nahoru

Václav Klaus slaví 75. narozeniny. Jak hodnotí jeho odkaz významné osobnosti?

Jiří Štefek18. června 2016 • 12:00
Václav Klaus slaví 75. narozeniny. Jak hodnotí jeho odkaz významné osobnosti?
foto: ČTK

Václav Klaus patří mezi nejvýraznější osobnosti novodobé historie České republiky. Bývalý předseda ODS, vlády i Poslanecké sněmovny a prezident republiky se dožívá 75 let. Významné osobnosti tuzemské politiky, vědy a byznysu odpovídaly v anketě webu Reflex.cz na otázku "Jak hodnotíte osobnost Václava Klause, jeho přínos a význam v polistopadové éře naší země?"

Miloš Zeman, prezident republiky
Vážený pane prezidente Klausi, bývá zvykem v české kotlině, že každý nový politik prokleje svého předchůdce a prohlásí, že všechno dělal špatně. Zastávám názor, že je třeba tuto praxi změnit, a že je třeba si našich předchůdců vážit.

Petr Fiala, předseda ODS
Václav Klaus bezesporu patří k nejvýznamnějším osobnostem české politiky po listopadu 1989. Má podstatný podíl na obnově parlamentní demokracie a vzniku moderních politických stran v České republice. Vlády pod jeho vedením vedly naši zemi směrem k rozvíjení demokracie, tržního hospodářství a začleňování do euroatlantických struktur. 
Václav Klaus ve všech svých funkcích otevíral nová témata, dokázal se kriticky stavět proti většinovému názoru a důsledně obhajovat svoje přesvědčení. To ostatně dělá stále. Ne s každým jeho postojem souhlasím, ale jeho celkového přínosu pro českou společnost a politiku si vážím. Přeji mu k jeho významnému jubileu vše nejlepší - a hodně zdraví a síly k dalšímu kritickému i podnětnému komentování výzev, před kterými naše země a Evropa dnes stojí.

Vojtěch Filip, předseda KSČM
Václav Klaus je nepochybně jednou z nejvýraznějších osobností polistopadové politiky. Jeho působení nelze vnímat čistě černobíle, proto bych se zastavil u zásadních momentů, kterými působil v naší společnosti. To jak negativně, tak i pozitivně. Vždy ponese zásadní vinu za rozkradení majetku při privatizaci v divokých devadesátých letech, kterou ještě stvrdil rozsáhlou a neomluvitelnou amnestií. Jeho důvěra v neviditelnou ruku trhu znamenala hlavně volné ruce mnohým gaunerům. Navíc také nikdy příliš nedbal na pomoc slabším a svět viděl primárně skrze ekonomické počty. Na druhou stranu se zvláště v jeho pozdějším období věnoval obraně národních zájmů a snaze nepoklonkovat Spojeným státům či evropské byrokracii. V tom lze vidět jeho pozitivní přínos, stejně jako v boji proti představě jakési nepolitické politiky, kterou u nás nejvíce představovalo elitářské okolí Václava Havla. Aktuálně se s ním mohu shodnout ohledně hrozby, kterou představuje migrační krize. Na pomyslném politickém spektru jsme sice stáli na opačných stranách, nicméně si ho vážím za snahu bránit suverenitu naší země. K narozeninám mu každopádně přeji především pevné zdraví a spokojenou rodinu. 

Marek Ženíšek, 1. místopředseda TOP 09
Václav Klaus je bezpochyby personou, která se zasloužila o rozvoj České republiky. V devadesátých letech byla jeho léčba šokem schopna nastartovat polistopadovou ekonomiku, za jeho vlády byly podány přihlášky jak do NATO, tak do Evropské unie, za což mu patří můj dík. O to víc je zarážející další směřování Václava Klause, který nejenže podpořil opoziční smlouvu s cílem záměrné změny volebního systému, ale stal se silným euroskeptikem. Odstoupil z funkce čestného předsedy ODS kvůli Lisabonské smlouvě a svoji politickou éru zakončil podporou Jany Bobošíkové v prezidentské volbě. Václav Klaus byl jistě přínosem pro Českou republiku v transformační éře, nicméně jeho kroky v poslední době mě utvrzují v tom, že křísit politiky dávné doby se prostě nevyplácí.

Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničních věcí, ředitel Diplomatické akademie
Václav Klaus byl  počátkem devadesátých  let vedle Václava Havla a Miloše Zemana nejvýraznější politickou osobností.  Byl jedním z hybatelů procesu transformace  společnosti. Založil  a zachránil  ODS. Jeho rukopis byl mimořádně silný v procesu privatizace a rozdělení společného státu.
Václav  Klaus se necítí dobře v prostředí, v jakém je nutné respektovat vůli druhých. Z toho pramení jeho hluboká euroskepse, nedůvěra k občanské společnosti a naopak fascinace  silnými politickými osobnostmi. U Václava Klause koncem devadesátých let převážila jeho schopnost být pragmatickým technologem moci.  Tato způsobilost byla korunována dvojí  volbou prezidentem republiky. To vše nemusí budit souhlas, ale je to dostatečné pro projev respektu k Václavu Klausovi.
Naopak nezávažnějším selháním   byla  jeho amnestie. Jí  omilostnil ty, kdo se zřejmě závažně a protizákonně obohatili na úkor státu i jednotlivých občanů.  S tím nelze souhlasit, a ani to není důvod k respektu.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
I přes řadu připomínek, které bych za normálních okolností k osobě a činům bývalého prezidenta Václava Klause měl, při příležitosti jeho 75. narozenin chci připomenout vše zásadní, co pro Českou republiku udělal. Václav Klaus se spoluzasloužil o pokojné rozdělení Československa na dva nezávislé státy, které navíc proběhlo bez rozvratu ekonomiky a zanechalo nově vzniklé státy v nadstandardně přátelských vztazích. Významně se poté podílel na vzkříšení tržního hospodářství. Dokázal privatizovat státní sektor, přičemž rychlost toho procesu byla cennější než legislativní brilance. Jako ekonom a prezident Hospodářské komory České republiky musím samozřejmě ocenit, že i jako prezident Václav Klaus hájil zájmy svobodného trhu a především českých podnikatelů a to i v zahraničí.

