Demonstrace na podporu Palestinců v Londýně

Demonstrace na podporu Palestinců v Londýně Zdroj: Reuters

Detail transparentu s nápisem „konec okupace“ a mapkou území státu Izrael zakrytého palestinskou vlajkou. Fotografie na facebookovém profilu Zewlakk
Demonstrace na podporu Palestiny v Praze.
Demonstrace na podporu Palestiny v Praze.
Demonstrace na podporu Palestiny v Praze.
28
Fotogalerie

Muslimové jsou učeni nenávidět židy. Antisemitismus živený levicovými aktivisty zachvátil Evropu

Nedávné nejnovější kolo střetu mezi Palestinci a Státem Izrael se opět přelilo formou demonstrací a protižidovské nenávisti i do Evropy. Po celém kontinentu probíhaly demonstrace proti Státu Izrael a na některých z nich došlo k násilí a projevům nenávisti namířeným nejen proti Izraelcům, ale i proti Židům. Měly být napadeny i synagogy a nenávist je dále přiživována a podněcována i některými muslimskými duchovními v televizích a na internetu. 

Evropskými médii například proběhla zpráva o skupině podporovatelů Palestinců, kteří projeli částí Londýna a provolávali výzvy k znásilňování a vraždění Židů. Někteří z těchto podporovatelů již byli britskou policií zadrženi a jsou vyšetřováni kvůli projevům nenávisti.

Na celou tuto událost upozornil zveřejněním videa propalestinských demonstrantů na svém twitterovém účtu uživatel Andy Ngô, který také před několika dny zveřejnil další video ukazující skupinu londýnských muslimů řvoucích pokřik Alláhu akbar (Alláh je největší) a mezi nimi stojící dítě mávající černou vlajkou s arabskou kaligrafií; tato vlajka je často symbolem různých teroristických muslimských skupin.

Židovský novinář Jake Wallis Simons naopak na svém twitterovem účtu zveřejnil ukázku videa s názorem jednoho z demonstrujících britských muslimů, který otevřeně hovoří o povinnosti svaté války muslimů proti židům. Tento muslimský aktivista na videu doslovně říká:

„Důvod, proč jsme tady, je ten, že jsme muslimové. Ti bratři v Palestině jsou naši bratři, jsou naše krev. Naše válka je jedna, náš vedoucí je jeden, naše duše je jedna. Řešení? Velmi jednoduché. Džihád na stezce Alláhově. Máme armádu, máme tanky, máme vojáky. Na co čekáme? Pokračuje to k muslimské armádě. Na co čekáte? Džihád je tvoje odpovědnost… Ta sionská jednotka – jak se opovažují? Jak se opovažují? My muslimové na západě jsme s vámi. Proveďte džihád na stezce Alláhově. Odstraňte sionisty. K čemu máte armádu a tanky? Odstraňte je. (…) Uvidíte naši odpověď velmi brzy. Velmi brzy uvidíte. Když odstraníme ty diktátory (…) A vy, sionská jednotka, už víc nebudete. My se nebojíme nikoho než Alláha – Spojených národů, britské vlády. Jsou nám úplně fuk. Bojíme se jen Alláha. Džihád!“

Takto hovoří do kamery muslimský demonstrant. V pozadí za ním se ozývají souhlasné arabské a islamistické pokřiky, vlají vlajky Palestiny a je možné zahlédnout vlající vlajku s muslimským nápisem vyznání víry tzv. Šahadou (není boha kromě Alláha a Muhammad je posel Alláha), která je na černém pozadí a je často užívána jako symbol islamistických teroristických organizací.

Nenávist a útoky na Židy ovšem nejsou pouze záležitostí Velké Británie. Takovým Německem se také prohnala v uplynulých týdnech smršť demonstrací a projevů nenávisti vůči Židům. A nešlo pouze o demonstrace a verbální projevy nenávisti a antisemitismu. Mělo dojít i k několika útokům na synagogy, například v Bonnu. Naopak v Düsseldorfu stoupenci Palestinců již nemohli napadnout synagogu, zničili ji totiž nacisté v roce 1938, a tak se aspoň snažili zhanobit pomník připomínající jak místo, kde synagoga stála, tak i oběti holocaustu. Většina z těchto útočníků a pachatelů nenávisti má muslimskou identitu a hrdě se k ní hlásí.

Tito evropští muslimové jsou motivováni mnohými duchovními, kteří pronášejí své nenávistné projevy nejen v televizích, ale i na internetu. Například kuvajtský islámský učenec Tareq Al-Suwaidan nedávno v satelitním vysílání panislámské televize al-Džazíry hovořil takto:

