nahoru

Neměl jednat na vlastní pěst. Muslimské organizace se od terorismu distancují tak nějak po svém

Lukáš Lhoťan 9. listopadu 2020 • 12:00
Muneeb Hassan Alrawi
Muneeb Hassan Alrawi
• foto: 
profimedia.cz

Teroristický útok v Nice a následný další teroristický útok ve Vídni prakticky zastínily brutální vraždu francouzského učitele Samuela Patyho, který byl zavražděn z pomsty za to, že učil své studenty o svobodě slova a ukázal jim karikatury islámského proroka Mohameda. Po této brutální vraždě se opět ozvali mnozí představitelé evropských muslimů, včetně těch českých, kteří vraždu odsoudili.

Zároveň v jejich odsouzení bylo ale cítit hořkou pachuť, když různými slovy řekli, že kdyby učitel Paty neučil o svobodě slova, tedy i o právu na kritiku či karikování islámu, pak by ho nikdo nezabil. Pomyslnou korunu všemu nasadili někteří muslimští duchovní, kteří řekli, že zabít toho, jenž uráží islámského proroka Mohameda, je v pořádku podle islámského práva šaría.

Po přečtení prohlášení jediné muslimské náboženské organizace uznané českým státem – Ústředí muslimských obcí v České republice – mi vytanulo na mysli, zda by pro české muslimy nebylo lepší, pokud by namísto vydávání takovýchto prohlášení u podobných situací raději mlčeli. Obsah právě tohoto prohlášení totiž může jen posílit odpůrce islámu, neboť potvrzuje nekompatibilitu islámu s českou (a také evropskou) společností. Když totiž v onom prohlášení čtu tvrzení, že „žádný muslim nemá právo brát do svých rukou realizaci islámských či jiných předpisů, jejichž výkon náleží výhradně legitimní soudní a exekutivní moci“, pak se vysloveně divím, proč se čeští muslimové tak otevřeně přihlásili k tomu, že by zabití člověka kvůli urážení či karikování zakladatele islámu mohlo být v souladu s islámem. Proč takto otevřeně říkají, že věří v politický islám?

„Je to prosté, milý Watsone!“ chtělo by se zvolat. Byť je totiž dnes v Evropě mnoho muslimů a muslimských organizací, které říkají, že jsou proti násilí a odsuzují zabíjení lidí, kteří se měli nějakým způsobem údajně dopustit urážky islámu, ortodoxní islámské právo je v tomto směru již zhruba 1400 let nekompromisní. Prakticky od počátečních dob je v ortodoxním islámském právu vyžadováno, aby byl v islámském státě člověk, jenž urazil zakladatele islámu Mohameda, potrestán smrtí. Někteří muslimští právníci dokonce schvalují právo vykonat zabití takovéhoto člověka i bez proběhnutí soudu. Stačí svědectví muslimů, že se takového činu dopustil, a proto ho zabili.

Ovšem i další část prohlášení Ústředí muslimských obcí v České republice je dost kontroverzní. Píše se zde, že: „(...) rezolutně odmítáme urážky a hanobení posvátných hodnot islámu, které Prorok, mír a požehnání s ním zosobňuje. Požadujeme zastavit jejich šíření.“ Čeští muslimové tedy diktují naší společnosti, co smíme a nesmíme dělat? I tak se to dá pochopit. Karikování a kritika náboženství, včetně islámu, byla v české společnosti přítomna dávno předtím, než vzniklo Ústředí muslimských obcí. Naprostá většina dnešních českých muslimů se přistěhovala do Československa a nástupnické České republiky a dobrovolně přijala skutečnost, že bude žít ve společnosti, kde je legální a legitimní kritizovat náboženství a karikovat ho, islám nevyjímaje. Najednou po několika desetiletích života zde (například v případě předsedy Ústředí muslimských obcí Alrawiho, který je podepsán pod prohlášením) začínají usilovat o změnu naší společnosti a našich zákonů?

Čeští muslimové hlásící se k prohlášení Ústředí muslimských obcí požadují právo na „ochranu“ před satirou na adresu Mohameda, tedy zřejmě i trestání těch, kteří podle nich nějak urazili islám a jeho proroka. Vždyť tímto chováním muslimové jen potvrzují tvrzení odpůrců islámu, že nejen nechtějí respektovat naši evropskou společnost, ale chtějí ji postupně změnit do podoby podle svých představ. Dá se tak říct, že nejlepší reklamou pro pravdivost tvrzení českých odpůrců islámu je vlastně právě přístup Ústředí muslimských obcí v České republice.

