Národní divadlo je i ve tmě nepřehlédnutelné.

Národní divadlo je i ve tmě nepřehlédnutelné. Zdroj: David Malík

Vynucené shromáždění během heydrichiády v roce 1942 později dokonale okopíroval komunistický režim během Anticharty v roce 1977: zneužité známé tváře (v popředí Karel Höger, ob sedadlo Lída Baarová) v divadelním svatostánku
Během komunistického režimu se herci v Národním dostávali do schizofrenních situací. Například František Němec v 80. letech zářil v roli Hamleta a současně vytvořil postavu Lenina v politickém plakátu Kremelský orloj.
Během komunistického režimu se herci v Národním dostávali do schizofrenních situací. Například František Němec v 80. letech zářil v roli Hamleta a současně vytvořil postavu Lenina v politickém plakátu Kremelský orloj.
Rodina, která by si za přínos divadlu zasloužila přídomek „andělská“. Vpravo Alfréd Radok, jenž v 50. letech vytvořil pro činohru několik zásadních inscenací, vlevo jeho ještě velmi mladý syn David. Na přelomu milénia obdrží za svou operní inscenaci Šostakovičovy Lady Macbeth Mcenského újezdu (paradoxně) cenu svého otce, Cenu Alfréda Radoka. Ani jeden se s divadlem nerozešel v dobrém.
9
Fotogalerie

Před 140 lety se znovu otevřelo Národní divadlo: Dům stavěný z největších ideálů a „zlatá kaplička“

18. listopadu 1883 bylo po ničivém požáru opět otevřeno obnovené Národní divadlo. Co všechno pro Česko a Čechy znamenalo a znamená? „Nevím, kdo vymyslel tenhleten pitvorně bezduchý a nesmyslný název, tu frázi, kterou nám omílali nyní tolikrát o oči slavnostní článkaři v novinách a o uši slavnostní řečníci... Kaplička je krásná, posvátná věc, věnovaná účelům kultickým. Ale přenášet její představu a jméno na oficiální ND je kus toho nimravého pseudofolkloristického baráčnictví, které nás zamořovalo v minulosti a kterému dát výhost je již nejvyšší čas," napsal o něm například František X. Šalda v roce 1933.

Úvodem nabídnu dva modelové citáty, vycházející z názorů, jež byly vysloveny v různých dobách, ale lze je v různých obměnách slýchat dodnes.

Názor číslo 1

Národní divadlo, jeho vybudování, jeho vyvzdorování na nepřízni doby, patří k největším výkonům české společnosti 19. století a snad i novodobých českých dějin vůbec. Je neodmyslitelným, oprávněným zdrojem národní hrdosti. Dlouhá řada děl, výtvarných, hudebních i činoherních, jež Národní divadlo v průběhu 136 let nám všem darovalo, má povahu trvalé platnosti a věčné inspirace.Takové přesvědčení lze spolehlivě podložit řadou zářných příkladů.

Od samotného smělého projektu architektů Josefa Zítka a Josefa Schulze, jenž fakticky spoluvytvořil slavnou „generaci Národního divadla“ (František Ženíšek, Mikoláš Aleš, Julius Mařák či Vojtěch Hynais), přes dramata Mrštíků, Čapků nebo Josefa Topola a vpravdě národní opery Smetanovy a Dvořákovy, dirigentské výkony Kovařovicovy a Talichovy, velké jevištní výkony Vojanovy, Kvapilové, Hübnerové, Kohoutovy, Högerovy, Lukavského, Medřické, Tomášové, Třískovy, Munzarovy, Medvecké či Javorského. A pěvecké výkony Burianovy, Destinnové, Hakenovy, Blachutovy, Šubrtové, Beňačkové či Brisceinovy až po celé éry režisérů Kvapila, Hilara, Frejky, Krejči, Radoka a scénografů Hofmana, Trnky, Tröstera a Svobody.

O značné části ze jmenovaných osobností lze i s odstupem konstatovat, že jejich díla mají trvalý punc českosti i světovosti. A také to, že nebýt velkorysých možností, jež jim nabízelo právě a jedině Národní divadlo, nikdy by tato a podobná díla nevznikla.

