Ondřej Dostál - ilustrační snímek

Ondřej Dostál - ilustrační snímek Zdroj: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia

Opravdový právní stát není holubník! Ovčáček plete hrušky s jablky

Právní stát funguje! Ani v čase koronaviru nesmí právo spát, ač se to mnohým, včetně Hradu nelíbí. Ale pěkně popořadě. Městský soud Praha dnes 23. 4. 2020 zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Dle předmětného rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona, ale „jen“ ministerstvo zdravotnictví. Soudní senát (nikoliv samosoudce) vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná. V čemž mu jako právní komentátor dávám za pravdu.

Jako právník musím vyvrátit hoax, že tento rozsudek je nepravomocný. Naopak, rozhodnutí je pravomocné, jelikož se rozhodovalo ve správním soudnictví, které je jednoinstanční, rozhodoval zde Městský soud Praha de facto v pozici krajského správního soudu. Samozřejmě je zde možnost podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta ovšem nemá odkladný účinek (respektive ho má dle soudního řádu správního zcela výjimečně).

Mimo jiné vítám, že se nebojácný právník Ondřej Dostál obrátil rovnou na soud a zmatečně nezatěžoval s touto záležitostí Kancelář veřejného ochránce práv, který stejně nemá žádnou rozhodovací kompetenci. Asi si ještě vzpomínáme na pseudo kauzu „účast otců u porodů“.

Stát nerovná se Babiš ani Vojtěch

Nejsme zde v právním periodiku, tak se nemůžeme detailněji věnovat celé kauze, která je složitá i pro právníky a jistě se k ní v budoucnu vrátí řada bakalářských a diplomových prací na právnických fakultách, nicméně chci zde vypíchnout to hlavní.

Zjednodušeně řečeno: Jádrem bylo, že ministerstvo zdravotnictví přijalo protikoronavirová opatření v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, který neobsahuje na rozdíl od krizového zákona ustanovení o náhradě škody. Dnes pražský soud určil, že jsou zmíněná opatření neplatná. Pokud by je chtěla vláda realizovat znovu, musela by už postupovat podle krizového zákona.

Městský soud podle předsedy senátu Štěpána Výborného rozhodl při plném vědomí současné situace a její obtížnosti. Akcentoval, že nechce zlehčovat hrozby, které z nastalé zdravotní pandemie plynou, že soud respektuje vyhlášený nouzový stav.

Jako demokratický moravský liberální právník mám, stejně jako pražský soud za to, že zrušená opatření jsou zásadním zásahem do základních práv svobody pohybu a podnikání, že je nutné, aby byly vyhlašovány důsledně v souladu s danými pravidly.

Právní stát není fráze z učebnic

Právní stát funguje a vyslal za pomoci nezávislé moci soudní jasný signál, že i mocný stát může být klepnut přes prsty. A to je dobře.

Na závěr musím odmítnout zmatečná slova prezidentského mluvčího Ovčáčka: Soud na sebe bere veškerou odpovědnost za dopady svého rozhodnutí. Ať už jde o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak na hospodářství celé republiky (zdroj ČTK). Hradní mluvčí se patrně snaží vyvolat dojem, že soudní rozhodnutí zabije či zmrzačí nějaké lidi. To je nesmysl, soud se pouze a jen snaží udělat pořádek a ochránit občany před právní svévolí. A to není dnes málo.

Sečteno: pokud má něco dle zákona dělat orgán A (zde vláda), tak to nemůže činit orgán B (ministerstvo zdravotnictví), soudy si musí stát za svým, i kdyby Ovčáčkové prskali „ostošest“!

Autor je právník a VŠ pedagog


Kdy může skončit karanténa? Byla vládní omezení přehnaná? Jak se může pandemie dál vyvíjet? Přečtete si v novém tištěném Reflexu velký rozhovor s profesorem Pavlem Kolářem a imunologem Jaroslavem Svobodou >>>

Reflex 17/2020Reflex 17/2020|Archív