Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO, vlevo) a bývalý prezident Václav Klaus

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO, vlevo) a bývalý prezident Václav Klaus Zdroj: ČTK / Deml Ondřej a Krumphanzl Michal

Václav Klaus: Ministře Blatný, nešířím dezinformace, dezinformací par excellence je váš PES

Ministerstvo zdravotnictví před časem zařadilo na svém oficiálním webu exprezidenta Václava Klause mezi dezinformátory, pokud jde o některé jeho postoje ke koronavirové pandemii. Klaus to rázně popírá a 5. ledna zaslal ministrovi Janu Blatnému dopis, kde podrobně tvrzení ministerstva rozcupoval. Zde je celý text Klausova dopisu:

Vážený pane ministře,

děkuji za Váš dopis, kterým odpovídáte na můj protest proti tomu, že mne oficiální stránky Vašeho úřadu zařazují mezi autory výroků, které slouží k podpoře „dezinformací a konspiračních teorií“. Žádal jsem, aby bylo toto tvrzení ze stránek Ministerstva zdravotnictví odstraněno.

Odstraněno nebylo. Došlo pouze k velmi neseriózní změně nadpisu této části stránek Vašeho ministerstva. V původní verzi, na kterou jsem reagoval, bylo jejím nadpisem „Známé osobnosti často propagují dezinformace“ (s tím, že za tyto osobnosti jste označovali epidemiologa prof. Berana a mne). V nové verzi se po mém protestu objevil nadpis „Výroky známých osobností jsou zneužívány pro propagaci dezinformací“. Nejdříve jsem tedy dezinformace „propagoval“, později byly mé výroky „zneužívány“. Obojí je nesmysl. Mimo jiné není nijak argumentováno, kdo, kdy, jak a které mé výroky eventuálně zneužíval. Tuto metodu zbavení se sporu považuji od Vašeho ministerstva za zcela neseriózní.

To je však menší problém. Zásadně odmítám a za nepřijatelné považuji používání účelové slova dezinformace. Nic jako dezinformace neexistuje. To je pouze módní pojem naší a evropské současnosti. Ve skutečnosti jde o legitimní, jakkoli protichůdné či odůvodněné názory a postoje lidí, odrážející přirozeně vznikající odlišné úhly pohledu.

Slovo dezinformace je výrok užitečný pro totalitní společnost, v níž existuje jen jedna povolená pravda a všechno další je dezinformací, jejíž formulování a rozšiřování je namířeno proti základům této totalitní společnosti. Slovo dezinformace proto nemůže být součástí debaty o pravdě a nepravdě. Samo o sobě nemá smysl. Jeho užívání v našem dnešním kontextu je v podstatě akceptací konspiračních (či spikleneckých) teorií, které sugerují veřejnosti, že je obětí organizované dezinformační kampaně.

Nemohu v žádném případě souhlasit ani s Vaší tezí, že Vám „jistě dávám za pravdu, že se v mediálním světě šíří množství nepravdivých informací spojených s onemocněním Covid-19“. Nikoli, v tomto Vám za pravdu nedávám. Existují „pouze“ různé názory na covidovou epidemii a její řešení. Kritériem pravdy není v tomto ohledu názor Ministerstva zdravotnictví, a už vůbec ne agentury Semantic, která z Vašeho pověření (a za peníze daňových poplatníků) zcela voluntaristicky vyhodnocuje veřejně vyslovované názory. Tento specifický „outsourcing“ odpovědnosti Vašeho ministerstva by měl být právně posouzen vládou či parlamentem. Není náhodou, že najednou nemluvíte o osobách, osobnostech či odbornících, ale o „dezinformačních webech“ jako o nesporně existující věci. My, občané České republiky, definici a charakteristické rysy dezinformačních webů neznáme. Toto adjektivum je svévolně používaným nástrojem diskreditace názorů, které se liší od názorů oficiálního mainstreamu.

Usmívám se, že – jak píšete – „nebylo záměrem Vás nějak poškodit“. Daleko více než mne poškozují postoje agentury Semantic (či Centra proti terorismu a hybridním hrozbám) klima a atmosféru života v České republice. Nedělejte ze mne oběť dezinformačních webů, těmi já jsem nijak poškozen nebyl. Zajímavé je, že bez jakékoli citace říkáte, že byl můj „výrok využíván k podpoře šíření nepravdivých informací“. Který můj výrok?

Dezinformace (či spíše manipulaci lidí) bych hledal někde jinde. Vážený pane ministře, nevěřím Vám, když píšete, že „cílem nás všech je, abychom se co nejdříve vrátili zpět do běžného života“. A že jsou k tomu nezbytné „pravdivé informace“. Kdyby to byla pravda, nemohl by Váš úřad zakládat svou proticovidovou politiku na systému PES, který svou absurdní konstrukcí s pravdivostí informací nic společného nemá. PES je dezinformací par excellence.

Mám strach, že Vaše ministerstvo dostatečně neregistruje kritická stanoviska k systému PES. Nemám k dispozici všechny vážné kritiky tohoto systému, zasílám Vám proto alespoň výčet těch, které považuji za závažné:

Klaus, V., Nestrašte nás PSEM, iDNES.cz, 8. 12. 2020 (i www.klaus.cz);

Karel, T. a kol., Nevhodná interpretace a použití indexu rizika v systému PES způsobí dlouhodobé a závažné ekonomické dopady, Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha, www.mode.vse.cz, 6. 12. 2020;

Ševčík, M. a kol., PES ničí životy statisícům zdravých spoluobčanů a nemocným nepomáhá, Národohospodářská fakulta VŠE Praha, Parlamentní listy, 24. 12. 2020;

Beran, J., Co mají společného Alleeho efekt, efektivní altruizmus, PES a MESS?, publikováno pod názvem „Epidemie bez epidemiologů“, Mladá fronta DNES, 2. 1. 2021.

Ve čtvrtém z těchto textů si mohli čtenáři přečíst i to, že systém PES formulovalo „široké portfolio odborníků“, z nichž „nikdo nemá lékařské vzdělání a nikdy se nezabýval infekčními nemocemi“. Je to dezinformace? Nebo je to náhodou pravda?

Musím Vám, vážený pane ministře, v závěru svého psaní jednoznačně říci, že Vaše závěrečná věta: „Pevně věřím, že jsem Vám tímto poskytl dostatečné vysvětlení“ pro mne přesvědčivá není.                 

Se srdečným pozdravem a s nadějí, že nad námi „dezinformace“ nezvítězí,

Václav Klaus