různých kuchyňských samouků religionistů a samouků teologů, kteří vytvářejí rychlé soudy o věcech, o kterých nic nevědí a pak s nimi předstupují před důvěřivé masy. Nejde také o argumentační ping pong  v duchu známého „a vy zase bijete černochy“. Uznat, že Mohamed se choval z dnešního hlediska dost jako parchant a válečný zločinec a hned dodat, „ale vy s vaším Mojžíšem si nemáte co vyskakovat,“ skutečně k ničemu nevede.
Bývalá žena šéfa ISIS promluvila: Byl to rodinný typ
Jindřich VIII. založil anglikánskou církev a ke svatosti měl daleko. Má ale smysl to vytahovat na dnešní anglikány, kteří jsou spíš podezřelí z liberalismu a modernismu? Otec vlasti Karel IV., největší Čech, co nebyl Čech, v mládí smilnil (co bylo potom, o tom nevíme nic) a nechal mučit a popravovat lidi. Komu to dnes vadí? Svatá Jana z Arku táhla ve zbroji na obranu Francie. Francie přitom není žádná metafyzická hodnota. Když měl vidění Mohamed, označí se to za příznak duševní choroby, když je měla Jana z Arku, tak jsou pravá a od Boha. A to se pozná jak? Pitvou mozku? Spojenci nechali spálit Drážďany i s lidmi na prach. Zavrhneme kvůli tomu Churchilla? Měli bychom si přiznat, že některé věci jsou složité a neplácat zjednodušené nesmysly.
Dnešek zažívá přímo orgie ahistorického myšlení a je to rejdiště všelijakých Neználků. Ale když ono se to lidu tak líbí.Vybíráme z placeného obsahu
PREMIUM X Privilegované volby: Stane se Andrej Babiš novým prezidentem ČR?
PREMIUM X Karel Steigerwald: Fámy, které cloumají státem, jsou nejriskantnějším nástrojem politiky
PREMIUM X Diskriminace mužů-účetních: Česká veřejná správa povýšila formalismus na kafkovský piedestal
PREMIUM X Bouřlivý říjen 1918: Jak vzniklo Německé Rakousko a málem nevzniklo Československo
PREMIUM X Jaroslav Lobkowicz: Monarchie? Raději bych zůstal u prezidenta a republiky...

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější komentáře
Články odjinud
Nejčtenější