Prezident Duda při oslavách 100 let od získání nezávislosti Polska

Prezident Duda při oslavách 100 let od získání nezávislosti Polska Zdroj: ČTK

Město Lodž, podobně jako celé Polsko, se rychle mění.
Dnešní Polsko je poseto mnoha moderními uměleckými díly. Ukázka z Poznaně.
Přístav Gdyně. Stejně jako ve všech polských městech i zde rostou architektonicky zajímavé budovy.
Muzeum dějin polských Židů ve Varšavě je nejenom moderní, ale jeho expozice jsou velmi poutavé.
Supermoderní Národní fotbalový stadion, pýcha současného Polska.
6
Fotogalerie

100 let nezávislosti Polska: Poláci jsou jiní, než si většina Čechů myslí

Přestože je Polsko náš důležitý soused, převládají o něm i jeho obyvatelích v Česku často zvláštní stereotypy. Některé už dávno neplatí, jiné dokonce nikdy neodpovídaly realitě. Poláci jsou daleko modernějším a vyspělejším národem, než si myslíme. Proč?

Poláci se vidí na Západě

Naprostou většinu Poláků by ani nenapadlo, že po krutých historických zkušenostech by měli tíhnout někam na Východ. Je to většinově a jednoznačně prozápadní země.

Poláci jsou podnikaví

Pro mnoho států Evropy to bude znít neuvěřitelně, ale polský hrubý domácí produkt roste nepřetržitě od roku 1991. Třeba ve Varšavě téměř neexistuje nezaměstnanost, podobně jako u nás, některé firmy těžko hledají zaměstnance. V zemi neustále vznikají nové firmy, obchody, restaurace, stát se rychle mění před očima. 

Poláci jsou moderní

Někteří lidé mají u nás pořád představu, že Polsko je zaostalá země, která se nám nemůže rovnat. Polská města ale v posledních dvaceti letech obdivuhodně prokoukla, Poláci mají rádi všechno moderní, nové. Od architektury až po umění. Miliony z nich žijí na Západě a jejich vliv je také často vidět doma.

Poláci uznávají Čechy

Ano, Poláci nás uznávají a kromě Slováků neexistuje národ, který by nám byl bližší. Mnozí znají naše filmy, knihy, náš specifický humor, pivo, náš přístup k životu. Bohužel, nemůžeme říci, že to samé platí i opačně. Polská média i veřejnost také více sledují to, co se děje u nás, zatímco Čechy to zajímá málo.

Poláci jsou patrioti

Vlastenectví a patriotismus se dnes často kvůli politické korektnosti zaměňuje za nacionalismus. Většina Poláků je velmi hrdá na svoji vlast. Vedou sice mezi sebou vášnivé války o politiku, potraty a další věci, až se zdá, že jsou k sobě zcela nesmiřitelní. Ovšem jenom do okamžiku, než se jim někdo snaží sáhnout na jejich zemi. To pak drží pospolu.

Poláci jsou proevropští

V mnoha evropských státech najdeme strany, které sedí v parlamentech a chtějí vystoupit z Evropské unie. Ovšem v polském parlamentu takovou politickou stranu nenajdete. Podle průzkumů přes 80 procent Poláků nechce odejít z EU. A to přesto, že Brusel často na jejich současnou vládu tvrdě útočí. Tři čtvrtiny obyvatel ale současně odmítají přijetí eura.

Poláci se nebojí

Dokázali to mnohokrát ve svých dějinách a dokazují to nadále. Polské opoziční odborové hnutí Solidarność bylo majákem svobody proti komunistickým režimům ve střední a východní Evropě. Silným hlasem proti totalitě byl i polský papež Jan Pavel II. Poláci si proto velmi cení demokracie a svobody.

Poláci a tradice víry

Vztah k církvi je v Polsku jiný než u nás. Pořád daleko více vychází z místních tradic a psychologického ustrojení lidí. Pro Poláky je církev jakousi kotvou, i když mnoho z nich už pravidelně do kostela nechodí. I v tom  se situace mění.

100 let nezávislosti Polska: Objevte turisticky zajímavá místa, kterými procházela historie >>>

100 let nezávislosti Polska: Náš soused se proměnil víc, než kterákoli jiná země Evropy >>>