Tisková konference koalice SPOLU - Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka. (23.9.2022)

Tisková konference koalice SPOLU - Markéta Pekarová Adamová, Petr Fiala a Marian Jurečka. (23.9.2022) Zdroj: Blesk:ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch

Fiala, Pekarová a Jurečka na tiskovce ve štábu Spolu (24.9.2022)
Volební štáb SPOLU: Premiér Petr Fiala (ODS) (24.9.2022)
Volební štáb SPOLU: Premiér Petr Fiala (ODS) (24.9.2022)
Premiér a předseda ODS Petr Fiala odevzdal hlas v Brně. (23.9.2022)
Superdebata Blesku: Premiér Petr Fiala (ODS) (22.9.2022)
12
Fotogalerie

Fialově vládě chybí odvaha k okamžité pomoci podnikatelům

Antibyrokratický balíček, který připravila Fialova vláda a který předložil předseda LRV Michal Šalomon (Piráti), měl ulevit podnikatelům v nesmyslných povinnostech, které na ně stát uvalil. Výstupem je ale zatím pouze obecný popis vytipovaných oblastí pro omezení administrativní zátěže, nikoliv již návrh konkrétních novel příslušných zákonů. Ty má vláda teprve představit.

„Doufali jsme, že po několika kolech diskuzí s představiteli podnikatelské veřejnosti bude mít předkládaný materiál rovnou podobu řádného legislativního návrhu, který bude přímo obsahovat konkrétní změny jednotlivých právních předpisů,“ komentuje zklamané naděje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.  

České firmy dlouhodobě trápí zbytečné regulace a administrativní zátěž. Musejí vyplňovat hory nesmyslných hlášení pro stát a Brusel, které nemají žádný praktický význam, za každou chybu jim hrozí drakonické pokuty. Situace se přitom stále zhoršuje a loni bylo podnikatelské prostředí hodnoceno jako nejhorší za posledních pět let. Hlavním důvodem je to, že stát na podnikatele uvaluje nové povinnosti, které s podnikáním nesouvisí. Počet nových povinností ukládaných podnikatelům se přitom má podle analýz analytiků a legislativců Hospodářské komory v následujících měsících a letech zvyšovat.

Návrh vlády např. neřeší zmírnění nepřiměřeně tvrdého postupu při podávání kontrolních hlášení, kdy za každou byť neúmyslnou chybu hrozí drakonické pokuty. Hospodářská komora proto požaduje prodloužení lhůty k odstranění nedostatků zjištěných v kontrolním hlášení příslušným finančním úřadem a úplné zrušení sankce v případě odůvodněného prodlení s podáním kontrolního hlášení.

Podnikatelé také požadují v rámci snížení byrokratické zátěže zrušit pracovně-lékařské prohlídky u profesí, které mají na zdraví zaměstnanců vliv jenom výjimečně. U těchto prací nejsou např. překračovány hygienické limity stanovené příslušnými právními předpisy.

Neřešeným problémem je i nejednoznačnost právních předpisů. Jako příklad lze uvést, že úřady v různých městech pro stejnou agendu vytvářejí vlastní pravidla, místo aby vůči klientům z řad podnikatelů postupovaly standardizovaně. Úřady si také stejnou agendu vykládají odlišně. Velké kompetence úředníků ve spojení s množstvím regulatorních povinností podnikatelů tak zbytečně vytváří ztížené a nepřehledné podnikatelské prostředí. Konkrétně se to pak týká například nejednotnosti při postupu řešení stejného daňového problému různými finančními úřady.

Stát také dodnes nebyl schopen vytvořit jedno podací místo, které by snížilo administrativní zátěž a zajistilo podnikatelským subjektům více času na podnikání. V současnosti totiž existuje mnoho roztříštěných míst, kam podnikatelé musí podávat různé přihlášky, výkazy a přiznání. Administrativní zátěž by podnikatelům také snížilo, kdyby se elektronické formuláře předvyplňovaly o údaje, kterými stát už disponuje, jde zejména o daňová přiznání a hlášení. 

O debyrokratizaci se hovoří již od doby vlády Václava Klause, aniž by příslušné komise pro podnikatele přinesly nějaký reálný efekt. Je fakt, že Fialova vláda okamžitě zrušila EET, které zvláště živnostníkům ztrpčovalo život, a zvýšila strop pro povinnou registraci DPH z jednoho miliónu na dva. Tím ale výčet končí, pokud nebereme ještě v úvahu paušální daň, která je ale koncipována tak složitě a u níž hrozí mastné pokuty za chyby při jejím výpočtu, že se podnikatelům nevyplatí.

Za normálních okolností se ještě jakžtakž podnikatelé se stání byrokracií vyrovnají. Jenže nejsme v normální době. Ceny energií se utrhly ze řetězu a ohrožují fungování nejenom řady firem, ale celých odvětví průmyslu a služeb. Je fajn, že vláda vyčlenila nakonec 30 miliard na pomoc podnikatelskému sektoru. Do jaké míry to bude stačit, je věc jiná. Co by mu ale pomohlo okamžitě, kdyby vláda řekla do doby, než případné změny projdou legislativním procesem: my od vás nic nechceme a po určitou dobu vás nebudeme s byrokracií, schvalovacími řízeními a kontrolami otravovat. Ušetřené náklady a čas by firmy a živnostníci mohli vynaložit na řešení cen energií, hledání úspor, náhradních podnikatelských aktivit, řešení obchodních vztahů a další skutečně efektivní činnosti. To by ale znamenalo projevit politickou odvahu převzít za takový krok odpovědnost. Odvaha k rázným řešením je ale to, co Fialově vládě zoufale chybí.   

Video placeholde
Tisková konference koalice SPOLU • Lukáš Červený