Z prohlášení Ústředí muslimských obcí v České republice mám zkrátka dost divný pocit. Ovšem podobný pocit mám i z postojů mnoha představitelů jiných, nejen evropských muslimských organizací, kteří se k vraždě Samuela Patyho vyjádřili. Mnohdy jsou to nejen představitelé muslimů, ale i znalci muslimské teologie a islámského práva. Pro příklad uvedu dva názory muslimských teologů uznávaných mnoha muslimy, které byly zaznamenány prostřednictvím projektu izraelské neziskové organizace MEMRI (Middle East Media Research Institute), díky které tak mají i lidé neznalí arabštiny (ale i jiných muslimských jazyků) možnost si poslechnout, co se vlastně mezi muslimy říká a šíří skrze různá média a sociální sítě.

Například muslimský palestinský duchovní šejk Issam Amira v pro muslimy třetí nejposvátnější mešitě al-Aqsa v Jeruzalémě během své přednášky kázal, že: „Islám nemá vůbec nic společného s pojmem „terorismus“ s výjimkou terorizování nepřátel. (Korán) říká:

„Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit a z oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Alláha i své a jiné mimo ty, které ještě neznáte, ale které Alláh zná. Terorismus je tedy důvod pro vojenskou přípravu. Jinými slovy, ospravedlňuje vojenské přípravy. Jde o to, co lidé nazývají terorismus. Když muslim čečenského původu popravil nevěřícího, který pomlouval proroka Mohameda, lidé to nazývali terorismus. Pro něj a všechny muslimy je velká čest, že takový mladý muž bránil proroka Mohameda. Je jako ostatní muži a ženy, kteří v průběhu celé historie bránili proroka Mohameda, jeho svatost a čest. Všechny tyto pojmy budou zrekonstruovány, jakmile bude nejvyšší slovo Alláha vládnout nad slovem nevěřících.“ (Přednáška byla zveřejněna na kanálu Al-Aqsa Call na YouTube 29. října 2020.)

Druhým názorem je názor šejcha Aliho al Jousufa z Mezinárodní unie muslimských učenců, což je mezinárodní organizace s velký vlivem na evropské muslimy (některé náboženské edikty duchovních této organizace propaguje na svém webu Islamweb.cz i Islámská nadace v Brně). Tento šejch mimo jiné řekl, že: „Jak jsem vám řekl, kdyby se prokázalo, že osoba, která to učinila (tj. vraždu Samuela Patyho), je čečenský muslim a učinil tak z hněvu, že byla napadena čest proroka Mohameda, a kdyby to skutečně byl muslim, který tak učinil na obranu islámského práva, pak necháme Alláha, aby byl jeho soudcem. Nikdy bychom nemohli říci, že spáchal závažný zločin nebo něco, za co by měl být potrestán podle islámského práva, protože jeho jediné provinění spočívá v tom, že rozsudek provedl sám, a podle našeho islámského práva by měl trest vykonat islámský stát. Možná vykonal trest nařízený islámskou judikaturou, ale trest nesmí vykonat žádný člověk (jako jednotlivec). Necháváme proto Alláha, aby byl jeho soudcem. Musíme se zaměřit na důvod, který ho přiměl k tomu, co udělal. Důvodem je, že tento učitel dějepisu, tento Samuel, začal učit, jak nenávidět proroka Mohameda. To přimělo tohoto člověka udělat, co udělal.“ (Rozhovor na tureckém 9 TV kanálu z 18. října 2020.)

Na těchto dvou příkladech vidíte, že muslimští teologové, tedy ne nějací prostí pasáčci ovcí, ale znalci islámu říkají, že zabít toho, jenž měl urážet zakladatele islámu Mohameda, je v souladu s islámem. Špatné je podle nich pouze to, že onen čin zabití neměl vykonat jednotlivec, ale měl by být vykonán skrze exekutivní moc islámského státu, protože je to podle islámského práva. Dokonce by vlastně ani vrah Samuela Patyho neměl být souzen za to, že zavraždil údajného kritika Mohameda, ale měl by maximálně být odsouzen za to, že vykonal to, co má vykonávat islámský soud. Může se pak někdo divit, že mnozí lidé mají strach z toho, že takovýto výklad islámu převládne v rozrůstající se komunitě evropských muslimů?

Naštěstí jsou v Evropě i muslimští duchovní, kteří takovýto výklad islámu nesdílí, například francouzský muslimský duchovní Hassen Chalghoumi, který otevřeně hovoří o nutnosti sekularizovat společnost a bojovat proti politickému pojetí islámu. Je ale velkou otázkou, nakolik se takovýmto muslimským duchovním podaří přesvědčit o své verzi islámu evropské muslimy. Bohužel, v České republice o žádném takovém českém muslimském duchovním zatím nevím. 

Diskuse ke článku