nahoru

Ke konečnému řešení dojde dobytím Evropy, poučoval islámský duchovní v dánské mešitě

Lukáš Lhoťan9. srpna 2018 • 14:32
Ke konečnému řešení dojde dobytím Evropy, poučoval islámský duchovní v dánské mešitě
foto: Al-Faruq

V našich médiích se objevují zprávy o stále tvrdším přístupu dánských úřadů k projevům islámského fundamentalismu. Dánsko se tak snaží reagovat na sílící projevy islámského extremismu mezi muslimskými přistěhovalci. Jedním ze zdrojů extremismu jsou i některé mešity. Například mešita Al-Faruq v hlavním městě Dánska Kodani, kde působí jistý muslimský duchovní Mundhir Abdalláh, který mezi muslimy podněcuje antisemitismus, nenávist k Evropanům a další projevy islámského extremismu.

Na videa s kontroverzními projevy Mundhira Abdalláha upozornila izraelská nezisková organizace MEMRI (Middle East Media Research Institute), která monitoruje média v islámském světě. „Křižáci – Američané, Francouzi, Britové a Rusové – vnutili milované, hrdé a požehnané Levantě, která je srdcem islámu... Vnutili jí ty nejopovrženíhodnější lidi – lidi s největším nepřátelstvím vůči věřícím. Angličané nepřivedli židy do Palestiny z úcty nebo lásky k nim, ale protože chtěli ublížit muslimům,“ řekl například Abdalláh.

Duchovní této mešity ovšem nehovořil pouze o konfliktu s židy. Podle jeho tvrzení je řešením problému Levanty (tj. území Izraele, Palestiny a Sýrie) podmanění Evropy muslimy a to měl předpovědět i samotný zakladatel islámu Mohamed. „Ke konečnému řešení problému Levanty – po založení kalifátu a odstranění židovského celku – dojde dobytím Evropy,“ poučoval duchovní dánské mešity.

Již v březnu 2017 zmíněný duchovní ve videích hovořil například o tom, že islámský prorok Mohamed předpověděl válku mezi židy a muslimy a měl prorokovat, že muslimové budou zabíjet židy a budou jim v tom pomáhat mluvící kameny a stromy. Obdobný projev, ve kterém byl citován Mohamedův výrok o zabíjení židů muslimy, byl zaznamenán i u nás v České republice v roce 2009 v brněnské mešitě.

Až muslimové zvítězí...

Po zveřejnění jeho březnového projevu v roce 2017 a následné kritické reakci v dánských médiích se v květnu 2017 tento muslimský duchovní opět veřejně vyjádřil, že nevidí na svém protižidovském projevu nic špatného, a opět obvinil západní společnost, že vede válku proti muslimům, a zdůraznil, že až muslimové zvítězí ve válce se Západem a židy, tak odstraní nejen stát Izrael, ale i všechny americké základny z muslimského území.

Jak informuje anglojazyčný web z Dánska TheLocal.dk, dánští policejní vyšetřovatelé po Abdalláhových letošních nenávistných projevech již vznesli vůči duchovnímu Abdalláhovi obvinění. Má se jednat o první obvinění tohoto druhu v Dánsku. Veřejná žalobkyně Eva Rønne dánským médiím řekla, že lidé jsou sice oprávnění citovat z náboženských knih (Koránu či Bible), ale je nepřípustné citovat v kontextu výzev k zabíjení a nenávisti. Za to dle nového dánského zákona platného od roku 2017 hrozí až 3 roky vězení.

Území, které zase bude patřit muslimům

Podle informací dánských médií mešitu Al-Faruq prý krátce před spácháním útoku na kodaňskou synagogu a akci „Umění, rouhání a svoboda projevu“ v kulturním centru Krudttønden v roce 2015 navštívil i muslimský terorista Omar al-Husajn.

Na facebookovém účtu mešity Al-Faruq je možné si prohlédnout i grafické pozvánky na různé vzdělávací akce této mešity či fotografie z akcí. Na těchto fotografiích a obrázcích jsou uvedeny symboly islamistického hnutí (černá vlajka s arabským nápisem) či mapa světa s vyznačeným územím, které kdysi muslimové dobyli a jež mají znovu ovládnout, a to včetně značné části Evropy.

