nahoru

PAVEL ŠAFR: Je za pět minut dvanáct! Je třeba něco dělat!

Pavel Šafr 11. září 2013 • 16:03
Editorial
Editorial
• foto: 
Archív

Občanská veřejnost stojí před volbou. Tentokrát nejde ani tak o to, zda dáme hlas pravici, či levici. Situace je vážnější. Jde tady o charakter české demokracie.

Není to volba mezi demokracií a totalitou. To je přepjaté. Jde tady ale o to, zda povaha české demokracie bude mít západní rysy, zda udržíme liberální duch české společnosti, a tedy i rozdělení moci na klasické tři pilíře: parlament, vládu a justici. Nebo zda vsadíme na „osvícené jednotlivce“, kteří ke státu přistupují jako ke své věci či ke své firmě.

Je to bohužel opět volba mezi Východem a Západem. Jakkoli nelze říci, že všechno na Západ od nás je dobré a všechno na Východ je zlé. Jisté je ale to, že posun k ruskému stylu vládnutí znamená opuštění liberální cesty.

Rusové říkají státu „gosudarstvo“. Slovo „gosudar“ znamenalo ve staré ruštině nejen „hospodář“, ale především „majitel otroků“. Otrocký lid je apatický a je náchylný k volbě svého gosudara. Jestli jsme občané, pak nám záleží na svobodě, na ústavě a na nezávislosti justice a médií. Prostě na pravidlech.

Tato pravidla jsou porušována. Otrocký lid si to může nechat líbit. Občané jsou ale aktivní. Mají chuť a odvahu něco dělat, když se k moci derou gosudarové. Nelze při tom nepřipomenout, že nástup autoritářů se neděje jako blesk z čistého nebe. Je to důsledek dlouhodobého selhávání, chyb a cynického zneužívání veřejných pozic.

Proto je ta nastávající volba tak těžká. A právě proto je třeba se obávat apatie právě těch voličů, kteří dosud volili tradiční demokratické strany.

Dlouze jsme diskutovali o tom, jak se vlastně v takové chvíli má zachovat člověk, jenž na své občanství nechce rezignovat.

Tato diskuse v naší redakci a následně s mnoha přáteli nás dovedla k výzvě, kterou v dnes publikujeme.

Požádali jsme několik významných osobností, zda jsou ochotny výzvu svým podpisem podpořit. Moc děkujeme těm, kteří nám svůj souhlas dali, i těm, kteří s námi o situaci v zemi diskutovali, třebaže se z různých důvodů nepřipojili.

Snažili jsme se, aby výzva obsahovala co nejpřesnější popis situace, v jaké se naše země ocitla. Je pak přirozené, že se každý nemůže ztotožnit s každou uvedenou formulací. Tím více jsme vděčni těm, kdo se připojili.

Tady nejde však o podporu pro Reflex, nýbrž pro základní hodnoty, na nichž stojí ten nejméně špatný ze všech politických systémů: zastupitelská demokracie. A ty hodnoty jsou jasné: občanská aktivita, nezávislá justice, nezávislá média a vláda odpovědná sněmovně a voličům. Tedy nikoli gosudarovi.

Tyto hodnoty jsou v ohrožení. Postavme se za ně. Zastavme Miloše Zemana.

Diskuse ke článku

 

Nejčtenější