nahoru

Jak stabilizovat a řešit migrační krizi - díl druhý: Výběr

Petr Robejšek 31. října 2015 • 09:00
Zoufalá snaha dostat se do maďarského vlaku směr Německo – směr naděje
Zoufalá snaha dostat se do maďarského vlaku směr Německo – směr naděje
• foto: 
Profimedia

Reflex přináší prohlášení Institutu 2080, zpracované za pomoci odborníků na mezinárodní vztahy, vnitřní i vnější bezpečnost, sociologii, demografii a migraci. Kvůli rozsáhlosti jsme text rozdělili na tři díly, které publikujeme postupně během víkendu.

II. VÝBĚR

1. Uplatnění práva výběru a odmítání nelegálních žadatelů

Odměňujme migranty, kteří respektují a dodržují naše zákony. Přijímejme proto výhradně imigranty, kteří požádají o naši ochranu jen předem stanovenou formou a na k tomu určených místech. Automaticky odmítejme všechny, kteří se do Evropy dostali ilegálním překročením schengenských hranic a/nebo neprokáží svou identitu platnými doklady.

2. Stanovení jasnch kritérií výběru

Jsou-li masy jednou v pohybu, není už podstatné a odlišitelné, jde-li o politické, či ekonomické migranty. Naše kapacity jsou omezené a všem pomoci nemůžeme, ani to není naše poslání. Nejen proto máme na výběr plné právo. Řízená a výběrová imigrační politika je žádoucí, neboť může za určitých podmínek kompenzovat vlastní demografický úbytek. Musíme však stanovit jasná kritéria výběru a určit počty imigrantů z jednotlivých regionů, a to s přihlédnutím k jejich kulturní začlenitelnosti. Měli bychom umožňovat výhradně imigraci produktivních rodin s dětmi.

3. Rychlý výběr a důstojné podmínky

Proces výběru musí být co nejrychlejší a vybrané rodiny musí být ihned dopraveny do Česka. Zde by měly být umístěny v přijímacích vzdělávacích zařízeních, která jim umožní rychlé a snadné začlenění do společnosti. V těchto zařízeních je třeba ihned začít s intenzívní výukou češtiny, místopisu, dějin, právního a ekonomického základu. Migranti se musí podílet na správě a údržbě svého zařízení. Délka pobytu v přijímacím zařízení by měla být jen taková, jak je nezbytné k osvojení nutných znalostí o životě v České republice a k úspěšnému začlenění jednotlivých rodin do společnosti.

První díl najdete na Reflex.cz zde, třetí díl pak zde.

Petr Robejšek


Klíčová slova: migranti, migrace, institut 2080Diskuse ke článku