„Neměli bychom nechat poražence zničit naději (mladých lidí) přijmout existenci (izraelského) nepřítele a vzdát se své země a své věci a přenechat je nepříteli. Držte hubu a nechte mudžahedíny dělat svou práci. Dnes jsme viděli, že některé z poraženeckých zemí zaslaly soustrast sionistům za lidi, kteří zemřeli (v panice v Meronu), ale neposlali žádnou soustrast mučedníkům brigád Al-Kásam Hamásu. Jaký to zločin? Co je to za poraženectví?“ … „Proč nemyslíte na osud, který určil Alláh: ‚Soudný den nepřijde dříve, než bude dobyt Konstantinopol a Řím.‘ Společníci Proroka byli o tom zcela přesvědčeni. Dokážete si představit, že Prorok Mohamed řekl, že utlačovaní dobudou celý svět? Všimněte si, jaké přesvědčení měli Prorokovi společníci. Co řekl společník, který to slyšel? Řekl: ‚Ó, posle Alláha, které ze dvou měst bude dobyto jako první?‘ Byli přesvědčeni, že se tak stane, a chtěli jen znát pořadí měst. Prorok Mohamed odpověděl: ‚Nejprve bude dobyt Konstantinopol.‘ Konstantinopol, tedy je Istanbul, již byl dobyt. Muslimové znovu ovládnou svět. To je osud Alláha. Soustřeďte se tedy na naději, ne na odevzdání.“

Tento projev byl zaznamenán a zveřejněn s anglickým překladem v monitoringu muslimských médií izraelskou nevládní organizací MEMRI (Middle East Media Research Institute). Právě mnozí muslimští duchovní představitelé patří mezi největší podněcovatele nenávisti nejen vůči Státu Izrael, ale i vůči Židům a Evropě jako takovým. A nejde přitom jen o solitéry. Například projevy nenávisti jsou hlásány i z egyptské univerzity al-Azhar, která je mnohdy označována za jedno z nejvýznačnějších muslimských duchovních center dnešní doby.

Například během pátečního kázání na univerzitě al-Azhar pronesl kazatel a duchovní Ahmed Omar Hashem tato slova: „Modlíme se k jednomu a jedinému Bohu, aby nám prokázal svou mocnou podporu, a potom Alláh naplní proroctví ohlašované prorokem Mohamedem. Prorok Mohamed řekl: ‚Soudný den přijde až tehdy, když budete bojovat proti Židům a (každý) Žid, který se schová za kameny nebo stromy a kameny nebo stromy, řeknou: ‚Ó služebníku Alláha, ó muslimové, za mnou je Žid, pojď a zabij ho.‘ ‚Ó služebníku Alláha‘ znamená, až se staneme úplnými Alláhovými služebníky – a ‚ó muslimové‘ znamená, až zdokonalíme náš skutečný islám – tehdy se pro nás toto proroctví naplní.“

A mezi Palestinci nenávist k Židům podněcují také mnozí muslimští duchovní. Například muslimský palestinský duchovní Mraweh Nassar v televizi hlásá: „Lidstvo nebude prospívat, dokud nebude (židovský) národ zničen, a to je přesně to, co prorokoval islám: ‚Budete bojovat proti Židům a budete je zabíjet a stromy a skály budou říkat: Ó, muslime, ó služebníku Alláha, za mnou je Žid, přijď a zabij ho,‘ neřekne to jen strom Gharqad, protože to je strom Židů.“ I stromy a skály cítí vůči těmto lidem odpor. Podporují však všichni Židé drancující sionistickou jednotku?“ Takže když říkám „Židé“, myslím tím ty, kteří jsou v Palestině. Mezi všemi (Židy) žijícími v Palestině není jediný spravedlivý člověk.“

Příslovečně svou troškou do mlýna přispěla i mezi evropskými muslimy vlivná Mezinárodní unie muslimských učenců (sponzorována například Tureckem, Katarem a mající vazby na hnutí Muslimské bratrstvo), která je v některých (i muslimských) zemích na seznamu teroristických organizací a jejíž představitel Jusuf al-Qaradawi má zákaz vstupu do některých západních zemí, a tak svou nenávist šíří aspoň skrze internet a knihy. Tato organizace na svých webových stránkách zveřejnila stejné kázání jako to, které přednesl v televizi Mraweh Nassar.

Podobných nenávistných projevů z úst muslimských duchovních, včetně těch docela vlivných, je na internetu k dohledání spousta. Protože v islámu neexistuje centrální autorita (tak jako existuje v katolickém křesťanství), mohou si různí muslimští duchovní hlásat, co chtějí, a je jen na samotných věřících, jestli jejich tvrzení budou akceptovat nebo ne. Aktuální vyhrocení násilí mezi Palestinci a Státem Izrael ukázal opět na palčivý problém antisemitismu a nenávisti.

Je děsivé, že prakticky poprvé po roce 1945, po porážce antisemitského nacistického Německa se v Evropě opět musí zavádět ochrana synagog a Židé se bojí dát veřejně najevo svou náboženskou příslušnost, aby nebyli lynčováni, a to nejen muslimy, ale i levicovými propalestinskými aktivisty.

Dnes v Evropě nehrozí nacismus či tradiční evropský antisemitismus, ale hrozí určité pojetí islámu, a to nejen v politické, ale i náboženské oblasti, které hlásá nenávist vůči nemuslimům a hlavně židům. A je to podpořeno antisemitským levicovým aktivismem. Otázkou je, jestli se najdou muslimští duchovní, kteří se pokusí tomuto šíření nenávisti mezi evropskými muslimy čelit, a jestli je většina evropských muslimů poslechne.

Video placeholde
Stropnický z Tel Avivu o izraelském konfliktu a životě pod palbou raket • Pavlína Horáková