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Chtěl bych zdůraznit, že ekonomická a společenská  transformace, které se Václav Klaus stal symbolem, neměla žádnou paralelu, nikde nebyla vyzkoušená, ale to dnes rozhodně není důvod k tomu omlouvat chyby, které odbory v té době Klausovi vytýkaly a využívaly k tomu tripartitní jednání. Nutno dodat, že Klaus zpočátku respektoval sociální dialog, dokonce jeho vláda podepisovala s odbory tzv. Generální dohodu, ale postupně mu začaly být výtky odborů na obtíž.
Odbory  Klausovi  vytýkaly mzdovou regulaci, způsob ekonomické transformace a devalvačně  restriktivní politiku. Znehodnocená koruna se stala začátkem politiky nízkých mezd.  Pád  vlády Václava Klause předznamenala stotisícová odborová demonstrace, proti jeho politice, kdy neúspěch ekonomické reformy měl být napravován opětovným snižováním životní úrovně. Přestože Klaus tuto demonstraci  nazval "hrstkou odborářů", uvědomoval si jejich  roli: "Vláda, byť pravicová, by byla nemoudrá, kdyby se pokoušela degradovat odbory  na bezvýznamnou veličinu, které by pro vládu měly být partnerem a ne rivalem," napsal doslova, bohužel se tím neřídil. Možná by dnes hledání společenského konsenzu viděl  jinak. Každopádně mu přeji pevné zdraví, elán a  nadhled nad ekonomickým viděním světa.

Tomáš Halík, katolický kněz a teolog
Klaus - a to byl kdo? Hodnotit ho k narozeninám by bylo neslušné. Přeju mu klidnou penzi daleko od politiky  a pak nebe plné letušek a krásných plnicích per! 

Erazim Kohák, filozof
Václav Klaus byl nepochybně jednou ze dvou výrazných osobností naší polistopadové éry. Tehdy jsme mohli využít možnosti demokratického rozvoje, demokracie a sociální spravedlnosti. Měli jsme tím směrem nakročeno: mohli jsme budovat budoucnost. Mohli jsme se ovšem také bázlivě stáhnout do bezpečí známých možností, neriskovat otevřenou budoucnost. Tak či onak. Václav Klaus silou své osobnosti mohutně zaměřil náš vývoj druhým směrem. Jali jsme se budovat minulost, tedy tradiční kapitalismus, zmrazený na úrovni let studené války. Mohli jsme se dát skandinávským směrem sociálního pokroku. Pod vlivem silné osobnosti Václava Klause jsme vytvořili skanzen překonaného kapitalismu. Máme, co jsme tehdy chtěli, výrazné zamítnutí komunistické minulosti. Jenže máme dnes podobně silnou osobnost, která by nám pomohla vytvořit zdravou sociální demokracii?

 

Leoš Novotný ml., majitel dopravní společnosti Leo Express
Václava Klause považuji za klíčovou osobnost přechodu k demokratickému svobodnému zřízení a nastavení dalšího směřování. Naplánoval a zrealizoval složitý ekonomický přechod, tak aby transformace nebyla České republice břemenem, ale naopak ji skokově posunula dopředu. Česká republika díky němu dosáhla vysokého standardu mezi postkomunistickými zeměmi. Za možná ještě větší přínos však považuji, že po revoluci zdůrazňoval, a stále zdůrazňuje, do roku 89 zakázané principy - svobodné rozhodování, důraz na svobodu jednotlivce a svobodné nedogmatické myšlení, odpovědnost za využití svých možností a příležitostí i odpovědnost k výsledkům své práce, odvahu nabízet i jiná řešení a odlišné, pro někoho provokativní, názory. Věřím, že se touto filozofií, kterou Václav Klaus vtiskl české ekonomice, politice i myšlení, dokážeme nadále řídit. Vše nejlepší!

Dušan Kunovský, majitel developerské společnosti Central Group
Klause jsem v období po revoluci velmi respektoval a myslím, že sehrál klíčovou úlohu v nově se vytvářejícím moderním a pragmatickém myšlení české společnosti. Jeho sebestřednost a narcisismus v posledních letech jsou však už jen k smíchu. Velká škoda, mohl to být jeden z našich velkých státníků. Bohužel podlehl sám sobě.

Zbyněk Frolík, generální ředitel a majitel společnosti Linet
Jako ekonoma v době, kdy byl premiérem, ho hodnotím pozitivně.  Udělal i mnoho dobrého  jako president, ale nemohu mu odpustit nesmyslnou amnestii na konci jeho funkčního období.

Martin Štrupl, generální ředitel Hamé
Hodnotím ho převážně pozitivně. Dnes je v módě Klause dost kritizovat, ale  byl to on, kdo založením ODS asi nejvýrazněji pomohl nastartovat klasickou soutěž politických stran v naší zemi. A to je nezbytný předpoklad moderní demokracie. A jeho působení v roli prezidenta si také docela cením. Měl nejen výrazné názory a dokázal se zřetelně ozvat, ale zároveň respektoval celkový ústavní rámec a tradice důstojnosti prezidentské role.

Václav Klaus slaví 75 let. A co nám dal, to nám i vzal. Komentář Petra HolceKlíčová slova: prezident, klaus, politika, ODSDiskuse ke článku