Odpověď na bumerang – Tomáš Chalupa vs Eva Měřičková

EVA MĚŘIČKOVÁ, ŘEDITELKA DEJVICKÉHO DIVADLA: Přestože je čas vánoční, cítím povinnost uvést některé údaje uvedené v reakci pana starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy (Reflex číslo 49, strana 49) v soulad se skutečností, a to s plnou odpovědností za jejich pravdivost.

EVA MĚŘIČKOVÁ, ŘEDITELKA DEJVICKÉHO DIVADLA
Přestože je čas vánoční, cítím povinnost uvést některé údaje uvedené v reakci pana starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy (Reflex číslo 49, strana 49) v soulad se skutečností, a to s plnou odpovědností za jejich pravdivost.
TOMÁŠ CHALUPA:
Dejvické divadlo získalo od městské části na dotacích do roku 2004 více než 165 miliónů korun na provoz a 30 miliónů na investice. Navíc zastupitelé schválili pro divadlo příspěvek do roku 2008 ve výši 38 miliónů korun.
EVA MĚŘIČKOVÁ:
a) Částka uvedená panem starostou byla od r. 1992 (vznik DD) poskytnuta mimo divadlo na provoz pro 6 dalších kulturních zařízení + Dětský folklórní soubor Rosénka spadající pod DD jako instituci. Pro vlastní divadlo připadlo ve skutečnosti za 13 let existence cca 85 miliónů Kč.
b) Na investicích obdrželo samotné divadlo „pouze“ cca 25 miliónů Kč, a to včetně rekonstrukce ve výši cca 22 miliónů Kč. (Pro srovnání rekonstrukce divadla Semafor, které není scénou MČ Praha 6 a k jehož podpoře se MČ nepřihlásila jako v případě Dejvického divadla, stála 55 miliónů Kč)
c) Příspěvek na tři a půl roku byl skutečně schválen ve výši 38 miliónů Kč , ale namísto původně usnesením Zastupitelstva MČ Praha 6 schválené podpory ve výši téměř 44 miliónů Kč.


TOMÁŠ CHALUPA:
Divadlo neplatí nájem, má k dispozici příjem z pronájmu antikvariátu.
EVA MĚŘIČKOVÁ:
Všechny kulturní instituce zřízené či později transformované do jiné právní formy neplatí nájem. Dejvické divadlo není tedy žádná výjimka mimo systémovou podporu kulturních aktivit na Praze 6. (KC Kaštan, Klub Delta, Galerie Anderle – Pélleova vila).
Příjem z pronájmu antikvariátu v blízkosti divadla jde od jeho vzniku plně Praze 6.


TOMÁŠ CHALUPA:
Dejvické divadlo je v současné podobě mnohem více nezávislé nežli v minulosti
EVA MĚŘIČKOVÁ:
Pokud za nezávislost lze považovat sníženou dotaci divadlu ze strany MČ Praha 6, (ačkoliv 63,5 % občanů Prahy 6 se - dle výzkumu firmy Faktum Invenio zadaného městskou částí Praha 6 - považuje Dejvické divadlo za chloubu Prahy 6, v jejíž podpoře by se mělo pokračovat), pak je divadlo opravdu mnohem více nezávislé a s přihlédnutím ke každoročnímu snižování dotace MČ Praha 6, bude čím dál nezávislejší.


TOMÁŠ CHALUPA:
Městská část nikdy nezasahovala a nezasahuje ani do personálních, ani do dramaturgických záležitostí divadla. Pouze jako zakladatel jmenuje členy správní rady
EVA MĚŘIČKOVÁ:
MČ opravdu nemůže přímo zasahovat do personálních ani dramaturgických, záležitostí divadla. Do těch však může ze zákona zasahovat devítičlenná správní rada, jejíž členy jmenuje Praha 6. A jsou-li kandidáti navrhovaní divadlem po šest měsíců městskou částí neakceptováni a nejmenováni (dvakrát zamítnut šéfredaktor měsíčníku Svět a divadlo Karel Král a jednou herec Jan Kraus) z důvodu nesplnění požadavku Rady městské části (člen správní rady má být významný sponzor či partner DD), může se jevit tento postup i jako snaha o většinové ovládnutí správní rady a následné možností zasahování do činnosti divadla. Zvláště když stanovené požadavky nesplňují ani ostatní členové správní rady mimo 4 členy zastupující Prahu 6 jako největšího finančního partnera Dejvického divadla.


TOMÁŠ CHALUPA:
Má se zastupitelstvo stydět za to, že reprezentuje jedinou městskou část, která je nejen zakladatelem, ale také největším přispěvatelem divadla? Má se jakýkoli zastupitel stydět za prezentaci vlastního názoru?
EVA MĚRIČKOVÁ:
Zastupitelstvo je kolektivní orgán a nemůže se tedy kolektivně stydět. Stydět by se však měl každý zastupitel, který nerozhoduje z hlediska věcného, nýbrž s přihlédnutím k jiným zájmům. Neboť zapomněl, že zastupitelem se stal z vlastního svobodného rozhodnutí a vzal na sebe těžké břemeno věcí veřejných jako službu občanům, nikoliv jako realizaci vlastních ambicí.
Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům si dovolím jménem Dejvického divadla popřát všem jejich klidné prožití a těším se na setkání v hledišti divadla.