V kontextu rozmáhajícího se islámského extremismu mezi dánskými muslimy zavedly dánské úřady i veřejný seznam lidí, kteří mají do Dánska zakázaný vstup kvůli hlásání náboženské nenávisti. Seznam byl již několikrát aktualizován.

Překlad videa:

Mundhir Abdallah: „Křižáci – Američané, Francouzi, Britové a Rusové – vnutili milované, hrdé a požehnané Levantě, která je srdcem islámu... Vnutili jí ty nejopovrženíhodnější lidi – lidi s největším nepřátelstvím vůči věřícím. Angličané nepřivedli židy do Palestiny z úcty nebo lásky k nim, ale protože chtěli ublížit muslimům.“

[...]

„Židé – onen gang – dělají sami sobě medvědí službu. Při Alláhovi, urychlují své vlastní vyhlazení svou zběsilostí, špínou a hanebností, které odrážejí nezměnitelnou povahu Židů. Jejich povaha samozřejmě nemá žádnou souvislost s geny. Souvisí s židovským charakterem a psychikou, s touto nemocnou židovskou mentalitou. Tyto pojmy... Když říkám ‚židé‘, nemám na mysli konkrétní rasu. Nejsem rasista. Mluvím o oné nemocné mentalitě, která říká: ‚Ruce Alláha jsou svázané.‘ Mluvím o nemocné mentalitě spiknutí proti všem prorokům, a dokonce i proti proroku Mohamedovi, který přivedl dobro do tohoto světa. Židé skrze své skutky v Palestině jen urychlují své zničení. Židé vpisují do vzpomínek muslimů takovou nelítostnou nenávist k nim – nenávist, která nezapomenutelně skoncuje s jejich bytím v Palestině.“

[...]

„Podle pravého hadísu nám prorok Mohamed řekl, že města Konstantinopol a Řím budou dobyta.“

[...]

„Ke konečnému řešení problému Levanty – po založení kalifátu a odstranění židovského celku – dojde dobytím Evropy.“

[...]

„Středozemní moře jako celek se všemi svými břehy a pobřežími musí být čistě islámské a tím musí splnit slib proroka Mohameda o dobytí Říma. Evropa musí být znovu napadena. Historie se musí opakovat. Musíme mít nového Tariqa [Ibn Ziyada], který se bude plavit po moři, překročí úžinu [Gibraltar] a osvobodí oblast Al-Andalus a uvede ji znovu do lůna islámu. Musíme mít nové Otomany, kteří vstoupí na Balkán a uvedou jej znovu do lůna islámu. Musíme mít hrdou a zbožnou armádu věřících, kteří připochodují ze severní Afriky a dobydou Řím, dá-li Alláh. Tak naplníme svou náboženskou povinnost džihádu pro Alláha, abychom oslavili Jeho slovo, pozdvihli Jeho prapor a nastolili Jeho zákon po celém světě.“

„Džihád si vyžaduje dobytí Evropy. Džihád si vyžaduje dobytí Evropy. [Korán říká:] ‚Bojujte s nimi, až nebude žádná další fitna a náboženství bude patřit pouze Aláhovi.‘ Není možné eliminovat fitnu, dokud nebude kapitalistický a světský řád zničen a odstraněn. Odstraňování fitny nebude probíhat výhradně vyzýváním Evropanů, aby se připojili k islámu. Evropská média, evropský řád a evropské praktiky odvádějí nejen nevěřící, ale samotné muslimy od islámu. Západní sdělovací prostředky a politici nejenže drží Evropany mimo dosah islámu, nýbrž usilují také o to, aby i muslimy v Evropě odtrhli od islámu. Politici ‚tavícího kotle‘, kteří se zaměřují na islámskou identitu, a média, která narušují obraz islámu a popisují ho jako terorismus, extremismus a všemi ostatními vulgárními výrazy... Fitnu a korupci lze odstranit pouze zničením kapitalistického a světského řádu a jeho nahrazením islámským řádem – nebo rozšířením islámského řádu do srdce Evropy, do země křižáků, kteří napadají pevnosti své světské civilizace, a tak jednou a provždy odstraněním nebezpečí, které hrozí Levantě.“Klíčová slova: mešita, islám, muslimové, židé, DánskoDiskuse ke článku