nahoru

STEVE FISHER: Výsledky zaměstnanecké ankety

Steve Fisher26. června 2014 • 18:00
Práce
Práce
• foto: 
Marek Douša

Vážení kolegové, píšu Vám jako ředitel naší firmy, abych vyjádřil své díky Vám všem, kteří jste se každoročního průzkumu názorů zaměstnanců naší společnosti zúčastnili. Výsledky ankety byly již zpracovány a já bych Vás teď rád s některými klíčovými závěry seznámil.

Za prvé Vám mohu s radostí sdělit, že účast v letošní anketě dosáhla skvělých šesti procent. To je významné zvýšení oproti loňskému roku, kdy se ankety neobtěžoval zúčastnit ani jeden zaměstnanec. Domnívám se, že tento pokrok dokládá úspěch naší firmy ve snaze posílit morálku a pracovní nadšení zaměstnanců.

Ovšem, jak se zdá, u některých respondentů došlo k jistým zmatkům. Například v první anketní otázce měli zaměstnanci ohodnotit význam celého průzkumu mínění na škále od 1 (nepříliš významný) do 10 (velmi významný). Taková otázka vypadá celkem jednoduše.

I přesto někteří z Vás z nějakého důvodu napsali místo toho číslovku 0 nebo vypsali slovem „nula“. V jednom případě nějaký zaměstnanec dokonce vypsal slovo „NULA“ velkým písmem s několika vykřičníky. Ty, jak se zdá, byly psány lidskou krví. Jiný respondent se zřejmě domníval, že správnou odpovědí je výraz „minus nekonečno“. Jen aby bylo mezi námi jasno, tato odpověď vedla ke kolapsu našeho počítače, takže příště buďte laskavě při formulaci svých odpovědí opatrnější.

Zdá se, že i druhá anketní otázka působila velkému počtu respondentů potíže. Požádali jsme Vás, abyste naznačili, do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s tvrzením: „Jsem hrdý na to, že pracuji pro tuto firmu.“ Škála odpovědí zahrnovala tyto možnosti: Výrazně souhlasím, souhlasím, nesouhlasím, výrazně nesouhlasím a nevím.

I když jsme Vám vždycky vděční za dodatečné komentáře, opravdu by stačilo, kdybyste zakroužkovali jen jednu možnost. Například jistě nebylo zapotřebí zakroužkovat nevím a pak ještě dodávat: „A je mi to srdečně jedno.“ Také nebylo třeba vkládat mezi slova výrazně a nesouhlasím ještě expresívní dodatek „s tím kurva“.

Pokud jde o respondenta, který vyznačil svou odpověď výrazně nesouhlasím nikoliv jejím zakroužkováním, ale místo toho zbylé čtyři možnosti zamazal lidskou krví, chtěl bych mu sdělit, aby si laskavě uvědomil, že náklady na opravu elektronického scanneru, který byl použit k sestavení vyplněných dotazníků do tabulek, budou odečteny z letošního rozpočtu na firemní předvánoční večírek.
Navíc, jak pokyny k anketě jasně vysvětlovaly, scanner dokáže do tabulek zapracovat jen odpovědi uvedené v povoleném prostoru. Proto nemohly být do konečných výsledků zahrnuty kresbičky tužkou, jež někteří z respondentů čmárali na kraje anketních listů – například schematická figurka mé osoby coby oběšence s oprátkou kolem krku a další s dýkou v mém srdci.

Z Vašich odpovědí na letošní anketu je zjevné, že nás čeká ještě spousta práce, než dosáhneme našeho cíle – stát se „tím nejlepším pracovištěm na světě“. Proto jsem byl zvlášť zvědav na Vaše odpovědi na poslední anketní otázku, která zkoumala Vaše nápady, jak zlepšit práci naší firmy. Bohužel většinu Vašich návrhů typu: „Zapálit!“ a „Jděte se s tím bodnout!“ nelze v současnosti realizovat.
Nakonec Vás chci ujistit, že Vaše názory mají pro naši firmu velký význam. Velice si ceníme Vaší práce pro podnik a plně respektujeme a oceňujeme Vaše názory. Děkujeme Vám za Vaši stálou podporu.

A teď přestaňte fňukat a začněte zas makat!Klíčová slova: Steve FisherDiskuse ke článku