Veřejná debata Společně pro bezpečnější město v Českém Krumlově

Veřejná debata Společně pro bezpečnější město v Českém Krumlově Zdroj: Tereza z Davle

Veřejná debata Společně pro bezpečnější město v Českém Krumlově
Veřejná debata Společně pro bezpečnější město v Českém Krumlově
Veřejná debata Společně pro bezpečnější město v Českém Krumlově
Veřejná debata Společně pro bezpečnější město v Českém Krumlově
4
Fotogalerie

Proti sexualizovanému násilí. Český Krumlov chce být bezpečnější město

Naše reportáž z letošního června Kdo znásilnil Naďu?, jež se většinově odehrávala v Českém Krumlově a v níž jsem popisovala fenomén známý jako “drink spiking” a následné zneužití jeho obětí, vyvolala na Česko nebývale akční odezvu. Českokrumlovský zastupitel Martin Střelec za podpory starosty Alexandra Nográdyho a spolu s lidmi kolem multifunkčního prostoru Prádelna uspořádali v pondělí 25.9. veřejnou debatu Společně pro bezpečnější město.

V plné Prádelně jsem tak měla možnost na téma sexualizovaného násilí, co s ním dělat a jak proti němu bojovat, debatovat s terapeutkou a duchovní Marií Konvalinkovou a ředitelkou organizace Konsent Johannou Nejedlovou. Přítomni byli kromě starosty, který akci symbolicky zahájil a poté i uzavřel, také policisté a zástupce městské policie a i oni se aktivně do debaty zapojovali. Policisté dokonce přinesli schránku důvěry, do které mohl kdokoliv anonymně hodit své postřehy, stížnosti, oznámení…

První v republice

Je to svým způsobem splněný sen novináře. Že jeho práce cosi odhalí a že se ti, jichž se často v ne zrovna dobrém světle dotýká, zamyslí a vezmou ji jako příležitost k nápravě či alespoň změně. Právě to se stalo. Český Krumlov se stal dost možná vůbec prvním městem u nás, které se odhodlalo k otevřené debatě odborníků s vedením města, policisty a také občany na takto palčivé a bolestivé téma.

Už jen samotný fakt, že město a tamní občané už nehodlají praxi, kdy se v některých podnicích vhazuje lidem bez jejich vědomí do pití omamná látka (drink spiking), aby byli následně okradeni/zbiti/zneužiti…, tolerovat, je silným signálem pro majitele a provozovatele podniků, kde k takovýmto incidentům dochází. Bohužel, právě majitelé podniků pozvání pořadatelů odmítli.

Drink spiking ale není záležitostí jen Českého Krumlova, naopak, děje se dlouhodobě a v podstatě všude. Je dokonce až tak běžný, že - jak jsem se dočetla třeba v ostré debatě pod mým článkem na sociálních sítích - je mnohými brán svým způsobem jako “nutné zlo” nebo jako “automatické riziko”, když se jdete bavit do nočního podniku.

To se během debaty potvrdilo i v Krumlově. Ale ještě víc vyšlo najevo, jak velký problém to, o čem se léta šeptá, pro místní je, jak jsou rádi, že se téma konečně otevřelo a že už není tabu, které zůstává v šuplíku takzvaných městských legend.

Konec bagatelizace

Po víc než dvou hodinách, kdy moderátor Ivan Studený musel utnout pokládání dalších dotazů, jichž bylo opravdu mnoho a často od samotných obětí, které byly natolik statečné a cítily se v prostoru (i za přítomnosti policistů) tak bezpečně, že se rozhodly promluvit, odcházel starosta se seznamem úkolů, jež si sám napsal.

Ať už se úkoly podaří splnit či ne, je zjevné, že město ani mnozí tamní obyvatelé už nehodlají pokračovat v hojně rozšířené praxi bagatelizace sexualizovaného násilí. Právě ta totiž často stojí za tím, že ani svědci podobných událostí nezasáhnou, o tom, že by oběti podaly trestní oznámení, nemluvě.

Hovořit o problému otevřeně, beze strachu ze zesměšnění, přiznat si, že se to děje i u nás (možná se to dokonce stalo nám nebo našim dětem) a že se nám to nelíbí, ale nevíme, co s tím. Říct nahlas policistům, že jim nevěříme, protože vlastně nevíme, co od nich máme čekat a požádat je o větší otevřenost. Podělit se o své starosti a strachy, nejistoty… Dohodnout se na budoucí součinnosti města, policistů a odborníků, jako jsou ti třeba zrovna z Konsentu, se školami… Nejen to se v Prádelně v Českém Krumlově povedlo.

Pokud můžu soudit, jak pro občany Krumlova, tak pro policisty a starostu to byl přínosný, i když náročný večer. Bylo taky vidět, že ti, kdo jsou zodpovědní za bezpečnost města, dosud netušili, jak moc tento problém tamní občany trápí.