nahoru

Protidrogová politika: „Feťáky bych nahnal do dolů,“ říká opilec

Jiří X. Doležal30. září 2010 • 14:54
urban
urban
• foto: 
archiv JXD

Nové trendy v protidrogové politice obcí i státu, informace od zahraničních specialistů, ale také šokující reklamní kampaň - to vše je konference o drogách, která právě probíhá v Praze.

 

Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“ upozorní na obtížnou roli protidrogové politiky na úrovni měst a regionů, které v reakci na výkyvy veřejného mínění a hospodářskou krizi stále častěji zvažují plány řešit problematiku drog jejím odsunem na periferie měst i městských rozpočtů. Cílem konference je pomocí nepředpojatého a otevřeného dialogu najít společnou řeč mezi jejími účastníky i různými proudy veřejnosti. To by mělo napomoci přijímání řešení, jež by nepředstavovala hrozbu pro veřejné zdraví ani pro veřejný pořádek a tak zvyšovala kvalitu života v postižených městech.

 

Na území Prahy, jehož magistrát konferenci pořádá, se některé dosud pozitivně přijímané programy protidrogové politiky začínají ocitat v napjaté situaci. Koncem minulého roku tak například bylo ze svého dlouhodobého sídla v Praze-Holešovicích vypovězeno jedno ze tří pražských K-center - a z jeho nového sídla v obvodu Prahy 5 se ho někteří místní politici snaží znovu vytlačit nebo alespoň vyplatit. Střet mezi zájmy a postoji obyvatel postižených lokalit, kteří se obávají zhoršení (již existujícího) problému a zájmem společnosti o minimalizaci bezpečnostních a zdravotních rizik vzněcuje kontraproduktivní radikalismus u všech zúčastněných.

 

Terénní pracovníci v Praze 1, která představuje lukrativní obchodní zónu a zároveň místo polootevřené drogové scény, jsou periodicky vytlačováni policisty do oblastí, kde uživatelé drog nejsou a kdy by tedy služby pro ně neměly žádný smysl. Podle dostupných studií jsou přitom programy harm reduction (snižování škod z užívání drog), jež K-centra a terénní programy reprezentují, nejefektivnějším, nejrychleji působícím a nejekonomičtějším opatřením snižující rizika pro veřejné zdraví, tedy i pro zdraví těch, kteří drogy neužívají.

 

Na závěrečný panel konference, jehož program je zveřejněn na stránkách prazskedrogoveforum.cz, přijali pozvání zástupci městských částí, politických stran, orgánů prosazování práva a drogových služeb. Budou v něm spolu se zahraničními experty diskutovat o aktuálních problémech hlavního města Prahy a jejich řešení. Do diskuse se vedle odborníků a politiků mohou zapojit také Pražané, jimž bude vstup umožněn za symbolický poplatek.Diskuse ke článku