nahoru

Původní obyvatele nahradili různí zločinci a zlatokopové, kteří nemají vztah k rodné hroudě. Má to vliv na morálku?

Cyril Höschl13. října 2012 • 06:00
Hrouda
Hrouda
• foto: 
Marek Douša


Zdravím a táži se: pane profesore, zachytil jsem někde Váš postřeh, že na jihu Evropy mají větší sklony ke zločinnosti než na severu a že to souvisí s náboženstvím. Jak vidíte v tomto smyslu ČR? Já žiju v Sokolově a ve srovnání třeba s Moravou mám dojem, že tady se krade, ničí a házejí odpadky nesmyslně více než tam. A že jsou tam hezčí holky.


Tady máme i jezero oplocené a policajti zde zkoumají i dech cyklistů na stezkách, zatímco na Moravě mají mezi vinnými sklípky cyklostezky. I ten hlavní muž kraje, tzv. hejtman, mluví česky jaksi podprůměrně – jako tělocvikář. Vysvětluji si to tak, že sem přišli po vyhnání původního obyvatelstva různí zločinci, zlatokopové, Cikáni, komunisté, obecně podprůměrní, kteří nemají vztah k rodné hroudě.(?)

BOHUMIL HÁJEK

 

Především nejde o můj postřeh, ale o poněkud zdeformovaný názor Maxe Webera a některých dalších sociologů, že oblasti s vysokým pracovním nasazením, nízkou mírou korupce a zlodějiny vůbec jsou tradičně spíše protestantské (Skandinávie, anglo-americký Sever), zatímco opak, zejména krádeže, jsou běžné spíše v tradičně katolických zemích (Itálie, Španělsko, Jižní Amerika – tedy Jih), kde se hříchy vykupovaly odpustky.

 

Protestantství je oproti katolicismu asketičtější, přísnější, poklesky neodpouští (psychologickým obrazem takové „luteránské“ atmosféry je Bergmanův film Fanny a Alexandr). Obávám se, že s rozdíly mezi Sokolovem a Moravou to souvisí pouze okrajově a rozhodně nikoli z hlediska severojižního gradientu. Všechna negativa, která popisujete, najdete tam i tam. Vlivy, jež formují celkovou atmosféru toho kterého regionu, jsou mnohé a složitě se splétají. Patří k nim tradice, zdroje obživy (jiné charaktery přitahuje obdělávání půdy a jiné těžba, průmysl nebo třeba hazard), počasí, přírodní zdroje, migrační vlny apod.

 

Máte pravdu, že morální atmosféra některých oblastí může být modifikována i tím, že přistěhovalci žijí z majetku ukradeného vysídlencům. To je ovšem způsob osídlování dosti běžný, a to i celých kontinentů. Když impérium Jeho Veličenstva kdysi vystěhovávalo do Austrálie zločince, aby čistilo skvrny na britské společnosti, mohlo se zdát, že takto osídlený kontinent bude peklem na Zemi. Spíše opak je však dnes pravdou.

 

Pokud jde o krásu žen, je vždy relativní a určuje ji nejen soubor objektivních parametrů půvabu posuzovaných, ale i těžko postižitelný vkus posuzujících. Pozor tedy na příliš zjednodušující soudy.

 Klíčová slova: rxrx, cyrilhoschl, jih proti severuDiskuse ke článku

 

Nejčtenější