Scénář možného útoku na Ukrajinu.

Scénář možného útoku na Ukrajinu. Zdroj: Reuters, abl

Otevřený dopis ústavním činitelům: Ruské požadavky ve věci Ukrajiny a NATO jsou nepřijatelné

Winston Churchill měl kdysi heslo: ve válce rozhodnost, v porážce vzdor, ve vítězství velkomyslnost, v míru dobrá vůle. Rusové před třiceti lety prohráli studenou válku. A čím dál víc (podobně jako kdysi Němci po té první) dávají najevo vzdor. Je to snad lidské, ale velmi těžko pochopitelné pro někoho, na kom se podobný vzdor vyřádil v roce 1938. Čas velkorysosti a dobré vůle předpokládá, že poražený reflektuje svou porážku. Naopak dobré vůli ve chvíli, kdy člověk ještě vůbec nic nevyhrál, a navíc má plná kaťata, se říká appeasement.

Dnes klade ruské vedení Američanům a NATO drzé požadavky, pokud jde o střední a východní Evropu a vztah k Ukrajině. V leckom na Západě i u nás to může budit touhu po appeasementu. Proto jsme se s přáteli z Klubu na obranu demokracie obrátili na ty české ústavní činitele, jimž důvěřujeme, s následujícím dopisem. Kdo s ním souhlasíte, připojte se, prosím!

 

Ruské požadavky ve věci Ukrajiny a NATO jsou nepřijatelné

Dopis Klubu na obranu demokracie předsedovi vlády ČR Petru Fialovi, ministru zahraničí ČR Janu Lipavskému, předsedkyni PS PČR Markétě Pekarové Adamové a předsedovi Senátu PČR Miloši Vystrčilovi:

Spojené státy obdržely od Ruské federace odpověď na své návrhy o vyjednávání ve věci bezpečnostní situace kolem Ukrajiny a v Evropě. Ruská federace podle toho, co z odpovědi citují ruské agentury, požaduje záruky, že Ukrajině nebude umožněn vstup do NATO. Dále žádá mimo jiné, aby Západ zastavil dodávky zbraní na Ukrajinu a stáhl odtud veškeré poradce a instruktory. Členské státy NATO se nemají účastnit jakýchkoli společných armádních cvičení s ukrajinskými ozbrojenými silami. A Rusko trvá na stažení všech amerických ozbrojených sil a zbraňových systémů ze střední a východní Evropy, jihovýchodní Evropy a pobaltských zemí. Pokud nedostane závazné záruky, přistoupí mj. k „opatřením vojensko-technického charakteru“.

Podmínky této povahy se pokládají poraženým státům po kapitulaci. Česká republika se po roce 1989 vymanila z mocenského područí Sovětského svazu a získala suverenitu a demokracii. Jako plnoprávný člen NATO by měla ty podmínky pokládat jak pro NATO, tak pro sebe za nepřijatelné. A prosazovat jejich rozhodné odmítnutí.

Žádáme Vás jako demokraticky zvolené vysoké ústavní činitele naší země, abyste podobné požadavky odmítli a přesvědčili naše spojence, že mají učinit totéž. Máte naši důvěru a budeme Vás v této věci podporovat.

Prosíme občany, aby se k našemu dopisu připojili. Učinit tak můžete zde

V Praze, 20. února 2022

Za Klub na obranu demokracie

Členové výboru: Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:

Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Václav Kříž, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jiří Plieštik, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Miroslava Šefčíková, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Karel Štindl, Alena Štindlová, Jan Tichý, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima