Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022)

Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022) Zdroj: Blesk:Jakub Poláček

Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022)
Hlavní líčení kvůli kauze Čapí hnízdo: Andrej Babiš dorazil k soudu (12.9.2022)
20
Fotogalerie

Co je v obžalobě Andreje Babiše: Vztahy s Agrofertem, zastření vlastnictví a ovládání Čapího hnízda

Během procesu s Andrejem Babišem vám budeme přinášet odborné komentáře právní kanceláře Kučera & Associates, která pro časopis Reflex osvětluje průběh soudního líčení a jeho právní aspekty. V tomto úvodním textu si můžete přečíst shrnutí podstaty obžaloby, které Andrej Babiš a Jana Nagyová čelí.

Státní zástupce obžaloval Janu Nagyovou (dříve Mayerovou) ze spáchání trestného činu dotačního podvodu a trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie, Andreje Babiše pak za poskytnutí pomoci ke spáchání dotačního podvodu. A to tak, že spáchání tohoto trestného činu zosnoval, umožnil a řídil. Oběma hrozí vězení až na deset let.

Dotačního podvodu se dle trestního zákoníku dopustí ten, kdo v žádosti o poskytnutí dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí.

Janě Nagyové je kladeno za vinu to, že v žádosti o dotaci pro společnost Farma Čapí Hnízdo, a. s., (FČH) uvedla nepravdivé informace o tom, že FČH je nezávislým malým a středním podnikem. Dále zamlčela, že FČH fakticky ovládá Andrej Babiš. Díky tomu FČH získala padesátimilionovou dotaci, na kterou by jinak neměla nárok.

Státní zástupce dovodil, aby FČH byla propojená s holdingem Agrofert, ačkoliv se to Andrej Babiš snažil zakrýt.

Z s.r.o. akciovka

FČH byla původně společností s ručením omezeným, která byla 100% vlastněna jinou společností z koncernu Agrofert. FČH by za takové situace nemohla dotaci získat.

Andrej Babiš proto jako vlastník koncernu zajistil, aby se FČH přeměnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Akcionáři jsou totiž na rozdíl od společníků společnosti s ručením omezeným anonymní a neuvádí se v obchodním rejstříku (je-li jich více než jeden). 

Andrej Babiš zároveň zajistil, aby veškeré akcie FČH byly převedeny z koncernové společnosti na tři osoby – dvě zletilé děti Andreje Babiše – Andreje Babiše mladšího a Adrianu Bobekovou, a na tehdejší partnerku (dnes manželku) – Moniku Babišovou. Cena za převod těchto akcií přitom byla uhrazena koncernové společnosti z účtu Andreje Babiše, což nasvědčuje tomu, že se jednalo pouze o převod naoko.

Později bylo 12 z 20 akcií převedeno na bratra Moniky Babišové – Martina Herodese, a to z toho důvodu, aby příbuzní a osoby blízké Andreje Babiše nevlastnili více než polovinu FČH.

Podle státního zástupce neexistoval žádný ekonomický ani hospodářský důvod k přeměně na akciovou společnost, tato změna sloužila pouze jako příprava na zastření vlastnické struktury. Převodem akcií na děti a partnerku Andreje Babiše, později také na Martina Herodese měl být vyvolán dojem, že FČH již s koncernem Agrofert ani Andrejem Babišem nemá nic společného.

To se také Andreji Babišovi podařilo, když na první pohled FČH působila jako zcela nezávislá společnost, kterou vlastní tři nezávislé osoby.

Ovládání Farmy Čapí hnízdo

Státní zástupce však dospěl k závěru, že i přes tento zastírací manévr Andrej Babiš FČH nepřímo ovládal a že FČH byla s koncernem Agrofert propojená.

Akcionáři společnosti totiž byly děti Andreje Babiše a bratr jeho partnerky. Do orgánů společnosti paky byly jmenovány děti Andreje Babiše, bratr jeho partnerky Martin Herodes, spoluobžalovaná Jana Nagyová a další osoby, které figurují na různých pozicích v jiných společnostech koncernu Agrofert.

Andrej Babiš měl proto dle státního zástupce podstatný vliv jak na akcionáře, tak na členy orgánů společnosti a mohl jejich prostřednictvím rozhodovat o řízení a chodu FČH. V takovém případě by FČH spadala do koncernu Agrofert, který rovněž ovládal Andrej Babiš.

Vztahy s koncernem

Skutečnost, že FČH byla propojená s koncernem Agrofert, státní zástupce dovozuje rovněž ze vztahů FČH s jinými koncernovými společnostmi.

Společnost Agrofert, a. s., ručila za splnění úvěru 375 milionů korun, který FČH získala od banky HSBC Bank. Pokud by tak FČH úvěr nesplatila, musel by ho uhradit Agrofert. 

Další ze společností koncernu Agrofert, společnost IMOBA, a. s., dala za tento úvěr do zástavy své pozemky. V případě nesplacení tak mohl být úvěr splacen z prodeje těchto pozemků.

Sama společnost Agrofert poskytla FČH další půjčky ve výši celkem 155 milionů korun.

IMOBA dále zajišťovala projektovou dokumentaci a vydání stavebního povolení pro výstavbu kongresového centra FČH.

Taková míra spolupráce je běžná v rámci koncernu, vůči nezávislé společnosti je však bez odpovídající protihodnoty nemyslitelná.

Co je úkol soudu

Úkolem soudu tak bude především zjistit, zda byla FČH nezávislým malým či středním podnikem, nebo zda byla propojena s koncernem Agrofert a Andrej Babiš ji mohl nepřímo ovládat. 

Dospěje-li soud k závěru, že FČH nebyla malým či středním podnikem, musí ve vztahu k Janě Nagyové zjistit, zda o tom jakožto členka představenstva FČH věděla či nikoliv. Pokud ano, musí soud nepochybně dospět k závěru, že skutečně trestný čin spáchala.

Ve vztahu k Andreji Babišovi musí soud zjistit, zda jednání Jany Nagyové řídil a za jakým účelem nechal změnit FČH na akciovou společnost a převést akcie na své děti a partnerku. Dospěje-li k závěru, že Andrej Babiš se cíleně snažil obejít podmínky dotace, musí rovněž dospět k závěru, že Andrej Babiš ke spáchání trestného činu Jany Nagyové napomáhal.

Autor je advokátem kanceláře Kučera & Associates