nahoru

MIROSLAV CVRČEK: Zakáže Brusel porno na internetu? Možná ano, bojuje tím za rovnoprávnost

Miroslav Cvrček 19. března 2013 • 10:42
Porno
Porno
• foto: 
Profimedia

Zprávu o tom, že v Bruselu se plánuje zákaz porna včetně toho na internetu, už slyšel asi každý. Byla by to jen další z řady regulací, omezení svobody volby, nebo užitečné opatření, které konečně omezí „děsivou dostupnost porna“?

 

Autorce „zprávy o odstranění genderových stereotypů v EU“ Kartice Liotardové problém snadného přístupu k pornu sám o sobě na srdci neleží. Jak už název zprávy napovídá, cílem je něco jiného.

Dokument, který minulý týden prošel Evropským parlamentem (a ještě předtím Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví) s kritickým tónem konstatuje, že „mnoho žen i nadále nese příliš velkou část povinností, pokud jde o výchovu dětí a péči o rodinné příslušníky“ a také upozorňuje na „přetrvávají stereotypy, ovlivňující naše vnímaní druhých prostřednictvím příliš zjednodušujících předpokladů, založených na normách, zvyklostech a přesvědčeních, které jsou sociálními konstrukty, často kulturně a nábožensky podmíněnými a udržovanými, a které vedou k zachování existujících mocenských vztahů“.

Podle Liotardové se na utvrzování těchto „stereotypů“ významně podílejí sdělovací prostředky. Také proto jí vadí, že „v reklamě představují ženy 27 procent zaměstnanců nebo profesionálů, ale 60 procent osob vykonávajících domácí práce nebo pečujících o děti“. Ze zprávy je ovšem patrné, že europoslankyni vadí i to, že nás pohlaví vůbec nějak ovlivňuje.

Mezi velkou spoustou doporučení, mezi něž patří nejrůznější výuka a školení, zpráva poukazuje na „negativní vliv zobrazování diskriminace na základě pohlaví v televizním vysílání, na internetu a marketingových a reklamních kampaních.“ A proto vyzývá, aby „konkrétními kroky navázaly na usnesení ze dne 16. září 1997 o diskriminaci žen v reklamě." Tady věta sice končí, ale v předchozí variantě pokračovala: "...které vyzvalo k zákazu všech forem pornografie ve sdělovacích prostředcích a rovněž reklam na sexuální turistiku.“ Vyhození této části ovšem na výzvě nemění nic.

Europoslanci ovšem nakonec vyhodili původní výslovnou zmínku o internetu, která v kombinaci s předchozí výzvou zbudila poprask: „Politika odstraňování stereotypů ze sdělovacích prostředků zahrnuje nezbytně opatření v digitální oblasti (…) je proto nutné zavést na evropské úrovni koordinovaná opatření, jejichž cílem bude rozvíjet skutečnou kulturu rovnosti na internetu (…) vyzývá Komisi, aby společně s příslušnými zúčastněnými stranami vypracovala chartu, k jejímuž přijetí budou vyzváni všichni poskytovatelé internetového připojení.“

Evropská komise nyní bude muset vyvinout činnost ve smyslu této zprávy. Jaké konkrétní kroky budou následovat? To se uvidí teprve v budoucnu.

 Klíčová slova: miroslavcvrcek, rxrxDiskuse ke článku