nahoru

Dobyjme Evropu imigrací, vyzývá muslimský duchovní

Lukáš Lhoťan 30. března 2016 • 19:20
Muslimové v Mekce - obcházení Káby
Muslimové v Mekce - obcházení Káby
• foto: 
Mohammed Al mobar, Flickr

V Dánsku vypukl další skandál v souvislosti s muslimskou komunitou. V rámci série „Mešity za oponou“ odvysílala dánská televize TV2 záznam proslovu Mohammada Fouada al-Baraziho, duchovního a představitele mešity patřící Muslimskému sdružení v Dánsku. Al-Barazi byl natočen skrytou kamerou, jak hovoří o plánech na dobytí Evropy skrze muslimskou imigraci.

Ve zveřejněném záznamu al-Barazi říká, že muslimové v současné době „otevírají“ evropské země. Odborníci na islám a arabštinu spolupracující s dánskou televizí, například profesor Thomas Hoffmann z univerzity Kodani, analyzovali al-Barazim použité arabské slovo pro „otevření“ evropských zemí, které však dle odborníků v daném kontextu znamená dobytí Evropy. Hoffmann ale dodává, že slovo nutně nemusí znamenat agresivní násilný akt, není prý nic neobvyklého, že si zbožný muslim přeje, aby byla společnost více islámská.

Al-Barazi dále hovoří o tom, že se mají muslimové do Evropy stěhovat, nemají se však v Evropě integrovat. „Když jsem přijel do této země před 23 roky, bylo tu sotva 55 tisíc muslimů. Teď nás tu je 300 tisíc. Plyne z toho závěr, že je možné žít v této zemi, ale neintegrovat se. Musíte pochopit podmínky, ve kterých žijete, ale neintegrovat se do společnosti,“ říká al-Barazi.

Tento dánský duchovní ovšem není první z muslimských představitelů, kteří jsou toho názoru, že by muslimové měli odcházet jako imigranti do Evropy, kde by měli pracovat na zajištění muslimské nadvlády. K podobné strategii veřejně vyzýval již před několika měsíci palestinský duchovní Muhammad Ajíd během muslimských bohoslužeb na chrámové hoře v Jeruzalémě.

Ajíd hovořil o dobytí Evropy skrze smíšená manželství s Evropankami a pomocí vysoké porodnosti muslimů. „Dá-li Alláh, budeme po nich dupat našima nohama … budeme s nimi plodit děti a ovládneme jejich země! My je (uprchlíky) pak seskupíme ve jménu Chalífátu. A řekneme Evropě: „To jsou naši synové! Nechte je na pokoji nebo k vám pošleme bojové šiky! A my vás, s Alláhovou pomocí, udupeme!“ horoval duchovní v kázání. Na jeho prohlášení upozornila nevládní organizace The Middle East Media Research Institute (MEMRI), která monitoruje arabská a perská média a překládá je do angličtiny.

Série pořadů dánské televize ZV2 ukazuje na záznamu skrytých kamer kromě výše popsaného i to, jak se v dánských mešitách vyučuje ortodoxní pojetí islámského práva šaría. Mimo jiné například i kázání přednášejícího duchovního Abu Bilala, že cizoložníci musí být zabiti ukamenováním, děti, které se odmítají modlit k Alláhovi, mají být fyzicky trestány, nebo že mají být zabíjeni odpadlíci od islámu.

V reakci na zveřejněné záznamy hovoří dánští politici o nutnosti uzavření radikálních mešit a neskrývají své zděšení z toho, co se káže v dánských mešitách. Otázkou ovšem zůstává, zdali na tuto situaci již dříve upozornily dánské tajné služby. Věděly o ní vůbec? A byly z tajně pořízených záznamů případně stejně překvapené jako dánská veřejnost a politici?

Kdo je Mohammad Fouad al-Barazi? Al-Barazi patří mezi přední dánské muslimské duchovní. Pochází ze Sýrie a po základních studiích ve své rodné zemi odešel do Egypta, kde studoval na slavné univerzitě al-Azhar. Po studiích v Egyptě se al-Barazi věnoval islámské teologii v Maroku.

Je účastníkem mnoha mezinárodních islamistických konferencí a v současné době působí jako ředitel Muslimského sdružení v Dánsku, je rovněž předsedou Evropské akademie islámských studií ve Skandinávii a členem Evropské rady pro fatwy a výzkum (islamistická organizace napojená na různé skupiny včetně Muslimského bratrstva). Al-Barazi je také veřejně znám jako osobní přítel známého islamistického kazatele Jusufa al-Qaradáwího, kterému je zakázán vstup do některých evropských zemí.Klíčová slova: islám, Dánsko, muslimovéDiskuse ke článku