Přinejmenším premiérami Smetanových i Dvořákových oper, Frejkových, Dostalových a Radokových inscenací a celkově érou Jaroslava Kvapila a Karla Kovařovice (1900–1918), K. H. Hilara a O. Ostrčila (1920–1935) nebo érou Otomara Krejči (1956–1964) se může česká kultura, jejíž sláva v řadě opusů pronikala i do světa, pyšnit dodnes. A i poté se může ND – i když už těžko mluvit o „velkých érách“ – jednotlivě pochlubit třeba skvělými inscenacemi Miroslava Macháčka, po Listopadu kromě hostujícího Krejči i opusy Miroslava Krobota, J. A. Pitínského, Michala Dočekala, Štěpána Pácla a v opeře například Davida Radoka nebo Jiřího Nekvasila. Na zhodnocení poslední éry Daniela Špinara je asi ještě brzy, ale už teď je jasné, že přízeň (zejména mladších) rozhodně neztratila.

Názor číslo 2

Národní divadlo, tento vícesouborový, těžko řiditelný kolos o mnoha budovách, který přinejmenším od svého postátnění tradičně spolkne ze státní kasy zhruba tolik prostředků jako ostatní divadla dohromady, je v kontextu moderního světového divadla hybrid, relikt minulosti, jenž je státem vydržován pouze ze setrvačnosti a z nedostatku odvahy položit si konečně otázku po jeho smyslu.

I druhý názor si nachází v různých dobách až dodnes své opodstatnění. Pod rozbujelou vlajkoslávou legendy o „zlaté kapličce“ zaniká prostý fakt, že celá tzv. generace Národního divadla pěstovala ve světě už dávno opuštěný historismus a klasicizující akademismus. Připomeňme si, že v době otevření ND a v následujícím desetiletí ve Francii vrcholí, a poté i končí, po dříve odeznělém realismu i éra impresionismu. A schyluje se v dílech van Gogha, Gauguina či Cézanna k fauvismu a expresionismu (příznačné je, že slavná Monetova Imprese, východ slunce, jež vývoj evropského moderního umění nastartovala, vznikla deset let před otevřením ND!). A problematičnost reálné divadelní existence ND se ukázala hned na počátku, kdy už dva tři roky po slavném otevření významný český kritik v řadě svých článků znovu a znovu, obrazně řečeno, buší do železné opony: „Ten nápis Národ sobě by se měl sejmouti... Dům stavěný z největších ideálů jest naplněn překřtěnými fraškami, nicotnými balety, dětskými výpravnými hrami, křiklavými dramaty a senzačními operami. Konec tohoto tříletého nehospodaření nyní upomíná na zubožený stav Země české za Jana Lucemburského, který hledal v cizině slávu své vlasti a činil oběti z peněz a krve českého národa...“ (V. V. Zelený, 1884–1887)

Autor těchto slov, redaktor tehdy jediného hudebního časopisu Dalibor, vyzval správu ND k veřejné diskusi, což neměl dělat. Správa na výzvu reagovala v duchu domácích tradic (podobně jako jiné správy v dobách Havlíčkových a Nerudových): za trest odňala vydavateli listu, hudební agentuře Urbánek, dodavatelství hudebnin pro ND a mladý kritik se poroučel.

O pár desítek let později mluví i F. X. Šalda o „lenivém kolosu nad Vltavou“, jenž potřebuje k probuzení pořádnou herdu „zdravé konkurence z Vinohrad“, mluví o kulatých jubileích „zlaté kapličky“ jako o „veteránských přehlídkách ve velkém“ a s českým státem, který divadlo převzal roku 1930, se kvůli ND neváhá soudit. Dvě třetiny repertoáru prvých desetiletí ND vidí Šalda jako „pouhé kasovní kusy a pouhou divadelní akrobatiku a kuchyň pro obecenstvo, jež jindy vyhledává ukojení svých potřeb v cirkusech a šantánech“.

Ale i současná divadelní historička, která po důkladném archívním výzkumu poměrně nedávné kapitoly Národního divadla za normalizace, „žasne nad mírou této ubohosti“, nakonec usoudí, že „nejspíše právě kdesi v normalizačních sedmdesátých letech koření (…) definitivní zpochybnění statusu umělecky i národně elitního ústavu. Několik de facto vyvzdorovaných a na jevišti z milosti trpěných inscenací, které se v sedmdesátých letech vyhouply nad všeobecnou šeď a vzbudily divácký ohlas, nemohlo mnoho změnit na celkovém profesním i mravním úpadku ceněné národní instituce.“ (Barbara Mazáčová-Topolová, 2014)

Co na to Palacký?

 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!