Ilustrační snímek

Ilustrační snímek Zdroj: Archiv Blesku

Exekuce v ČR
Milostivé léto 2 již v září
VZP eviduje 200 tisic dlužníků.
3
Fotogalerie

Milostivé léto II. dává dlužníkům další šanci zbavit se některých exekucí, přichází ale ve svízelné době

Ve čtvrtek 1. září nezačal jen nový školní rok, ale i druhá vlna akce Milostivé léto. Díky němu se mohou dlužníci – za dodržení předem stanovených pravidel - zbavit některých svých exekucí. Podle všeho má jít o poslední podobnou šanci na dlouhou dobu dopředu, přesto tato „amnestie“ přichází v poněkud nevhodnou dobu. Vzhledem k vysoké inflaci a prudce rostoucím cenám energií, ale i potravin bude řada dlužníků řešit velice vážné dilema: zda se pustit do oddlužení a riskovat, že je po určitou dobu čeká život o chlebu a vodě, a nebo nechat si peníze na úhradu rostoucích potravin a elektřiny a se svojí dluhovou koulí na noze potácet dál.

Je to takový paradox a vlastně i hořká ironie osudu. Když zákonodárci schvalovali termín pro druhou vlnu Milostivého léta, nemohli tušit, v jakých podmínkách se odehraje. Netušili, že v tuto dobu bude inflace jako utržená z řetězu a reálné mzdy budou o deset procent nižší než v loňském roce. Změnit už však najde nic. Ani podmínky, ani dobu trvání celé akce.

Jak vydělat více peněz? Praktické rady najdete zde >>>

Zrekapitulujme stručně základní podmínky. Druhá vlna Milostivého léta se vztahuje pouze na fyzické osoby a na takové exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem loňského roku, tedy před termínem, kdy odstartovala první vlna této oddlužovací akce. Důležitou podmínkou je skutečnost, je věřitelem dlužníka musí být veřejnoprávní subjekt. Za něj je považován stát, kraj či obec a dále pak každý podnik, ve kterém má stát nebo obec majetkovou účast. Dalším omezením je fakt, že příslušný dluh je vymáhaný soudním exekutorem a dotyčný dlužník není v insolvenci. Jinými slovy, že neprochází oddlužením v rámci osobního bankrotu.

Oproti první vlně Milostivého léta, která probíhala od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, došlo tentokrát k několika upřesněním či novinkám. Exekutoři budou mít nově povinnost reagovat do 15 dnů na dotazy dlužníků. Pokud tak neučiní, tak se lhůta tří měsíců, během nichž může dlužník jistinu splatit, protáhne o počet dní, kdy nebyla odpověď doručena. Druhým bodem je fakt, že zákonodárci vyjasnili spornou záležitost u penále, které je nově označeno vždy za příslušenství. A do třetice byla zvýšena odměna exekutorovi ze 750 na 1500 korun (pokud je exekutor plátcem DPH činí tato odměna 1815 korun).

Pro názornost to tedy shrňme: Milostivého léta II se mohou zúčastnit dlužníci, kteří jsou v exekuci u veřejných institucí a tyto exekuce byly vyhlášeny před 28. říjnem loňského roku. Aby exekutor zastavil exekuci, musí mu dlužník do 30. listopadu letošního roku písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu ve smyslu procedury Milostivého léta. A konečně: dlužník není v režimu osobního bankrotu. Když se nyní do této oddlužovací akce přihlásí, zaplatí dlužnou jistinu (nikoliv však již penále) a odměnu exekutorovi a dotyčná exekuce je zahlazena.

Nicméně pozor. Do režimu Milostivého léta se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví. Milostivé léto rovněž není možné uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které vymáhají celníci, finanční správa nebo správa sociálního zabezpečení.

Současné zhoršující ekonomické podmínky řady českých domácností mohou být pro nemálo dlužníků vážnou překážkou pro začlenění do Milostivého léta. Proto už přichází první pomoc z veřejného prostředí. Například magistrát hlavního města Prahy rozhodl, že daruje organizaci Člověk v tísni částku 3 miliony korun. Tyto prostředky budou sloužit k pokrytí jistin pro Pražany, kteří se chtějí zbavit dluhů a měli by problém jednorázově složit danou částku. „Když lidem pomůžeme nyní, tak to pro město bude levnější, než když lidé budou permanentně létat v exekucích,“ řekl jeden z předkladatelů Patrik Nacher. Ten zároveň doufá, že příkladu Prahy budou následovat i další města. „Chtěl bych, aby se o tom co nejvíce mluvilo, chystáme i kampaň v médiích. Jsme připraveni předat naše zkušenosti kolegům z vedení dalších měst nebo krajů,“ dodal Nacher.

Druhá vlna Milostivého léta potrvá do 30. listopadu. Dlužníci tedy mají ještě relativně dost času, aby se rozhodli, že se zapojí. Nicméně pokud tuto šanci nevyužijí, budou mít asi na dlouhou dobu dopředu smůlu, protože uskutečnění Milostivého léta III není na pořadu dne a nejspíš dlouho nebude.