Video placeholde

Buď přijmete islám, nebo zemřete, vzkázal nemuslimům šíitský duchovní

Podle iránského šíitského muslimského duchovního Ebada Mohammadtabara se musí celý svět připravit na to, že až přijde skrytý muslimský vůdce, tak všichni nemuslimové buď přijmou islám jako svou víru, nebo zemřou. Pronesl to v televizním vysílání iránské televize Hamoon TV počátkem září. Duchovní dále posluchačům řekl, že židé jsou podle koránu největší nepřátelé muslimů.

„Bůh udělí takovou moc svým šíitům a svým muslimům, protože když přijde Skrytý imám, všichni budou muset konvertovat k islámu, pod jeho záštitu, nebo zemřít… Dá-li Bůh, až přijde Skrytý imám, my všichni muslimové budeme pod jeho vedením konfrontovat největšího nepřítele islámu – židy. Dle verše koránu jsou židé největším nepřítelem islámu. Budeme je konfrontovat a ponížíme a porazíme neúprosný sionismus, který tak zrádným způsobem vystupuje proti muslimům ve světě. Ó Bože, ve jménu Mistra mučedníků (Imáma Husseina) a měsíce Muharram, nechť my všichni máme tu čest vidět spasitele světa (Skrytého imáma) na vlastní oči,“ řekl během televizního vysílání duchovní Ebad Mohammadtabar. Jeho projev zaznamenala izraelská nezisková organizace monitorující média v muslimském světě The Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Duchovní Mohammadtabar má na mysli důležitou součást teologie muslimského směru dvanácti imámů, kde dogmatika hlásá, že dvanáctý imám Muhammad al-Mahdi (tzv. Mahdi, více v knize českého orientalisty Luboše Kropáčka Duchovní cesty islámu) byl skryt Alláhem a bude seslán zpět na svět před koncem světa s tím, že má obnovit mezi lidmi spravedlnost a má být symbolicky označen za většího vůdce lidí, než byl Ježíš Kristus, a to samotným Ježíšem Kristem, který se podle muslimských pramenů symbolicky za skrytým imámem bude modlit na potvrzení imámovy autority.

Téma postavy Mahdiho je společné všem hlavním proudům islámu, ale zatímco šíitský směr islámu dvanácti imámů v něm vidí zmizelého dvanáctého imáma, tak sunnitský směr islámu v něm vidí člověka, který se má teprve přirozeně narodit v pokrevní linii potomků zakladatele islámu Mohameda, respektive jeho dcery Fatimy.

Pro tvrzení Mohammadtabara, že všichni nemuslimové v době objevení se skrytého Imáma buď přijmou islám, nebo zemřou, jsem nenalezl oporu v žádném z mých dostupných výkladů islámu v arabském či anglickém jazyce, ale jeho tvrzení může odrážet situaci po Mohamedově dobytí Mekky, kdy arabští pohané neměli na vybranou jinou možnost než přijmout islám, zemřít, nebo uprchnout z území ovládaného muslimy, což potvrzují muslimské historické prameny.