Jiří X Doležal a jeho joint

Jiří X Doležal a jeho joint Zdroj: Foto pro Blesk - Jan Šibík (Reflex)

Sexuální život uživatelů marihuany je pestrý. Potvrzeno

Právě zveřejněná studie poprvé v České republice ukazuje, jak uživatelé marihuany sexuálně žijí. A některé výsledky výzkumu vypadají jako propagace hulení.

 

Autorka výzkumu Mgr. Alexandra Doležalová Hrouzková zmapovala pod odborným vedením sexuologa prof. PhDr. Petra Weisse, PhD. dosud minimálně probádanou oblast sexuality pravidelných dlouhodobých uživatelů marihuany. Výzkumu se účastnili muži ve věku od 30 do 50 let, chroničtí uživatelé marihuany, z nichž většina hulí 12 - 15 let.

 

K nejzajímavějším zjištěním patří, že chroničtí uživatelé marihuany jsou spokojenější se svým sexuálním životem než běžní stejně staří čeští muži, že se svým sexuálním životem začínají dříve (uživatelé marihuany začínají se sexem průměrně v 16,7 letech, čeští muži v 17,6 letech), že mají větší potřebu sexu, sex mají častěji a soulož jim trvá déle (uživatelé marihuany uváděli, že soulož s partnerkou jim trvá průměrně 22 minut, čeští muži uvádí v průměru 15 minut).

 

Zajímavé také je, že uživatelé, kteří tvrdili, že se jejich sexuální život díky užívání marihuany změnil k lepšímu, nejčastěji vypovídali, že se u nich zlepšil prožitek orgasmu.

 

Avšak uživatelé marihuany jsou také mnohem promiskuitnější a možná v souvislosti s tím se u nich vyskytují také ve větší míře některé pohlavní nemoci jako jsou muňky (filcky), kondylomata (flíčky) a kapavka. Zatímco totiž stejně staří čeští muži měli ve své minulosti průměrně 10 partnerek, uživatelé marihuany uváděli průměrně 24 sexuálních partnerek.

 

A uživatelé marihuany taky mnohem více v sexu experimentují s muži – třikrát více uživatelů marihuany než českých mužů mělo někdy v životě pohlavní styk s mužem.

 

Autorka dále zjišťovala, zda uživatelé netrpí ve větší míře obtížemi jako jsou poruchy erekce či neschopnost dosáhnout orgasmu. Avšak zvýšený výskyt těchto poruch u uživatelů nebyl ve výzkumu prokázán.

 

Nejdůležitějším poznatkem celého výzkumu však je, že přestože se sexualita uživatelů marihuany v mnoha ohledech liší od sexuality běžných českých mužů, v oblastech závažného sexuálně rizikového chování (jako je provozování aktivní prostituce, používání ochrany či výskyt žloutenky typu C), se uživatelé marihuany chovají stejně jako čeští muži, na rozdíl třeba od uživatelů tvrdých drog jako je pervitin a heroin.

 

Citovaná studie: DOLEŽALOVÁ HROUZKOVÁ, A. 2010. Sexualita uživatelů marihuany [Sexuality of Marihuana Users]. Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. 2010. 215 s., 5 příl. Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

 

Zaujal vás tento článek? Podpořte nás v anketě Křišťálová Lupa 2010 v kategorii Média - všeobecná. Děkujeme.