Ilustrační kresba

Ilustrační kresba Zdroj: Ivan Steiger

Marek Stoniš: Když rostou potíže

Palác kultury, Praha. 10. září 1989. Tajná porada ekonomických pověřenců Rady vzájemné hospo­dářské pomoci (RVHP).

Slovo si bere zástupce Sovětského svazu, který reprezentuje největší trh RVHP, soudruh Kotěnočkin:

Kotěnočkin: „Soudruzi, v roce 1987 náš soudruh Gorbačov vyhlásil perestrojku socialistického trhu. A výsledky? Životní úroveň je horší než před ní, přestože perestrojka měla do našich životů vnést blahobyt. Do tří let jsme měli dostihnout prohnilý Západ a do sedmi imperialistickou ekonomiku USA. Jak mi vysvětlíte, že se to neděje!?“

Slovo si bere hostitel, soudruh Novák: „Já vím, že tím asi narážíte na zpožděné dodávky našich automobilů do Maďarska, Polska, Bulharska, Rumunska, NDR i Sovětského svazu, ale je třeba si přiznat, že váznou dodavatelsko-odběratelské vztahy. My nedostali od soudruhů z NDR dostatek gumy na výrobu stěračů. I u nás jsou kvůli nedostatku gumy pořadníky na auta.“

Do diskuse vstupuje Maďar, soudruh Guylani: „Szar ez az egész egyesület!“ (Tlumočník z maďarštiny se večer před zasedáním u Pinkasů tak ožral, že přišel o řeč.)

Bulhar Tudorov: „Tady, v zakládajících smlouvách RVHP, se píše, když v nějaké zemi bude něco chybět, země, kde to nebude, se s ní rozdělí. Dodejte do Bulharska auta!“

Polák Latowski: „Soudruzi, nalejme si čisté vodky: Tři roky po zahájení perestrojky je třeba konstatovat, že chybí všude všechno. My nemáme co jíst!“

Kotěnočkin mlátí do stolu: „Ale za to nemůže perestrojka, za to můžete vy, protože perestrojku nedodržujete!“

Novák mává šanonem: „Ano, já tady mám zprávu z odborného ekonomického ústavu, že nejde o potíže perestrojky, ale potíže růstu perestrojky. Rozumíte tomu rozdílu?“ (Vlažný potlesk v sále.)

O slovo se hlásí východní Němec, soudruh Schmiedmayer: „Soudruzi, mám potvrzení, že gum do stěračů jsme Československu dodali dostatek! Češi lžou! Naopak, oni nám nedodali silon, a nám vázne výroba záclon! Jsme za plánem!“

Kotěnočkin: „Soudruzi z NDR by si spíše měli hlídat, aby před perestrojkou neutíkali jejich občané do západního Německa. (Neklid v sále.) Ale útěky před perestrojkou nejsou předmětem našeho jednání, ty vyřešíme na velení Varšavské smlouvy příští týden. Vraťme se k potížím růstu.“

Rumun Popescu: „My perestrojku podporujeme. Ale došly nám peníze. Můžete nám nějaké poslat?“

Kotěnočkin. „Ano, včera z moskevské tiskárny cenin vyrazily do Bukurešti tři vlaky převoditelných rublů. Tiskneme jako diví.“

Popescu: „Posledně jsme zkusili za převoditelné rubly koupit obilí v Kanadě a smáli se nám tři dny v kuse.“

Kotěnočkin: „Západ je prohnilý, a proto nechce naši tvrdou měnu. Zkuste koupit obilí v Afghánistánu.“

Ticho v sále.

Novák: „Bulhaři nám dluží za uhlí, železo, ocel a pivo sedm miliard dolarů.“

Tudorov: „Nic nedlužíme. A ta částka taky nesedí!“

Schmiedmayer vytahuje pistoli: „Tady někdo řekl slovo dolar?!“

Guylani: „Perestrojka? Ez az egész asszociáció haszontalan. Jön a felkelés, leromboljuk a kommunizmust, és a világot Isten és Magyarország uralja. ­Emlékezz Orbán névre. Akkor is meg fogsz lepődni. Elmegyek, ennek semmi értelme!“

Guylani odchází ze sálu. Doprovází jej hluk a křik. Dochází k blikání zářivek a nakonec jejich celkovému zhasnutí v sále.